tisdag, februari 24, 2015

Uppsala kommun försöker tvinga ut småbarnsföräldrar i heltidsarbete

Foto: Andress Kools (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
De rödgröna i Uppsala kommun skäms inte ett dugg för att de med politiska styrmedel försöker tvinga ut alla småbarnsföräldrar i heltidsarbete. För att ta reda på mer om vad som låg till grund för det snabba borttagandet av vårdnadsbidraget i februari i år, så skrev jag en fråga till dem på deras facebooksida:

"VAD händer egentligen i Uppsala … varför har vårdnadsbidraget tagits bort? Var finns barnhälsoperspektivet i det beslutet? Barnkonsekvensanalysen? Eller ska ideologin gå före vad som är bäst för barnet?"

Ganska snart kom det mycket tydliga svaret:

"Utbildningsnämnden svarar att ett avskaffande av vårdnadsbidraget är viktigt för jämställdheten. Bidraget används nästan uteslutande av kvinnor. Det fördröjer många kvinnors etablering på arbetsmarknaden och ökar de ekonomiska skillnaderna mellan könen. Vi vill stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst genom hela livet."

I sin iver att gå in och detaljstyra i människors liv så har de missat två mycket viktiga saker:

1. Alla barn passar inte att börja i förskola vid ett års ålder.

2. De föräldrar som tar hänsyn till vad som faktiskt är bäst för det egna barnet ur ett barnhälsoperspektiv, kommer att välja att stanna hemma längre än då.

Problemet nu efter vårdnadsbidragets avskaffande blir att den förälder som är hemma längre blir tvungen att säga upp sig och förlorar en fot på arbetsmarknaden - och dessutom förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Vårdnadsbidraget ger nämligen föräldrar rätt att vara hemma i tre år med anställningen och SGI:n tryggad.

Politikerna i Uppsala kommun har alltså fattat ett beslut där de med politiska styrmedel försöker tvinga ut föräldrar i heltidsarbete från det barnet är ett år - för att de anser att de ska gynna jämställdheten. I själva verket kastar de nu ut dessa familjer i ekonomisk utsatthet, barnen i barnfattigdom … och de föräldrar som inte klarar det tuffa straffet för att de behöver vänta med förskola, måste börja jobba och tvingas välja förskola till sina barn, trots att barnen varken mår bra av det eller är redo för det steget.

Så kan det gå när politiker låter ideologi går före fakta kring de utmaningar som småbarnsföräldrar står inför i dag. Dessutom borde dessa politiker ha skippat statistiken och i stället satt sig in i HUR vårdnadsbidraget används och vilka fördelar för jämställdhet, trygghet och arbete som det faktiskt innebär: Vår vardag med vårdnadsbidraget

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Det finns inte bara EN lösning för att uppnå jämställdhet
måndag, februari 23, 2015

Dags att lämna åsiktskorridoren som omgärdar familjepolitiken

Foto: vd1966 (FLICKR) LICENS: CC BY-SA 
Det finns många åsiktskorridorer i Sverige ... väldigt många. Det kanske har att göra med att det finns många människor som anser sig veta lite mer, som anser sig vara lite bättre, lite klokare, än den där vanliga medborgaren. Ofta är de så tvärsäkra att de inte lönar sig att skriva en rad och berätta att den där teorin de suttit och filat på - inte har mycket med verkligheten att göra. Ann-Charlotte Matteus på Expressen skrev en mycket bra krönika om hur hon själv agerat åsiktskorridor i en fråga. Problemet är bara att hon och många andra journalister bildar en åsiktskorridor i många frågor. Familjepolitiken är också ett hett område för en synnerligen smal och trång åsiktskorridor.

Men ... till Ann-Charlottes försvar måste jag säga att när jag skrivit till henne för att försöka berätta den vanliga gräsrotens syn på valfrihet och vikten av många olika barnomsorgsalternativ - även omsorg i hemmet ... så har hon tagit sig tid att svara. Det är bra, för det ger en liten form av dialog i alla fall - och dialog är viktigt om inte proffstyckarna ska hamna alltför långt ifrån den vanliga människan. Personligen vill jag dock ha ännu mer av dialog ... och sansade objektiva diskussioner där saker och ting vänds och vrids på ur flera perspektiv.

