måndag, mars 18, 2013

Dagens familjepolitik skapar osäkra föräldrar och otrygga barn

Foto: Shutter Daddy (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Hur berättar man ... bara så där rakt av, utan att kunna hänvisa till en vetenskaplig undersökning i första hand - utan "bara" till sunt förnuft ... det mest självklara: Föräldrarollen blir så mycket lättare OM man själv vuxit upp nära sina föräldrar och sin familj. Vi människor lär oss saker i socialt samspel, det är då vi använder våra spegelneuroner i hjärnan som gör att det vi är med om lagras för framtiden. När vi tillbringar tid med en närvarande förälder och får vara med dem i livet och lära oss saker till exempel genom hemmapedagogiken och när vi får växa upp tillsammans med våra syskon och lära oss samspela även med dem - kanske i rollen som storasyskon får hjälpa till och ta hand om lillasyskonet, eller som storkusin ta hand om småkusinerna - så skaffar vi oss kunskap inför den dagen vi själva blir föräldrar.

Den dagen vi står där med en liten i famnen och ska åka hem från BB - utan bruksanvisning - så klickar vår inhämtade databas i barndomen igång. Trots rädslor och osäkerhet så andas vi djupt och går på vår magkänsla. Vi minns hur mamma och/eller pappa gjorde, hur vi fick lära oss själva att ta hand om små barn, när vi fick vara med och vårda småsyskon, kusiner eller familjens vänners barn. Vi minns vår tid i den viktigaste kunskapskällan av alla: FAMILJEN.

Många nyblivna föräldrar i dag är helt i panik, de vet inte vad de ska göra med sina lilla bebis och rusar så fort de kan till öppna förskolan för att få stöd av de pedagoger som arbetar där och få stöd av andra föräldrar. Många har svårt att knyta an till sin bebis och ser bara problemen, svårigheterna och upplever att barnet begränsar deras tillvaro. Väldigt många saknar också stöd i sina egna föräldrar - de arbetar och är själva inte så vana vid små barn kanske, om de nu själva lämnat bort sina små till dagis en gång i tiden. Än värre blir det för många av dagens föräldrar när syskonet kommer - dagis blir den självklara dumpningsplatsen för det större syskonet som kanske bara är runt året. Man varken vill eller känner att man kan ta hand om två barn samtidigt.

Det är något mycket sorgligt över allt det här och särskilt när man ser hur politikens ramar faktiskt också ändrar människors beteenden. Politiken griper in i det mest grundläggande av allt, förändrar evolutionen och skapar problem som hela tiden måste lösas med mer politiska åtgärder. För många föräldrar i dag nöjer sig till exempel inte med 15 timmar i förskolan för sin lilla ettåring när de är hemma med den nya bebisen. De vill ha 30 timmar, helst mer och båda barnen går därmed miste om en mycket viktig bit i sin utveckling.

Barn som inte får en trygg anknytning med sina föräldrar och ett bra och fungerande socialt samspel, drabbas av psykisk ohälsa senare i livet. Och om nu den problematiken i sig inte intresserar politikerna - så kanske kostnaden för den psykiska ohälsan åtminstone gör det.

70 miljarder om året!

Naturligtvis så kommer det att kosta att göra om familjepolitiken och det kommer att bli smärtsamt för många som inte ser de här uppenbara sambanden den dagen polletten trillar ner. Men som det ser ut i dag finns det ingen anledning längre att låta det här DDR inspirerade experimentet med att ha en strikt styrande familjepolitik, få fortsätta. Det är dags att ta bort styrningen och öppna för en ny och friare familjepolitik, där valfriheten blir ett ledord och där föräldrar i stället för fasta ramar får fria ramar för att sy ihop den bästa lösningen själva - för hur de vill hitta en balans mellan familj och arbete.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också: 

