onsdag, september 30, 2015

Regeringen använder familjepolitiken för att hålla Sveriges familjer som gisslan

Foto: Donnie Ray Jones (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Det ger otäcka vibbar att höra hur regeringen resonerar kring familjers alldeles självklara fria val att bestämma vem som är hemma med barnen eller hur och när man turas om, eller inte. Men också att själva få bestämma hur dagarna i den individualiserade föräldraförsäkringen ska fördelas mellan föräldrarna för att maximera BARNETS omsorg i hemmet.

När föräldrar har valfrihet - men också stöd i de politiska ramarna för det valet - så försöker många att se till att ha barnen hemma så  länge det går - och speciellt när så många förskolor inte håller hög kvalitet utan har för stora barngrupper och för lite personal.

Vårdnadsbidraget och föräldraförsäkringen har varit verktyg som använts av föräldrar för att pussla och trixa för att kunna ha barnen hemma längre. Det har dessutom varit extremt viktiga verktyg eftersom vi har så höga skatter i det här landet - att de allra flesta familjer inte kan välja att hitta andra lösningar än standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder.

Särbeskattningen gör att hemmafamiljen betalar mer i skatt. En familj som har EN inkomst på 40.000 betalar mer än en familj med två inkomster på 20.000 var. Systemet för att styra familjer börjar alltså redan med skattesystemets utformning. Därför har hemmasubventionen (vårdnadsbidraget) kompenserat lite för att hemmafamiljen betalat mer i skatt.

Men den har också gett en större trygghet för föräldrar att välja omsorg i hemmet eftersom SGI:n och anställningen varit tryggad. Dessutom har VB gett många föräldrar möjlighet att dela på tiden hemma då de genom vårdnadsbidraget kunnat arbeta 50 procent var och vara hemma 50 procent var. En lösning som INTE syns i statistiken - då bara en förälder står som den som tar ut VB - men som vi i Hemmaföräldrars nätverk är väl bekanta med att många väljer. VB ger nämligen föräldrar rätt att gå ner och arbeta 50 procent.

Nu har regeringen med stöd av Folkpartiet bestämt sig för att vrida de här verktygen ur händerna på föräldrarna för att i stället göra dem till ett vapen, med vilket man ska styra föräldrar.

En förälder skrev till socialdemokraterna och frågade varför de gör så här mot människor. Varför de rycker undan mattan för de föräldrar som känner med sin magkänsla och i sitt hjärta att de VILL ha omsorgen om barnen hemma.

Så här svarade S:

"Tack för ditt brev. Jag beklagar att svaret har dröjt.

Regeringen vill ta bort vårdnadsbidraget eftersom det har varit dåligt för kvinnors ekonomi samtidigt som det cementerar en familjepolitik där kvinnor tar hand om barnen medan männen förvärvsarbetar. Både kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden och deras ekonomiska självständighet är en angelägen fråga för regeringen och är även en jämställdhetsfråga.

Föräldrar ansvarar naturligtvis för hur de vill ta hand om sina barn och om man vill ha en hemmavarande förälder. Regeringen anser dock inte att detta ska betalas med statliga medel.
Genom ett borttagande av vårdnadsbidraget ökar enligt regeringen också möjligheterna till en jämnare fördelning av det obetalda hemarbetet.

Det kan också nämnas att Sverige har en förskoleverksamhet med hög pedagogisk kvalitet och med en verksamhet som barnen har rätt att ta del av.

Vänliga hälsningar Lena Bergström Wiegurd
Brevhandläggare åt socialförsäkringsminister Strandhäll
Socialdepartementet"

Utan att skämmas kan man alltså konstatera att regeringen i princip säger:

"När du fick välja själv - lilla vän - så valde du fel, du fick sämre ekonomi då - så nu tar vi möjligheten att välja ifrån dig. Och oavsett hur just ditt barn är och fungerar eller i vilken utvecklingsfas det befinner sig, så vet vi att förskola är det bästa för ditt barn från ett års ålder och vi har en förskola med hög pedagogisk kvalitet".  (Jo men stora barngrupper, få personal, stress, buller och otrygghet - barn som inte får den närhet, kärlek, goda omsorg och anknytning - som de har rätt till? Pedagogik är en pusselbit - men det finns fler).