Reflektion är viktigt och det är ändå bra att det finns en journalist som ser hur tokigt det blir när man försöker strypa information, vägra dialog och diskussion ... eftersom debatten då bara flyttar ut på nätet - och människor tappar respekten för journalisterna ... och slutar köpa tidningarna.

Många av journalisterna på Aftonbladet är inte ens i närheten av att förstå dessa samband och har nog knappast reflekterat över vad en åsiktskorridor är. De kämpar till exempel på tappert för att i en hånfull och raljerande ton kritisera och håna föräldrar som väljer tid för barn och balans mellan familj och arbete. Vårdnadsbidraget är deras hatobjekt nummer ett. De inser inte hur genomskinliga de är och pinsamt uppenbart det blir att de bara försöker styra och ställa och med härskartekniker och mobbningtendenser - försöker få föräldrar att välja den väg som de själva tycker är korrekt.

Det finns ju ingen korrekt väg att välja, eftersom alla familjer är olika och alla barn är olika.

Många tidningar har stora problem med ekonomin och göra stora förluster. Aftonbladet inte minst. Jag tror att många tidningar skulle behöva reflektera över sin strategi och sitt journalistiska uppdrag. Ska tidningsbranschen överleva, så måste de börja satsa på att seriöst försöka presentera nyheter. Åsiktskorridorer är inte bra. Lita i stället på att människor kan ta till sig många olika fakta och bilda sig en egen uppfattning. Integrationsfrågorna har lämnat åsiktskorridoren ... nu är det hög tid att även familjepolitiken lämnar den smala, snäva åsiktskorridoren. Men en ständigt ökande psykisk ohälsa hos barnen i Sverige - så har vi inte råd att kasta bort fler år ... på att inte låtsas om att något är grundläggande fel i svensk familjepolitik. Att börja prata om vad som är fel är verkligen en win-win. Inte minst för barnen.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Alice Teodorescu: Jag vill riva åsiktskorridoren

Hög tid för en ny familjepolitik

Åsiktskorridoren tystade debatten

Har DU tröttnat på åsiktskorridoren? Prenumerera på magasinet Neo!

När media går över gränsen (Expressens övertramp)

"Oberoende" Sveriges Radio spär på myter (Övertramp från SR)

söndag, februari 15, 2015

S ägnar sig åt fördomsfull och diskriminerande klassificering av människor

Foto: Christine Szeto (FLICKR) LICENS: CC BY-SA (Personerna på bilden har inget samband med inlägget)
Som vanlig gräsrot är det inte lätt att komma i kontakt med makten som fattar beslut ovanför människors huvuden. I Stockholm prioriterade de rödgrönrosa som ett av de första politiska besluten att ta bort vårdnadsbidraget. En annan sak de bestämde var att alla som ansökte innan årsskiftet och innan det skulle tas bort den 1 januari - var att de föräldrar som sökte bara skulle få det beviljat fram till sommaren 2015 - och inte den tid de planerat för och som de hade behövt ha det.

Hemmaföräldrars nätverk skrev därför till Olle Burell, S, ordförande i Utbildningsnämnden för att få fram hur de utvärderat och tänkt igenom att beslutet att inte ge föräldrar den tid de ansökt för:

"Hej,

Jag tänkte bara höra om det stämmer att Stockholm stad redan i december gick ut och bestämde att alla de som ansökte om vårdnadsbidrag innan årsskiftet bara skulle få vårdnadsbidraget beviljat till och med juli 2015, även om de ansökt om att få ha det längre?

För att få ta ut vårdnadsbidraget krävs det ju att föräldern har tagit ut 250 dagar, vilket får stor påverkan för berörd familj om saker och ting ändras för snabbt. Därför undrar jag också om ni i så fall innan ett beslut om att bara bevilja vårdnadsbidrag en kort tid , tog och gjorde en barnkonsekvensanalys av det beslutet? Jag skulle också gärna vilja ha en länk till det möte i Utbildningsnämnden där ni fattade beslut om att bara bevilja vårdnadsbidraget till juli 2015."