Att barn inte har förstått vilka behov de borde ha nuförtiden

Myt att vi tjänar på att föräldrar väljer jobb framför barn

Barnen får betala ett högt pris för S-förslaget

Maxtaxan straffar föräldrar som väljer deltid

Förskolebarn saknar skydd
lördag, mars 09, 2013

Folkpartiets förslag saknar ett barnhälsoperspektiv


Pedagogiskt uterum 
I april 2012 gick Nyamko Sabuni, Fp, ut och berättade att barns säkerhet i förskolan skulle utredas, med tanke på den kraftiga ökningen av de allvarliga olyckorna. Olyckor som förmodligen har sin orsak i de stora barngrupperna och den låga personaltätheten, på många förskolor. Redan 2011 lovade Nyamko Sabuni dessutom att Lex Sarah för förskolebarn, där personalen är skyldig att anmäla brister, skulle införas och ett datum för införande var satt till juli 2012.


Trots att utredningen om varför så många barn skadas i förskolan, inte är klar och trots att Lex Sarah ännu inte införts, så hakar nu Fp på S och föreslår att ännu fler barn ska in i förskolan, i allt tidigare ålder och ännu längre dagar – på skattebetalarnas bekostnad. Vad säger de föräldrar som måste ha sina barn i förskolan när de arbetar om att barn till föräldralediga och arbetslösa, enligt Folkpartiets förslag ska ha rätt till ännu fler timmar? Och det i ett läge när många förskolor redan i dag inte klarar sitt uppdrag.

Maxtaxan har gjort att förskolan saknar pengar och överutnyttjandet av förskolan, där även föräldralediga med små barn under tre år har rätt att ha barnen i förskolan, trots att de är hemma – har lett till att kommunerna varit tvungna att slimma verksamheterna för att få dem kostnadseffektiva. Det har skett genom barngrupperna blivit större och personalen färre. Den senaste trenden för att få kostnadseffektivitet heter nu storförskolor, med över 200 barn i varje förskola och avdelningar med storbarngrupper om 30 barn i varje.

Folkpartiets förslag är inte bra ur ett barnhälsoperspektiv och i stället för ännu fler små barn i förskolan, ännu längre dagar - så borde föräldrar få fler barnomsorgsalternativ att välja mellan. Alternativ som pedagogisk omsorg (dagmamma) och omsorg i hemmet. Samtidigt måste man se över maxtaxan och det överutnyttjande av förskolan som vi redan i dag ser, där föräldralediga i många kommuner har rätt till mer än de lagstadgade 15 timmarna på skattebetalarnas bekostnad. Vill föräldrar ha barnen längre dagar i förskolan än de lagstadgade timmarna, utan särskilda skäl när de är föräldralediga - så bör de också betala någon form av timtaxa för det.

Madeleine Lidman

Läs också:
söndag, mars 03, 2013

Barnet i förskolan - en produkt från "ax-till-limpa"

Foto: Julie, Dave and family (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Barn ses numera som en produkt i Sverige. En produkt som ska drivas upp från "ax-till-limpa" och som ska kvalitetssäkras under tiden. Föräldrar är inte bra för sina barn, "eftersom en förälder aldrig jämställas med en utbildad pedagog"- i stället är det i förskolan som barnen ska skapas. Numera också enligt samma princip som används när en bil framställs på en bilfabrik. Det nya är att samma idé som används för att kvalitetssäkra vid bilproduktion, nu implementeras på små barn i förskolan - enligt en modell som heter Lean modellen. Kvalitetssäkring under största möjliga effektivisering, är tydligen framtidens melodi.

Frågan man bör ställa sig är väl om det är rimligt att hantera barn och bilar enligt samma principer, eller om det kanske är så att det börjar bli lite väl skruvat nu.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också: 

Så stressar man sönder förskolan

DDR bör inte vara ett föredöme för svensk familjepolitik

Hög tid för en ny familjepolitik

Barnen får betala ett högt pris med S-förslaget