Det finns en mycket viktig sak som socialdemokraterna glömmer bort i sin iver att detaljstyra föräldrar: BARNET. Ingenstans nämner de ens barnet, men både föräldraförsäkringen OCH vårdnadsbidraget har ju kommit till för BARNETS skull.

Återigen visar det hur galet det blir när ideologi går före sunt förnuft och beprövad vetenskap.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Arrogans och brist på förståelse när SSU svarar en hemmaförälder

Så här mycket betalade en familj i skatt 2012 - (och nu blir det ännu värre)

Född fri - skattad till döds

Riskfyllt styra ännu mer i familjepolitiken

Jämställdhetslinje riskerar att bli sjukskrivningslinje

Föräldrar måste få bestämma själva

"Ha respekt för att familjer är olika"

Debatt mellan S-kvinnornas ordförande och Madeleine Lidman

Vänstern och FP kör över Sveriges föräldrar

Barnen får betala ett högt pris med S-förslaget

Hög tid för en ny familjepolitik

Se också:

Det här svaret kom från Annika Strandhälls departement. Hur Annika Strandhäll behandlar människor som har en annan åsikt kan vi se här: https://www.youtube.com/watch?v=A3E3gLH0thw

söndag, september 27, 2015

När allt fler pedagoger larmar om situationen i förskolan - så är det läge att lyssna

Skärmdump
Det känns lite sorgligt att så få partier för in ett barnperspektiv i familjepolitiken. Kanske är en del av problemet av vi i dagsläget har flera partier som saknar familjepolitik som ett ämnesområde: S, V, MP och M.

Alla pratar förskola, men förskola är EN pusselbit i familjepolitiken. Den ska hålla en hög kvalitet och inte bara kring teoretiskt lärande, utan också när det gäller omsorg.

Sedan kan inte förskolan vara den ENDA pusselbiten i familjepolitiken, eftersom barn är olika. Enligt alla undersökningar så har 30 procent av alla barn en ökad sårbarhet som gör att förskolan kanske inte är den bästa lösningen för just dessa barn.

VAD ska de då ha för omsorg när nu omsorg i hemmet inte längre kommer att vara en subventionerat alternativ och när S vill ta bort barnomsorgspengen för att hindra att alternativ som privata dagmammor och flerfamiljssystem får starta?

Och mest av allt. Varför ställer sig inte någon i dag på barnen sida?

Faktiskt så känner jag alltmer att vi som valt tid för barn och balans mellan familj och arbete - vi SER att det behövs en nyare, modernare familjepolitik. Pedagogerna ser det också. Men, föräldrarna de verkar fortfarande leva i sin lilla bubbla - där de fortfarande bara hör och ser den propaganda som matats ut i decennier:
"Vi har världens bästa förskola", "Barn behöver förskola för att bli socialt välfungerande och duktiga i skolan", "En förälder kan aldrig ersätta en pedagog".

Men den här propagandan har ju bara haft som syfte att få föräldrar att agera som politikerna vill. Den har ingenting med verkligheten att göra - med det lilla barnets BEHOV att göra. För verkligheten är att barn är olika och förskola kan aldrig vara den enda lösningen för alla barn. Dessutom har det inte under de senaste 30 åren forskats kring vilken effekt förskolan har på barn. Men det finns utländska studier som pekar på många risker, så det är dags att släppa ut föräldrarna ur bubblan och få dem att se verkligheten - och den är precis så som pedagogen Lisa Alvbåge skriver här i inlägget nedan:

Så här skriver en pedagog i förskolan i ett inlägg som cirkulerar på Facebook: 

"Man läser alla olika artiklar om barn på förskolan. Inget händer och allt tas fel kan jag tycka istället för att se verkligheten - och vara ärliga mot mänskligheten. Och göra något åt det! Det är dags nu kan jag tycka! Innan det är för sent! I alla för vissa barn. Och alla barn har rättigheter!

Ja vi ska inte skuldbelägga mammor eller pappor som har sina barn långa dagar på förskolan!  Men det är viktigt att föräldrar vet hur situationen ser ut på de flesta förskolor just nu också. Det ÄR brist på personal ! Hur gärna vi än vill så är det svårt att se till varje barns behov !! Just nu ser vi mest till gruppen. Och det är inte OK. Alla barn skall kunna ses och få rätt att utvecklas i sin takt inte i sin kompis takt. Jag älskar mitt jobb, jag ger 110 procent, jag älskar alla barn jag vill kunna ge ALLA BARN KÄRLEK OCH TID.

Jag har valt att jobba med barn för att jag anser att det är det mest fantastiska i livet. JAG kan också se att de flesta artiklar riktar sig till barn över 3 år. Ett barn som är 1-3 år behöver en vuxen att se till hela tiden. Att kunna få sätta sig i knäet att få sin tid till att bli tröstad eller bara få kärlek att bara få vara sig själv att kunna få känna, kärlek, trygghet - att veta att vad som än händer så finns det en trygg vuxen att kunna få klättra upp till och att denna vuxen ser mig ger mig 100 procent. 

Från nyfödd väger ett barns hjärna 300 gram en 2-årings hjärna väger 1.1 kg och en vuxens hjärna väger 1.3 kg. Alltså hjärnans snabbaste tillväxt sker under de tre första åren. Alltså då de små är långa dagar i förskolan. DÄRFÖR är det OTROLIGT VIKTIGT att vi ser VARJE barn INTE GRUPPEN!!

Vi är alla olika och vi skall alla få vår tid!! Ska nu barnen vistats 8-12 timmar på förskola varje dag när de är 1-3 år. NEJ tycker jag. Men måste man ha sitt barn så många timmar eller vill det, så skall man också få det men då måste POLITIKERNA IN OCH FIXA TILL förskolans situation. Vi måste satsa på vad som är bland det viktigaste i samhället: De som skall växa upp och bli vår framtid! Det finns forskning om vad som händer med hjärnan under stress! Och det är vad våra barn upplever varje dag i förskolan på de allra flesta ställena!! Och det är också under tiden hjärnans mest kritiska period detta sker.

Så SNÄLLA dela gärna detta till många och jag vet min svenska inte är korrekt grammatisk och så vidare, men se förbi det - och känner ni någon som känner någon som känner en politiker som kan få upp ögonen för det mest betydelsefulla vi har BARNEN så DELA!"

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

En förskollärare: Nu ger jag upp

Förskola före två års ålder kan skada barn

Barn som lämnas på dagis för tidigt kan känna sig övergivna

Dagis kan skada ditt barn
fredag, september 25, 2015

Sluta försöka tvinga in föräldrar i verksamheter de inte vill ha

Foto:cobolt123 (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Visst går det att tänka större och bättre än att alla ska ska ha det lika dåligt, utom vissa då förstås - som är mer "jämlika än andra". Av någon konstig anledning så är det ju precis så det är. De politiker som ofta själva vill hindra andra från att göra aktiva val, inom till exempel skola eller förskola - är de som först väljer det de tycker är bäst till sina barn - om de kan.

Den som läst boken "Animal farm" känner nog igen den här ideologin ganska bra. Folket ska inte kunna välja - men de som är "mer jämlika" än andra - alltså de som har makten ska få kunna göra olika val. Animal farm är ett mästerverk som på ett enkelt sätt beskriver socialismen och kommunismen - men också dess uppenbara risker och nackdelar. Det känns verkligen igen på hur nuvarande regering resonerar: ALLA ska ha det lika dåligt - alla ska vara "jämlika" (utom politikerna själva).

Vad hände med alla ska ha det så bra som möjligt? Men ska det förverkligas så måste vi ju utgå från det självklara - människor är olika - barn är olika (men självklart är vi ändå lika mycket värda). Och det är tyvärr inte ett resonemang och en ideologi som socialismen bygger på. Det här snäva, ensidiga sättet att se på saker blir verkligen uppenbart när regeringen nu lanserar försämring efter försämring när det gäller valfriheten.

Till exempel pratas det nu om att återigen försöka hindra studiemotiverade elever att lämna skolor. Man pratar inte om att UPPMUNTRA dem att stanna kvar - att hitta bättre sätt att stimulera barn efter deras olika förmågor - utan det pratas bara om att hindra dem från att lämna skolan. Lite så känns det faktiskt med förskolan också ibland. När många förskolor brottas med problem som faktiskt kan hämma barnens utveckling - så pratas det inte om hur det ska lösas - utan hur samtliga barn ska tvingas in i förskolan från ett års ålder, genom att alla alternativ tas bort.

När det gäller skolan verkar regeringen ha siktet inställt framförallt på "stötdämparbarnen" - de barn vars enda uppgift är att genom sitt lugn vara någon slags motvikt till de barn som behöver mer stöd. Sätter man ett lugnt barn bredvid ett mer aktivt barn, så ska det lugna barnet ha en bra effekt på det mer aktiva. Men hur påverkar det, det lugna barnet och just det barnets livschanser och möjligheter till en bra utbildning? Varför ska det lugna barnets enda uppgift vara att försöka dämpa det mer aktiva? Varför ska vi inte ha en skola som ser alla barn och låter dem vara lika viktiga?

Så länge vi inte har det så kommer föräldrar att söka sig till en skola som de uppfattar kan maximera deras barns chans till en bra utbildning. Föräldrar väljer bort, men de väljer också något som de tror fungerar bättre för just deras barn. Men i stället för att ta itu med problematiken till att föräldrar väljer bort - så vill alltså de rödgröna stoppa möjligheten för föräldrar att välja något annat - enligt tesen: alla ska ha det lika dåligt.

Samma koncept genomsyrar familjepolitiken. I stället för att vidta drastiska åtgärder och se till att lösa problemen i förskolan med stora barngrupper och få personal - så vill regeringen stoppa alla möjligheter för föräldrar att välja något annat. Barn är olika och en del barn har en högre tålighet och klarar kanske miljön i förskolan bättre - men de som inte gör det? Där ska föräldrar då inte kunna välja omsorg i hemmet, dagmamma eller flerfamiljssystem: "De borgerliga påhitten barnomsorgspeng och vårdnadsbidrag ska avvecklas", deklarerade Ibrahim Baylan, S, innan valet. Naturligtvis även här enligt konceptet: Alla ska det lika dåligt.

Men hade inte det mest sunda varit att ta itu med förskolans allvarliga problem - innan man ens kommer på tanken att lägga förslag om att ta bort alla andra barnomsorgsalternativ?

Det här är så deprimerande. Det finns en enorm sprängkraft i att inse att människor är olika - men lika mycket värda. Varför inte bara ta och nöja sig med att en del aktivt väljer skola till sina barn - andra väljer aktivt mellan olika barnomsorgsalternativ. Det är ju toppen - barn är olika - och även om det fria valet aldrig är någon garanti, så är det ändå bättre än att någon ovanifrån väljer åt varje familj. Släpp fokus på att försämra eller ta bort det som fungerar och fokusera på det som inte fungerar - är mitt förslag. Ta tag i de verksamheter som har problem - men skippa idéen om att dessa problem löser sig genom att tvinga in människor i en verksamhet de inte vill ha.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Ohly sågar friskolor - men inte för dottern

Ohly satte sin son i friskola

V-partiledarkandidat pendlar med flyg

Sjöstedt bor på Östermalm

tisdag, september 22, 2015

Ha, ha, ha - nu rycker vi undan mattan för de som har omsorgen om barnen hemma!

Foto: Donnie Ray Jones (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Vilken härlig känsla det måste vara för alla politiker inom S, V, MP, FP och C, snart så ryker vårdnadsbidraget. Den lilla reform som ändå gett föräldrar möjlighet att ha omsorgen om barnen hemma, utan att de behövt säga upp sig och förlora en fot på arbetsmarknaden. Och som också gjort att de sluppit bli utförsäkrade genom att de kunnat behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.

Ja vad kan jag säga - vi gör alla olika val här i livet vad vi väljer att lägga vår energi på. Om de här politikerna inte var så förblindade av ideologi, så skulle de kanske se den lilla människan och hur hon drabbas av deras beslut. Om de någon gång släppte ideologin - så skulle de kanske se det enskilda barnet. För barn är olika.

Hur kommer det att påverka Ellen som är högkänslig, när hennes mamma och pappa som arbetat deltid 50 procent var och turats om att vara hemma 50 procent, nu när de inte längre kan göra samma val? I kommunen finns det inte heller någon dagmamma, för alla kommunala dagmammor har fasats ut och privata alternativ motarbetas, så då blir det förskola för Ellen. En förskola som kanske inte är anpassad för barn som Ellen.

Och hur kommer Olle att må? Föräldrarna misstänker att han kan ha autism och stora barngrupper, buller, många olika ansikten är inte en bra miljö för honom. Därför hade de tänkt att ha omsorgen om Olle hemma. Men eftersom den rödgröna ideologin bygger på att alla barn är lika, så finns det inte plats för att låta barn som Olle få en bra uppväxt.

Familjen Johansson har väntat länge på sitt barn. Efter flera sena missfall har de nu äntligen fått sin lilla Linnéa. De vill njuta av tiden med henne och vänta med förskola tills hon har fyllt tre år, men ekonomin sätter käppar i hjulet. Nu får de inte det liv de hade tänkt utan tvingas sätta Linnéa tidigare i förskolan eftersom de plockat ut sina 250 dagar samtidigt som kommunen valde att ta bort vårdnadsbidraget, innan de hann få det beviljat.

Borde det inte vara så att de politiska ramarna i familjepolitiken ska stötta föräldrar att pussla och trixa och hitta olika lösningar som passar under de viktiga småbarnsåren? Men så ser det tyvärr inte ut i dag i Sverige där fyra partier har bestämt att de vet bättre än familjerna själva - vilket val som är bäst för just deras barn.

Nu får jag ta emot föräldrars oro inför framtiden, se hur mattan rycks undan för mängder med familjer, höra om hur barnen drabbas. Där sitter jag och arbetar ideellt för att hjälpa föräldrar att reda ut den röra som detaljstyrande ideologiska ångvältspolitiker ställt till med. De jublar - jag ser baksidan. Och det jag ser är ingenting som borde göra någon människa stolt. Och de som får betala priset? Ja det är barnen. Skamligt S, V, MP och FP!

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också: 

Susanna Mannelin: Vem är den feministiska förebilden?

En förskollärare: Nu ger jag upp

Det blir inte bra när en läkare blandar in ideologi i sin yrkesroll

Därför ska vi ha vårdnadsbidragtisdag, september 15, 2015

Hemmabarn diskrimineras när de inte erbjuds en fungerande verksamhet

Foto:Santa Cruz Public Libraryy(FLICKR) LICENS: CC BY-SA
En gång i tiden fanns det verksamhet som riktade sig specifikt till hemmabarn och dagmammebarn ... lekis eller lekskola.

Verksamheten riktade sig till barn mellan 3-6 år och ett schema kunde se ut enligt följande:

Barn 3-4 år fick gå två dagar i veckan 2 1/2 timme per gång = totalt 5 timmar i veckan.
Barn 4-5 år fick gå tre dagar i veckan 3 timme per gång = Totalt 9 timmar i veckan.
Barn 5-6 år fick gå fem dagar i veckan 3 timmar åt gången = 15 timmar i veckan.

Barnen som var 5-6 år gick förmiddagar och övriga barn gick eftermiddagar. En vanlig dag kunde inledas med att barnen samlades med sina föräldrar eller dagmammor utanför lekis, ställde upp sig på led och väntade tills "fröken" skulle öppna dörren. Fröken hälsade sedan på varje barn som fick ta i hand och sedan gick barnen in och tog av sig skorna och hängde upp sina kläder. Dagmammorna gick iväg och hade nu mer tid åt de barn som inte var på lekis och föräldrarna gick med småsyskon till parken eller hem för att vila.

Barnen hade en liten samling och sedan var det lek eller pyssel. För det yngre barnen var barngruppen aldrig större än 12 barn. För barn 4-5 inte större än 15 barn och för de äldre barnen var det också max 15 barn som gällde ... på två personal. Minst en förskollärare och sedan en barnskötare. Beroende på ålder fick barnen ofta göra utflykter.

Men ... sedan kom maxtaxan ... och då blev det inte lönsamt att bedriva lekis i det här formatet längre. Ersättningen per barn blev för låg till de verksamheter som inte bedrev heltidsförskolor. Den allmänna förskolan infördes sedan och erbjöd gratis förskola 15 timmar i veckan från först fyra års ålder och sedan från tre års ålder. Tanken var att ersätta lekis, men eftersom verksamheten bedrevs inom ramen för heltidsförskolan så blev den inte alls i nivå med vad lekis varit. Barngrupperna blev väsentligt större ... 20-30 barn på tre pedagoger.

En annan verksamhet som också tidigare hade specifikt riktad verksamhet till hemmabarn och dagmammebarn var öppna förskolan. Den var tänkt till barn som inte var inskrivna i förskolan. Under 90-talet togs möjligheten för dagmammorna att gå till öppna förskolan bort - i takt med att allt fler kommuner valde att fasa ut sina kommunala dagmammor.

Sedan när den allmänna förskolan infördes med 15 timmar gratis verksamhet till alla barn i heltidsförskolan - så ändrade många öppna förskolor på sin verksamhet och i dag är det många som bara erbjuder verksamhet till barn upp till tre år ... om ens det. Sedan kan ju föräldrar välja allmän förskola inom ramen för heltidsförskola ju ... och då finns det inget behov av verksamhet till hemmabarn, anser många kommuner. Trenden går också alltmer mot att leksaker och aktiviteter för äldre barn tas bort och numera har många öppna förskolor bara verksamhet för barn upp till ett år.

Ett annat problem som många föräldrar i Hemmaföräldrars nätverk larmar om är att öppna förskolan har blivit en verksamhet för sjuka förskolebarn. När föräldrar är hemma men tycker att barnen är aktiva och nog orkar med en liten aktivitet - men där de inte är välkomna tillbaka till förskolan ännu på grund av smittrisken ... så går föräldrar till öppna förskolan. Där smittar de ner hemmabarnen som går dit och även deras småsyskon, vilket är direkt farligt i tider av RS-virus till exempel. Det har har gjort att många hemmaföräldrar väljer bort öppna förskolan.

Just nu när alla politiker försöker överträffa varandra i att erbjuda ännu mer förskola, ännu längre dagar även till föräldralediga, året om ... alla lov samt dygnet-runt-förskola ... så hade det varit klädsamt att ta fram ett alternativ även för de föräldrar som valt att ha omsorgen om sina barn hemma ... kan man tycka, för att diskriminera hemmabarn och dagmammebarn var väl aldrig tanken ... eller?

