onsdag, maj 25, 2016

När betongmakten förstör livet för den lilla människan

Foto: Misty Johnson  FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Barnomsorgspengen som Alliansen införde har gjort det möjligt att starta privat verksamhet som förskola, dagbarnvårdare och flerfamiljssystem. När barnomsorgspengen infördes kunde inte längre kommuner av ideologiska skäl neka att även privata barnomsorgsalternativ fick starta upp verksamhet. För föräldrar har det varit välkommet med fler alternativ och valfrihet eftersom barn är olika.

Tyvärr visar det sig nu att det kommer in rapporter från allt fler kommuner som styrs av S, V och MP att politiker i dessa kommuner försöker stoppa privata alternativ, bland annat genom att man sänker barnomsorgspengen så att de privata utövarna ska gå i konkurs. Eller så hindrar man nya privata alternativ att starta upp. För att verkligen försvåra för vanliga små människor att ta reda på vilka villkor som krävs för att få starta upp verksamhet och ta del av barnomsorgspengen, så har regeringen tagit bort all information från sin hemsida.

Den här utvecklingen är precis det jag varnade för inför valet 2014 i min debattartikel: ”Dålig idé av S att stoppa alternativen i barnomsorgen". S var tydliga med att de ville ta bort - inte bara vårdnadsbidraget som subventionerade omsorg i hemmet - utan även "de borgerliga påhitten" barnomsorgspengen.

Vingåkers kommun

I Vingåkers kommun har man nu fullständigt sänkt en ambitiös familj som i flera år bedrivit en uppskattad verksamhet. De har helt enkelt sänkt barnomsorgspengen så mycket, specifikt för privata dagbarnvårdare, att de inte går runt ekonomiskt. De kommunala dagbarnvårdarna har kommunen redan fasat ut.

Little Acorns – svensk-engelskt barndaghem, erbjuder plats för tio barn, har två pedagoger samt sex barn i kö och har även under året tvingat säga nej till tre familjer som frågat efter plats och hänvisa dem till den kö som finns. Samtidigt har Vingåkers kommun extremt stora barngrupper med 18,6 barn i snitt och på varje pedagog går det 6,1 barn. Kommunen klarar heller inte sina åtaganden att ge barn en plats i förskola och har över 50 barn i kö som väntar.

Becca och Mike Chaney som arbetar som pedagoger i Little Acorns har bedrivit verksamhet under annan pedagogisk omsorg sedan 2009. Allting fungerade bra tills kommunen sänkte ersättningen 2013. De överklagade sänkningen men fick avslag och har då överklagat igen, trots att förvaltningschefen i kommunen sagt att det inte är någon idé att de överklagar, ”eftersom kommunen måste spara pengar”. I dag får de 59 636 kronor per barn. Den kommunala förskolan får 94 122 kronor per barn. De får också ersättningen sänkt om ett barn går halvtid eller inte är där någon dag, vilket inte förskolan får.

I dagsläget väntar de på beslut från Förvaltningsrätten. Sedan 2013 har de levt på besparingar i väntan på ett positivt beslut, men klarat sig då de har haft två barn från Katrineholm och Norrköpings kommun. Barn som de fått ett högre belopp för. Nu när de har fem deltidsbarn av sammanlagt tio - och när de inte längre har barn från grannkommunerna, så går det inte längre runt ekonomiskt. Det kan tyvärr bli så att de måste lägga verksamheten redan innan sommaren.

Extra anmärkningsvärt är det att Vingåkers kommun rapporterat in till Skolverket att de har någon verksamhet under annan pedagogisk omsorg. På så sätt slipper kommunen komma med i Skolverkets statistik över hur låg ersättning de betalar ut.

Det måste finnas en möjlighet att kunna bedriva annan pedagogisk verksamhet och få det hela att gå runt. Det kan inte vara rimligt att barnomsorg i annan pedagogisk verksamhet ska få 34 486 kronor mindre per barn än kommunens eget alternativ. Barn är olika och det finns många fördelar med att kunna erbjuda verksamhet även i en mindre barngrupp, för de barn som behöver det. Den låga ersättningen hindrar också andra från att starta upp annan pedagogisk omsorg.

Hur kan socialdemokratisk ideologi och ett motstånd mot privata alternativ få gå före barnperspektivet? Och hur kan kommunen på det här sättet tvinga en unik och välfungerande verksamhet att lägga ner, när man dessutom inte kan erbjuda en annan lösning eller en lösning av lika hög kvalitet vad gäller inriktning och antal barn? Dessutom är en förskoleplats betydligt dyrare än en plats i annan pedagogisk omsorg, även med en rimlig ersättningsnivå. Så man tar alltså gärna en högre kostnad bara man får bestämma alternativ åt föräldrarna.

Tierp

Sedan i höstas har några familjer försökt starta upp som dagbarnvårdare i Tierp, men även där motarbetas de på alla sätt av kommunens politiska majoritet.

Människor får sina liv förstörda

Det handlar om vanliga, arbetsamma små gräsrötter - som av ideologiska skäl motarbetas då de vill bedriva verksamhet i privat regi. Förutom att människor far riktigt illa, så missar också andra familjer i dessa kommuner möjligheten att välja ett bra alternativ till sina barn, då kommunen inte vill ha någon konkurrens till sin egen verksamhet.

Nu är det dags att lyfta de här övergreppen på vanliga, hederliga, arbetsamma människor till en högre nivå. Vad gör politikerna i riksdagen för att säkra att kommunerna följer de regler som riksdagen infört när det handlar om barnomsorgspengen? Det är bråttom nu - för människor far väldigt illa.

Madeleine Lidman
Inga kommentarer: