onsdag, oktober 27, 2010

Hoppet är det sista som överger människan

Nu visar det sig att 80-talisterna - varav de flesta gick på dagis som små - gärna själva skulle vilja vara hemma längre med sina egna barn. Nu vet jag inte om sajten Familjeliv som genomfört den här undersökningen frågat papporna samma sak. Visserligen är väl en majoritet av Familjelivs medlemmar kvinnor, precis som en majoritet (9 av 10) som väljer att arbeta inom vård och omsorg är kvinnor.

Vård och omsorg om barn är uppenbarligen något som attraherar många kvinnor. Och det är kanske inte därför heller så konstigt att en majoritet som väljer att bli hemmaföräldrar också är kvinnor.

Det här intresset är inte något problem för kultureliten så länge det handlar om kvinnodominansen på barnsajter eller inom yrken som rör barn, som till exempel inom förskolan. Problem blir det bara när det handlar om att kvinnorna själva ansvarar för vården och omsorgen om de egna barnen.

Aja, baja man får inte ta hand om sina egna barn - man ska lämna bort dem och gå iväg och arbeta - gärna med att ta hand om andras!

Eftersom kultureliten fortfarande ser världen genom den här typen av trångsynta "glasögon" så blir förstås den här önskan om att ge barnen tid ett problem - ett jämställdhetsproblem.

Tydligen har inte kvinnorna förstått att "könet är en konstruktion" - (vilken tur att vi har genus på dagis numera så att flickorna kan fostras till "rätt" könsneutral uppfattning om sig själva) - utan det är fortfarande kvinnorna som blir gravida, som bär barnet i nio månader med allt vad det innebär av påfrestningar på kroppen, det är kvinnorna som föder fram barnet och det är fortfarande kvinnorna som ammar (även om amningen börjar gå ned i takt med att kraven på att barnet ska få flaska av jämställdhetsskäl ökar).

Vilket misslyckande. Efter år av indokrinering och hård ekonomisk styrning av familjepolitiken med syfte att få föräldrarna att göra "rätt" (och lämna bort barnen så tidigt som möjligt för att gå ut och arbeta heltid), så finns fortfarande drömmen kvar hos den lilla människan om tid för barnen.

Det är deprimerande att respekten för människors fria val fortfarande är så låg i det här landet. Hur kan det någonsin vara fel att föräldrar vill ge sina barn tid - att de vill stanna hemma längre. Det är ju ett toppenbeslut i kulturelitens ögon så länge det är papporna som gör det här valet, så varför är det fel när mammorna gör samma val?

Vi människor är olika och tänk om kultureliten någon gång kunde förstå att papporna inte är frånvarande bara för att mammorna är hemma längre. OM det nu är så att kvinnorna blir diskriminerade om de stannar hemma längre, så är det väl där vi ska börja och stoppa den diskrimineringen. Kanske är det kultureliten som borde börja och till exempel sluta förlöjliga drömmen om tid med barnen genom att kalla det för "mammorna kvar vid spisen" som man gör i DN.

Vårt samhälle blir allt mer skruvat och försöken att få oss små gräsrötter att göra som kultureliten vill, blir allt intensivare. Visst en majoritet kanske har hamnat i den fålla kultureliten vill att de ska vara - men drömmen om att ta sig därifrån finns fortfarande kvar hos många. Kanske därför att hoppet är det sista som överger människan.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Nina Björk: Vi är på helt fel spår

Hur bra är förskolan för barn egentligen

Ett litet tankeexperiment Reinfeldt

fredag, oktober 22, 2010

Förklara dig snabbt Göran Hägglund!

I SvD står det nu att Göran Hägglund funderar på att skrota vårdnadsbidraget - eller hemmasubventionen som den hellre borde kallas. Jag hoppas på en snabb förklaring vad han menar. Tänker han det i ett sammanhang av att ändra den ekonomiskt styrande och tvingande familjepolitiken vi har idag? Ska maxtaxan och särbeskattningen skrotas då också, så att systemet blir mer rättvist och så att hemmafamiljen slipper betala mer i skatt än familjen med två inkomster?

Det enda som egentligen skiljer Kd från de andra partierna är tanken om valfrihet och att föräldrar ska ha möjligheten att själva ansvara för vården och omsorgen om barnen när de är små samt tanken att vi ska slippa tvångsdelning av föräldraledigheten och att politikerna ska bestämma när man ska sluta amma.

Tänker Kd anamma de andra partiernas tänk om obligatorisk förskola från ett eller tre år och en fortsatt utfasning av dagmammorna, så att alla alternativ försvinner samtidigt som barngrupperna inom förskolan bara ökar och personalen blir färre - så är det dags att starta ett nytt parti, som försvarar föräldrars rätt att själva bestämma när och OM barnen ska gå i förskola. Men som också värnar föräldrars rätt att själva bestämma hur länge barnen ska ammas och hur föräldraledigheten ska fördelas.

Med världens högsta psykiska ohälsotal bland barn finns det all anledning att vara ödmjuk och fundera över om vi verkligen redan har "världens bästa familjepolitik" eller om det inte är dags att låta en del av barnens vård, fostran och omsorg under de första åren gå tillbaka till föräldrarna.... för de föräldrar som vill givetvis. De som inte känner intresse för att ge sina barn tid ska naturligtvis ha en bra förskola, eller dagmamma att lämna bort barnen till.

Alla som är intresserade av att starta ett nytt parti som verkligen vågar och vill stå för valfrihet och människors rätt att själva bestämma över sina livsval, kan höra av sig till Hemmaföräldrars nätverk ;)

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

tisdag, oktober 05, 2010

Äntligen lite nya tankar kring jämställdhet

I decennier har det tjatats om att kvinnor ska lämna ifrån sig barnen allt tidigare för att de ska bli jämställda. Men trots att barnen nu använts som murbräcka för jämställdhet under väldigt lång tid så händer ingenting. Kvinnor får fortfarande sämre vård, sämre livschanser och sämre löneutveckling.

Därför är det spännande att som omväxling läsa lite nya tankar kring jämställdhet. I Dagens Nyheter läser jag om hur kvinnors "dolda kompetens" inte tas med i löneförhandlingarna. Tänk om också hemmaföräldrarnas kompetens blev lika självklar i en meritförteckning. Är du hemma med barn så utvecklar du följande;

• Kreativitet
• Flexibilitet
• Effektivitet
• Ha många bollar i luften
• Organisera och hantera logistik
• Hantera konflikter
• Sätta gränser för andra och dig själv
• Hantera stress och kaos
• Ha tålamod
• Acceptera nederlag
• Visa empati
• Hantera motivationstekniker
• Hantera personers motsatta behov
• Ge och ta feed back

Nog borde det värderas och tas med i en cv?

Som en motvikt till tjatet om kvoterad tvångsdelad föräldraförsäkring, obligatorisk förskola och en arbetslinje - där vård och omsorg om de egna barnen INTE räknas som ett arbete - så skulle de vara spännande med lite nytänkande även i större sammanhang.

Uppvärdera det arbete som hemmaföräldrarna utför - även om det är obetalt så bidrar hemmaföräldrarna till bruttonationalprodukten med sitt arbete. Och enligt en brittisk undersökning är hemmaföräldrarnas arbete värderat till 380 000 kronor om året. Det är skamligt att inte erkänna det och djupt diskriminerande mot hemmaföräldrarna.

Madeleine Lidman

Läs också: