lördag, mars 09, 2013

Folkpartiets förslag saknar ett barnhälsoperspektiv


Pedagogiskt uterum 
I april 2012 gick Nyamko Sabuni, Fp, ut och berättade att barns säkerhet i förskolan skulle utredas, med tanke på den kraftiga ökningen av de allvarliga olyckorna. Olyckor som förmodligen har sin orsak i de stora barngrupperna och den låga personaltätheten, på många förskolor. Redan 2011 lovade Nyamko Sabuni dessutom att Lex Sarah för förskolebarn, där personalen är skyldig att anmäla brister, skulle införas och ett datum för införande var satt till juli 2012.


Trots att utredningen om varför så många barn skadas i förskolan, inte är klar och trots att Lex Sarah ännu inte införts, så hakar nu Fp på S och föreslår att ännu fler barn ska in i förskolan, i allt tidigare ålder och ännu längre dagar – på skattebetalarnas bekostnad. Vad säger de föräldrar som måste ha sina barn i förskolan när de arbetar om att barn till föräldralediga och arbetslösa, enligt Folkpartiets förslag ska ha rätt till ännu fler timmar? Och det i ett läge när många förskolor redan i dag inte klarar sitt uppdrag.

Maxtaxan har gjort att förskolan saknar pengar och överutnyttjandet av förskolan, där även föräldralediga med små barn under tre år har rätt att ha barnen i förskolan, trots att de är hemma – har lett till att kommunerna varit tvungna att slimma verksamheterna för att få dem kostnadseffektiva. Det har skett genom barngrupperna blivit större och personalen färre. Den senaste trenden för att få kostnadseffektivitet heter nu storförskolor, med över 200 barn i varje förskola och avdelningar med storbarngrupper om 30 barn i varje.

Folkpartiets förslag är inte bra ur ett barnhälsoperspektiv och i stället för ännu fler små barn i förskolan, ännu längre dagar - så borde föräldrar få fler barnomsorgsalternativ att välja mellan. Alternativ som pedagogisk omsorg (dagmamma) och omsorg i hemmet. Samtidigt måste man se över maxtaxan och det överutnyttjande av förskolan som vi redan i dag ser, där föräldralediga i många kommuner har rätt till mer än de lagstadgade 15 timmarna på skattebetalarnas bekostnad. Vill föräldrar ha barnen längre dagar i förskolan än de lagstadgade timmarna, utan särskilda skäl när de är föräldralediga - så bör de också betala någon form av timtaxa för det.

Madeleine Lidman

Läs också:
Inga kommentarer: