torsdag, november 29, 2012

Expressen fortsätter klappjakten på föräldrar

Foto: Extra Medium (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Viacom har intervjuat 15 000 personer i 24 länder - däribland Sverige. Studien visar på tre huvudsakliga drivkrafter för de som intervjuats. De intervjuade går under benämningen Generation Y i studien, men kallas även Millennials. Det mest utmärkande för studien är att för Generation Y så är familjen är oerhört viktig. En kärleksfull familj är svaret på hur man blir lycklig, såväl som ett mått på ett bra liv. Den här undersökningen visar att Generation Y, som jag ser det, vill ha en balans mellan arbete och familj. Ganska självklara saker egentligen.

Och även övriga generationer börjar vakna alltmer och kräva sin rätt till valfrihet. De vill inte leva under DDR-liknande ramar där allting ska detaljstyras ovanifrån. Visst många lever fortfarande nöjda "konserverade i sina matrixbehållare, där de levererar energi till staten och sedan får sina detaljregisserade liv tillbaka". Men väldigt många börjar också vakna upp och vill ha makten över vilka livsval de ska få göra - de vill ha en balans och en gräns för hur mycket politiken ska styra i deras liv. De vill att arbetslinjen kompletteras med relationslinjen och barnlinjen.

Det här är människor som vill ha många olika barnomsorgsalternativ att välja mellan, som inte vill ha standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet på dagis från ett års ålder, de vill styra mer över sin arbetstid och de vill ha en balans mellan tid för barn och tid för arbete. Helt enkelt eftersom alla familjer och alla barn är olika. Och det härliga är att nu börjar dessa människor att hitta varandra - och stötta varandra. Men tyvärr har inte media hängt med i utvecklingen - därför att de inte gillar den här gruppen av människor. Man kan bara undra varför?

Personligen har jag aldrig förstått vad det är som är så hotfullt med att vi människor är olika och väljer olika. Redan 2005 vädjade jag till proffstyckarna att sluta vara så rädda för hemmaföräldrar. Men vissa av dem kan bara inte sluta. Expressens ledarsida toppar nog listan måste jag säga, tätt följd av Sydsvenskan och Heidi Avellan. Tänk att vi vanliga små mammor och pappor kan ses som ett så stort hot. Allt vi vill är ju att få en chans att ge våra barn tid - att hitta balans. Vi mår ju så mycket bättre när vi får den möjligheten. Vi jobbar bättre, presterar bättre, när vi får tid också för relationer ... och framförallt så vill ju många människor ha den här balansen. 

Nej Expressen - vi måste inte ha en politik som under täckmanteln: "skydda barnen från föräldrarna" ser till att överlåta ansvaret för ALLA barn till staten. Bara för att det finns familjer som inte fungerar och där stöd behöver sättas in, så ska man inte utgå från att alla föräldrar är farliga för sina barn. Och tack - men nej tack till ännu mer styrning och kvoterad föräldraförsäkring (och måste ni köra den med "kvinnofälla" nu igen?). Återigen vi ska inte under några omständigheter tvinga människor att leva inom snäva ramar som satts ovanifrån. Muren har fallit, DDR har gått i graven. Och det finns inte någon som helst anledning att vi ska fortsätta att driva en DDR-liknande politik i det här landet.

Hur svårt kan det vara att förstå, på en skala ?

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:
När media går över gränsen (Karin Olsson, Expressens ledarredaktion, när hon lurade sig in hos en hemmafamilj)
Expressenpartiet vill in och begränsa valfriheten
Bygga relationer för sin överlevnad