Efter ytterligare en påminnelse och ett telefonsamtal, så kom till slut ett svar från en borgarrådssekreterare. Hon skriver att stadsledningskontoret tagit fram en plan och att hon bifogar den till mig ... men ... den fanns inte med i mejlet, varför jag fått skriva igen och eftersöka den.

Sedan skriver hon att det inte är Stockholm stad som gör några analyser inför politiska beslut utan:
"Det är ett politiskt beslut och prioritering som bygger på forskning om förutsättningar för individer i skola och yrkesliv, för så väl hemmavarande barn och i de flesta fall kvinnor."

Då blir det lite spännande att höra på vilka grunder de anser sig ha rätt att gå in och detaljstyra i människors liv. Just det här att de säger sig grunda sitt beslut på "forskning om förutsättningar för individer i skola och yrkesliv, för hemmavarande barn och i de flesta fall kvinnor".

VAD betyder det? Vilken forskning ligger till grund för att de bara beviljade de föräldrar som ansökte innan årsskiftet, sex månader?

Skam den som ger sig, även om det mesta är rena "God dag yxskaft svar" så måste man ju ändå försöka förstå hur makten tänker (eller egentligen inte tänker - bara bestämmer) - och jag skrev därför till dem igen:

"Hej, Och tack för svar. Eftersom du skriver att det är ett beslut som vilar på den forskning som finns - så vill jag väldigt gärna ha tillgång till vilken forskning det handlar om - som rör barn och kvinnor."

Svaret kom ganska snabbt ... i form av en länk:
"Slopat vårdnadsbidrag ger bättre integration"

Den slutsats man kan dra då är att alla familjer i Stockholm som nu blir av med vårdnadsbidraget och alla som bara fått det beviljat i sex månader ... kan då enligt socialdemokraterna trösta sig med att de kommer att bli bättre integrerade i det svenska samhället. Eller vad menar de? Det vägrar de svara på. End of discussion. Punkt slut - de har sagt sitt. Min uppföljande fråga lämnas obesvarad.

Tilläggas kan också att jag har pratat med en av de forskare som tog fram studien för arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att integrera invandrare bättre i samhället, som presenterades 2011. Det är en tidningsanka att lägga fokus på vårdnadsbidraget som tidningarna gjorde när de återrapporterade om studien. När jag ringde upp en av forskarna bakom studien så var vårdnadsbidraget den minsta faktorn i det hela och hon var själv förvånad att just den lilla biten slagits upp så stort. (Det var inte jag ... ;) ).

Av de som tog ut vårdnadsbidraget 2011 - cirka 8 000 familjer så hade 3 000 invandrarbakgrund. Det betyder inte att de hade behov av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utan bara att de klassificerats som personer med invandrarbakgrund ... och jag måste säga att det är ganska fördomsfullt och diskriminerade att säga att det är samma sak som att de inte är integrerade i det svenska samhället. Nyanlända som är i olika åtgärder får inte heller ta ut vårdnadsbidrag, så att försämra för familjer som använder och som har behov av att använda vårdnadsbidraget som ett verktyg för att få ihop livspusslet under småbarnsåren ... är faktiskt inte okej.

När SSU som har kommit med förslaget om obligatorisk förskola fick en fråga om varför de anser sig ha rätt att bestämma åt föräldrar så svarade de i samma stil som moderpartiet:

”Ursäkta om det låter hårt, men dina barn har ju trots allt inte fått välja om de ska vara hemma med dig eller inte.”

Dessa svar andas i mitt tycke .... både bristande respekt för människor men visar också väldigt mycket på att de har stora problem att dra gränser för vad politiken ska ha rätt att gå in och bestämma i detalj kring människors liv. Enda fördelen är att det blir mycket tydligt på vilken ideologisk grund de vilar sitt maktutövande på.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Myten om vårdnadsbidraget

fredag, februari 13, 2015

Om barnen far illa - sluta göda systemet!

Foto: Ed Sprake (FLICKR) LICENS: CC BY-SA 
Det är fascinerade att se hur det ena förskoleupproret efter det andra poppar upp som svampar ur jorden. Facebook fylls av grupper som ser alla problem i förskolan. Länkar delas hej vilt från hela landet, lokala grupper i varje stad och så stora grupper där alla samlas från hela landet. Det är pedagoger i förskolan, lärare i skolan, fritidspedagoger -  och det är föräldrar. De skriver, länkar till artiklar, berättar om de problem de ser och trampar bara runt, runt.

