onsdag, maj 25, 2016

När betongmakten förstör livet för den lilla människan

Foto: Misty Johnson  FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Barnomsorgspengen som Alliansen införde har gjort det möjligt att starta privat verksamhet som förskola, dagbarnvårdare och flerfamiljssystem. När barnomsorgspengen infördes kunde inte längre kommuner av ideologiska skäl neka att även privata barnomsorgsalternativ fick starta upp verksamhet. För föräldrar har det varit välkommet med fler alternativ och valfrihet eftersom barn är olika.

Tyvärr visar det sig nu att det kommer in rapporter från allt fler kommuner som styrs av S, V och MP att politiker i dessa kommuner försöker stoppa privata alternativ, bland annat genom att man sänker barnomsorgspengen så att de privata utövarna ska gå i konkurs. Eller så hindrar man nya privata alternativ att starta upp. För att verkligen försvåra för vanliga små människor att ta reda på vilka villkor som krävs för att få starta upp verksamhet och ta del av barnomsorgspengen, så har regeringen tagit bort all information från sin hemsida.

Den här utvecklingen är precis det jag varnade för inför valet 2014 i min debattartikel: ”Dålig idé av S att stoppa alternativen i barnomsorgen". S var tydliga med att de ville ta bort - inte bara vårdnadsbidraget som subventionerade omsorg i hemmet - utan även "de borgerliga påhitten" barnomsorgspengen.

Vingåkers kommun

I Vingåkers kommun har man nu fullständigt sänkt en ambitiös familj som i flera år bedrivit en uppskattad verksamhet. De har helt enkelt sänkt barnomsorgspengen så mycket, specifikt för privata dagbarnvårdare, att de inte går runt ekonomiskt. De kommunala dagbarnvårdarna har kommunen redan fasat ut.

Little Acorns – svensk-engelskt barndaghem, erbjuder plats för tio barn, har två pedagoger samt sex barn i kö och har även under året tvingat säga nej till tre familjer som frågat efter plats och hänvisa dem till den kö som finns. Samtidigt har Vingåkers kommun extremt stora barngrupper med 18,6 barn i snitt och på varje pedagog går det 6,1 barn. Kommunen klarar heller inte sina åtaganden att ge barn en plats i förskola och har över 50 barn i kö som väntar.

Becca och Mike Chaney som arbetar som pedagoger i Little Acorns har bedrivit verksamhet under annan pedagogisk omsorg sedan 2009. Allting fungerade bra tills kommunen sänkte ersättningen 2013. De överklagade sänkningen men fick avslag och har då överklagat igen, trots att förvaltningschefen i kommunen sagt att det inte är någon idé att de överklagar, ”eftersom kommunen måste spara pengar”. I dag får de 59 636 kronor per barn. Den kommunala förskolan får 94 122 kronor per barn. De får också ersättningen sänkt om ett barn går halvtid eller inte är där någon dag, vilket inte förskolan får.

I dagsläget väntar de på beslut från Förvaltningsrätten. Sedan 2013 har de levt på besparingar i väntan på ett positivt beslut, men klarat sig då de har haft två barn från Katrineholm och Norrköpings kommun. Barn som de fått ett högre belopp för. Nu när de har fem deltidsbarn av sammanlagt tio - och när de inte längre har barn från grannkommunerna, så går det inte längre runt ekonomiskt. Det kan tyvärr bli så att de måste lägga verksamheten redan innan sommaren.

Extra anmärkningsvärt är det att Vingåkers kommun rapporterat in till Skolverket att de har någon verksamhet under annan pedagogisk omsorg. På så sätt slipper kommunen komma med i Skolverkets statistik över hur låg ersättning de betalar ut.

Det måste finnas en möjlighet att kunna bedriva annan pedagogisk verksamhet och få det hela att gå runt. Det kan inte vara rimligt att barnomsorg i annan pedagogisk verksamhet ska få 34 486 kronor mindre per barn än kommunens eget alternativ. Barn är olika och det finns många fördelar med att kunna erbjuda verksamhet även i en mindre barngrupp, för de barn som behöver det. Den låga ersättningen hindrar också andra från att starta upp annan pedagogisk omsorg.

Hur kan socialdemokratisk ideologi och ett motstånd mot privata alternativ få gå före barnperspektivet? Och hur kan kommunen på det här sättet tvinga en unik och välfungerande verksamhet att lägga ner, när man dessutom inte kan erbjuda en annan lösning eller en lösning av lika hög kvalitet vad gäller inriktning och antal barn? Dessutom är en förskoleplats betydligt dyrare än en plats i annan pedagogisk omsorg, även med en rimlig ersättningsnivå. Så man tar alltså gärna en högre kostnad bara man får bestämma alternativ åt föräldrarna.

Tierp

Sedan i höstas har några familjer försökt starta upp som dagbarnvårdare i Tierp, men även där motarbetas de på alla sätt av kommunens politiska majoritet.

Människor får sina liv förstörda

Det handlar om vanliga, arbetsamma små gräsrötter - som av ideologiska skäl motarbetas då de vill bedriva verksamhet i privat regi. Förutom att människor far riktigt illa, så missar också andra familjer i dessa kommuner möjligheten att välja ett bra alternativ till sina barn, då kommunen inte vill ha någon konkurrens till sin egen verksamhet.

Nu är det dags att lyfta de här övergreppen på vanliga, hederliga, arbetsamma människor till en högre nivå. Vad gör politikerna i riksdagen för att säkra att kommunerna följer de regler som riksdagen infört när det handlar om barnomsorgspengen? Det är bråttom nu - för människor far väldigt illa.