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk


Läs också:

Maxtaxan straffar de som väljer deltid

måndag, september 14, 2015

Barn har det bättre på institution än hemma - enligt S

Foto: Boston Public Library(FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Så blir det då allt tydligare att vi har fått en regering som bygger sin politik på ideologi - i stället för beprövad vetenskap om vad barn behöver. Försämringarna går i raketfart nu. Det första de gjorde var att föreslå ett borttagande av vårdnadsbidraget för att stoppa föräldrar från att ha omsorgen om barnen hemma. Till det trillar det nu i in alltfler rapporter från föräldrar ute i landets kommuner om att de kommunala dagmammorna fasas ut i raketfart, genom direkta lögner - där föräldrar får höra att det inte finns några dagmammor i kommunen ... för att sedan läsa om hur de fasats ut ... "därför att ingen väljer dem". Andra knep är att försämra villkoren för de privata dagmammor som redan har verksamhet. Beprövade knep men är det demokratiskt? Nej, det är det inte. Inte heller har den sortens styrande politik ett barnperspektiv. Att inte bara vårdnadsbidraget - utan även barnomsorgspengen - var hotad varnade Hemmaföräldrars nätverk för redan 2014.

I dag kostar en förskoleplats på dagtid cirka 12 000 kronor per månad och barn. Nu vill socialdemokraterna i Stocholm - på skattebetalarnas bekostnad - ta fram institutioner som erbjuder verksamhet för barnen även nattetid. Enligt Olle Burell, S, ordförande i utbildningsnämnden så har 80 000 barn i dag behov av att sova på institution på nätterna. Därför har S lagt förslag i kommunfullmäktige om att omsorgen i första hand ska vara lokalbaserad:

"Expertis och forskning säger att det ofta är bättre för barnen att vara i en pedagogisk miljö där omsorgen och barnsäkerheten kan kvalitetssäkras".

Återigen dessa tongångar om att hemmet och familjen inte är "kvalitetssäkrade". Med andra ord en lite farlig miljö för barnen att vistas i. Om en familj nu verkligen inte kan hitta en annan jobblösning, eller en annan lösning än att en föräldrar måste arbeta nattetid när barnen är små, så är alltså en lösning i hemmet eller i någon annan familjs hem ett sämre alternativ - eftersom miljön inte är "pedagogisk, barnsäker eller kvalitetssäkrad".

19 000 barn skadas årligen i den svenska förskolan ... är det barnsäkerhet?

Och alla larm som duggat tätt bara i år om övergrepp i förskolan. Är det en kvalitetsäkrad och trygg miljö?

Ska barn ha undervisning nu när de sover också? Vad är det de ska lära sig att sjunga Internationalen? Att socialdemokraterna är det bästa partiet? Att föräldrar är onda och farliga och att utbildade pedagoger är bättre? Att nära relationer är av ondo och att kollektivet går före individen?

Den här synen på det lilla barnet är obehaglig. Det finns inget barnperspektiv alls, utan allt handlar om att undanröja barnet så att människor kan arbeta dag som natt, utan att behöva ta hänsyn till vad små barn behöver. När har det någonsin inom forskningen visat sig att det är bättre för barn att växa upp institution än att få växa upp i ett hem? Svar: ALDRIG! Den utveckling vi ser nu är grymt obehaglig där den knallröda ideologin nu sveper fram som en tsumani och försöker rasera allt vad familjer, tid för barn och balans mellan familj och arbete heter. Det ska bara finnas en lösning och det är att barnen ska vara på institution på dagarna och på nätterna.

Vi behöver inte mer skattepengar till dygnet-runt-dagis, vi behöver politiska ramar som ger föräldrar verktyg att pussla för att hitta bra lösningar för sina barn. Lösningar som bygger på beprövad vetenskap om vad barn behöver. Istället för att satsa ännu mer pengar på att staten ska ta över ansvaret för barnen - så satsa pengar på att ge föräldrar och familjer stöd i form av subventioner eller skattesänkningar, så att de kan sy ihop den lösning som är bäst för barnet. Det är billigare, bättre och definitivt mer lönsamt i längden.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Hög tid för en ny familjepolitik

Svensk familjepolitik och Israels kibbutzer

Förskola lät Cornelia 1 år, åka taxi själv (En verklighet för fler barn om S får bestämma)