Jag undrar just hur länge det dröjer innan de inser att de bara trampar runt, utan att lyckas åstadkomma en förändring, en förbättring. Många trodde kanske att ett regeringsbyte skulle lösa problemen, för det nya gänget har ju lovat att minska barngrupperna eller hur? Och skolan där skulle ju problemen fixas på 100 dagar. Lukten från valfläsket sveper fortfarande in alla i hoppfullhetens dimma, så de fortsätter, rapport efter rapport, länk efter länk.

Tyvärr har jag tråkiga nyheter, ingenting kommer att bli bättre. För hela systemet har havererat och åtgärdar man inte själva systemfelet så kommer ingenting att bli bättre. Det alla dessa föräldrar, som verkligen har ett gott uppsåt och vill åstadkomma en förändring - inte ser, är att det faktiskt är samma problem  i hela Sverige, oavsett vilka partier som styr i en kommun. Det finns inte någon kommun där det inte finns problem med stora barngrupper, få personal och långtidssjukskrivningar hos personalen.

Om jag vet att de billiga kläderna i affären kommer från en klädkedja som låter barn arbeta 14 timmar om dygnet - och sedan går ut på Facebook och klagar på dessa barns villkor, kritiserar klädkedjan och sedan fortsätter jag ändå att köpa kläder från samma klädkedja - trots att ingenting faktiskt blir bättre. Är det då så konstigt att ingenting händer - att mina klagomål inte får någon effekt? Om jag göder ett system, därför att jag tjänar pengar på att köpa kläderna billigt, så är ju mina klagomål ingenting värda.

Så länge inte föräldrar själva förstår - att så länge de göder det system vi har i Sverige - samtidigt som de visserligen klagar - så kommer ingenting att bli bättre. Allting hänger ihop:

- maxtaxa
- allmän förskola från tre års ålder (gratis 15 timmar i veckan)
- förskola för barn, vars föräldrar är hemma med syskon

Och bristen på valfrihet och fler alternativ för småbarnsföräldrar, är det som skapat alla de problem vi ser i dag.

Uppdraget för förskolan har svällt ut över alla bräddar - skattebetalarna står för den största notan, då föräldrar bara betalar en bråkdel av den faktiska kostnaden för varje barn i förskolan. Det gör att det saknas pengar. Två barn i förskola kostar cirka 24 000 kronor i månaden ... föräldrar betalar maximalt 1 600 kronor ... eller bara några hundralappar, beroende på inkomst.

Källa: Babyhjalp.se

Mitt i allt detta kaos, där fokus borde ligga på att förändra och åtgärda systemfelet - så kommer fler förslag som bara bygger vidare på det hela ... som ett korthus byggs det på med nya lösningar, nu senast från FP där alla sjuka förskolebarn ska få en egen hemsjukvårdare (som ska rekryteras ur skaran av arbetslösa). Samtidigt sitter det nu politiker på de olika partikanslierna och klurar på ännu fler kortsiktiga lösningar som de tror är svaret på "livspusslet". Och de tar fram sina förslag utifrån HUR föräldrar VÄLJER att göra i dag - och föräldrar väljer ju att göda nuvarande system, alltså är de egentligen nöjda, tolkar då politikerna det som - och så kommer förslag som hemsjukvårdare för sjuka förskolebarn och fler tokigheter lär dyka upp.

Och i de olika förskoleupproren fortsätter föräldrarna att trampa runt, runt. Mitt i allt finns de riktiga förlorarna och det är barnen - alla de små som får betala ett högt pris för att vuxenvärlden inte mäktar med att på allvar se vad som är fel och göra något åt det. Det är synnerligen sorgligt.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Förskolelärare säger upp sig - orkar inte mer

Mindre barngrupper i Kungälv tar lång tid

Frustration över stora barngrupper i Ljungby

TV: För stora barngrupper i förskolan

Allt större barngrupper i förskolan
onsdag, februari 04, 2015

Det blir inte bra när läkare blandar in ideologi i sin yrkesroll

"HURRA, HURRA, HURRA! FP röstar med regeringen om att lägga ned vårdnadsbidraget!!!" twittrar läkaren och F!:aren Agnes Wold. Hon är supernöjd med att mattan äntligen rycks undan för alla de cirka 8 000 familjer per år som genom verktyget vårdnadsbidraget kunnat pussla och trixa för att ha omsorgen om barnen hemma längre - OCH sin anställning och sin SGI* tryggad - nu rycks undan! Rätten att gå ner till deltid 50 procent med hjälp av vårdnadsbidraget försvinner också.