Madeleine Lidman
måndag, maj 23, 2016

SVT:s Agenda väljer helt bort barnen inför partiledardebatten

Foto: dnispnk FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Förskolekris, stora barngrupper, få personal, akutförskolor som gör att personalen gråter, barnen gråter - och uppror som startat över hela landet för en förändring. Ändå väljer SVT Agenda att inte ta upp familjepolitiken över huvud taget som ett ämne, inför partiledardebatten den 29 maj. Barn 0-6 år räknas tydligen inte.

HUR kan man göra en sådan prioritering.

Det är ju de allra minsta barnen om något som behöver få sin situation belyst. Familjepolitiken där förskolan är en pusselbit, men där även övriga  barnomsorgsalternativ i form av familjedaghem, flerfamiljssystem och omsorg i hemmet, ingår samt själva föräldraförsäkringen, är ju så viktiga bitar att ha med i debatten. Det är ju med dessa pusselbitar föräldrar ska kunna pussla och trixa för att få ihop en bra lösning när barnen är små.

Jag hoppas att samtliga föräldrar i vårt land nu skriver en rad till SVT Agenda: agenda@svt.se och ber dem att ta upp familjepolitiken inför partiledardebatten. Det räcker med några korta rader om att man vill att de ska ta upp familjepolitiken som ett ämne för debatt.

Nu är det dags att vi får in ett barnperspektiv i de politiska diskussionerna och att föräldrar får veta klart och tydligt vilken politik de olika partierna har. Vi ser ju hur den psykiska ohälsan hos barn och unga bara ökar, att då helt välja familjepolitiken i diskussionerna är faktiskt skamligt.

Madeleine Lidman
fredag, maj 20, 2016

Förskolans miljö knäcker personalen - men är ett måste för barnen?

Foto: Mark Skipper  FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Det är något konstigt med hur förskolan presenteras emellanåt. Det finns liksom två versioner: Först hur otroligt hemsk arbetsmiljö personalen har. Hur fruktansvärt höga sjukskrivningstal de har. Hur otroligt dåligt de mår psykiskt. Hur många som lämnar yrket och så vidare.

Och sedan har vi hur den presenteras när det gäller barnen: "Dagisbarn blir duktigare i skolan". "Barn behöver förskola för att bli socialt välfungerande". "Barnen behöver stimulansen i förskolan och pedagogiken". Eller det senaste som en förälder rapporterade om stod på en öppen förskola: "Alla barn har RÄTT till förskola, enligt Barnkonventionen". (Inte en helt sanningsenlig återgivning av Barnkonventionen om vi säger så). Sammanfattningsvis så matas det hela tiden ut att barn behöver, eller måste gå i förskolan för att utvecklas optimalt. Samma förskola som bränner ut personalen ...

För personalen är förskolans miljö helvetet på jorden som gör dem psykiskt och fysiskt sjuka och för barnen är det himmelen på jorden och ett måste för deras utveckling.

Rätta mig om jag har fel, men är det inte något i den här beskrivningen som inte går ihop? Resultatet kan ju också tala för sig självt. Skolresultaten sjunker i varje Pisa-mätning - i samma takt som alltfler barn gått i förskola och den psykiska ohälsan hos barn och ungdomar bara ökar. Och det räcker med att besöka en skola för att se hur socialt välfungerande barn är i dag.

Personalen arbetsdag är dessutom maximalt åtta timmar - många barn är i förskolan 10 timmar per dag eller mer. Det borde väl också vara en liten ledtråd om miljöns påverkan på personal respektive barn.

Det är nästan lite kusligt hur få som verkligen bryr sig om barnen. Inne på Förskoleupproret (som jag blockerades ifrån när jag ansökte dit igen sedan jag frivilligt gått ur), så skriver man bara om personalens usla arbetsvillkor. Kommer barnens villkor upp så kontrar alla genast med: "Vi får inte skuldbelägga föräldrarna" och inlägg raderas. Inne på Förskolan.se - också en Facebook-grupp som jag kastades ut ifrån och blockerades ifrån, trots att jag inte brutit mot några regler - så var det samma sak. INGENTING om hur miljön i förskolan påverkar barnen fick nämnas. Administratörerna var mycket noga med att påpeka att endast pedagogiken var tillåten som diskussionsämne och möjligtvis personalens arbetsmiljö. Personer som jag som lyfter barnens villkor är så hotfulla att vi måste blockeras. Men är det jag som ska tystas, eller är det barnens miljö som borde bli bättre?

Sedan är det nästan som barnens hemska villkor i förskolan är lite roliga - något man kan skoja om till och med, som i det här inlägget: ”Elva fantastiska saker du inte visste innan ditt barn börjat i förskola". Men jag kan faktiskt inte förstå hur saker som att barnen jämt är snoriga och sjuka eller inte bajsar i förskolan är roliga. Särskilt inte när det nyligen larmades om stressade, förstoppade förskolebarn. Och hur kul kan det vara att jämt vara sjuk under sina första uppväxtsår? Dessutom på grund av att många föräldrar lämnar sina sjuka barn till förskolan.

Vuxna gör sig roliga över saker som barnen inte kan påverka och som de vuxna många gånger inte ens verkar ha intresse av att försöka påverka. För mig känns det bara så grymt.

Jag tycker personligen för barnens och personalens skull att vi i stället för censur eller skämt bör ta ett helhetsgrepp på familjepolitiken och ta krafttag för att fixa alla problem. Steg ett är att välja att se även hur barnen påverkas av miljön i förskolan och att det beror på de bristande och många gånger helt obefintliga familjepolitiska ramarna.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Personalen går på knäna. I förskolan finns Sveriges sjukaste yrkeskår

Jessica knäcktes av jobbet

Förskolebarn saknar skydd i en arbetsmiljölag