Skadeglädjen är den enda sanna glädjen ... för vissa. Nu ska ALLA föräldrar som inte väljer att arbeta heltid när barnen är små kastas ut i otrygghet.

Nu måste äntligen tvillingpappan som genom vårdnadsbidraget haft rätt att gå ner till deltid 50 procent, så att han och barnens mamma kan arbeta 50 procent var och sedan vara hemma 50 procent var ... gå upp i arbetstid. Eller så tvingas någon av dem säga upp sig och förlora en fot på arbetsmarknaden.

Att det kan se ut precis så här i en familj - att man faktiskt fördelar ansvaret så här när man använder sig av vårdnadsbidraget, biter inte på Agnes Wold. Hon sitter inne med "sanningen" den enda och den "rätta" och twittrar därför:

"Kan vi sluta hyckla om valfrihet: Vårdnadsbidragets syfte är att kvinnor ska sköta barnen och hemmet och lämna jobbet och lönen till männen".

Men hon har fel. För det första så handlar det om barnen ... vad som är bäst för dem. Barn är olika och för en del barn är det faktiskt bäst att vänta med förskola ... eller hoppa över den helt. Hur föräldrar vill välja här vet de bäst själva. För den som är intresserad av att ta reda på FAKTA hur vårdnadsbidraget används, så är det tydligt att det finns mängder med olika lösningar, för mammor, för pappor och för ensamstående (som också kan använda sig av VB för att ha rätt att gå ner i tid).

Det viktiga med vårdnadsbidraget är att föräldrar inte kastas ut i ekonomisk otrygghet bara för att de inte arbetar heltid från det att barnen är ett år. Det tryggheten har vårdnadsbidraget garanterat. Många föräldrar kommer att stanna hemma ändå, även om det tas bort. Men de kommer inte längre att kunna göra det på samma flexibla sätt, utan måste kanske välja en mer traditionell lösning där den som har lägst inkomst får säga upp sig, för att kunna vara hemma längre. Det kan bli en kvinnofälla, vårdnadsbidraget är det dock inte - så varför känns det nästan som att de som vill ta bort vårdnadsbidraget, VILL att de som satsar på tid för barn och balans mellan familj och arbete SKA hamna i en fälla. Ska man verkligen straffas för att man vill arbeta mindre när barnen är små?

Det är sorgligt att precis det som Agnes Wold vill ge sken av att hon är emot - är det hon nu jublar över kommer att hända. Framförallt kvinnor kommer när vårdnadsbidraget försvinner nämligen att drabbas hårt.

En annan sak som är anmärkningsvärd är hur Agnes Wold bedriver propaganda för sin sak. Hon är professor i klinisk bakteriologi och överläkare (och är/har varit engagerad i Feministiskt initiativ) och utan att tveka twittrar hon glatt om att det inte finns några risker med att sätta små barn på dagis, eftersom människan är ett flockdjur ... Hon hävdar också att ju tidigare barn börjar på dagis desto större skyddseffekt får de mot allergier.

Nu finns det flera professorer, forskare och barnpsykologer som ser risker med dagens förskola, så det stämmer inte. Och det här att dagis skulle ha en skyddseffekt mot allergier stämmer inte heller. För det första så har andelen allergier hos barn ökat enormt samtidigt som allt fler barn börjat i förskola. Det är en varningsindikation. För det andra så motsäger Astma- och allergiförbundet helt det som Agnes säger ...

"En svensk tvärsnittsstudie av drygt 10 000 värmländska barn visade att förskolebarnen hade fler luftvägsinfektioner, men i strid med hygienhypotesen fann man också mer eksem och födoämnesallergier jämfört med de barn som inte gick i förskola."

Förskolebarn är alltså mer allergiska än hemmabarn. Det betyder alltså att Agnes Wold sprider felaktig information till föräldrar. Hur kommer det att kännas för alla de föräldrar vars barn efter tidig förskolestart sedan drabbas av allergier.

Allt det här visar hur farligt det blir när de som är satta att vara objektiva och som svurit en läkared att ta hand om människor - i själva verket styrs av ideologi. Och här finns det en hel del i gällande lagstiftning att se över kan jag tänka.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Vår vardag med vårdnadsbidraget

Dagens förskola har blivit ett experiment

Förskolan för de allra minsta. På gott och ont

"Vi vet inte hur förskolan i dess nuvarande utformning påverkar barn"

Problem med förskolan slätas över

Tid att utveckla immunförsvaret

Farlig stress hos barn

Tidig dagisstart skyddar mot allergi - en farlig myt

* SGI = Sjukpenninggrundande inkomst

måndag, februari 02, 2015

S och MP anser att alla föräldrar som är hemma längre med VB är inlåsta

Foto: Ozgur_poyrazogl (FLICKR) LICENS: CC BY-SA 

”Regeringen vill genom ett lagförslag avskaffa vårdnadsbidraget - trots att riksdagen före jul bestämde att det ska vara kvar, rapporterar SR Ekot.”

God morgon alla hemmaföräldrar. God morgon alla mammor och pappor med vårdnadsbidrag - för även pappor tar ut vårdnadsbidrag. Nu har vår nya regering hittat en ny stämpel att sätta på er: Ni är "inlåsta". Och ni ska snart bli befriade ... ;)

Vidgar man bilden lite och tänker lite längre än näsan räcker (och ideologins ramar sträcker sig) - så är ni ju hemma med er anställning skyddad. Ni har rätt att vara hemma tre år och ändå ha kvar jobbet. Ni har också den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI:n skyddad. Egentligen borde ni ju gratuleras, eftersom ni till skillnad från era bröder och systrar som bor i kommuner utan vårdnadsbidrag - inte behöver kastas ut från trygghetssystemen och bli utförsäkrade eller förlora en fot på arbetsmarknaden, bara för att ni väljer att stanna hemma lite längre med era barn. Bara för att ni VÄLJER att satsa på tid för barn och balans mellan familj och arbete.

Ni har också fler anledningar att vara glada. De föräldrar som väljer … (ja kanske till och med tvingas välja, eftersom deras kommun saknar vårdnadsbidrag) standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder ... är också de som är sjukast. De har alltså en markant ökning av sjukskrivningar redan efter första barnet. Långa sjukskrivningar saboterar karriären men försämrar också pensionen ... för att inte tala om livskvaliteten. Stockholm är hårdast drabbat av höga sjukskrivningstal hos framförallt kvinnorna (och enligt Försäkringskassan beror det på att där väljer en majoritet standardlösningen). I övriga landet där man inte jobbar heltid när barnen är små i samma utsträckning men ändå väljer förskola tidigt och går tillbaka och arbetar, så ökar sjukskrivningarna hos framförallt kvinnorna efter andra barnet.

Nu kan vi se att även männen drabbas av sjukskrivningar i allt högre grad, ju större ansvar de tar för hem och barn.

Det kanske är precis så som vi i Hemmföräldrars nätverk sagt i många år nu:

”Karriär och barn - javisst - men kanske inte nödvändigtvis samtidigt.”

Och så har vi de små som den nya S+MP-regeringen alltid "glömmer bort": barnen. Hur barnen mår av standardlösningen - det vet vi inte, eftersom vi inte har forskat på vilken effekt det har på barnen att placeras i förskola från tidig ålder, i stora barngrupper, med få personal, långa dagar. Det finns utländska undersökningar och de visar på på många risker. Det finns också forskning om vad små barn behöver, vilket gör att man lätt kan jämföra med om det är vad de får ... när de hamnar i standardlösningen ...

Låt därför de föräldrar som VILL vara hemma längre med sina barn, få vara det. MED sin anställning tryggad, med sin SGI tryggad - så i stället för att ta bort vårdnadsbidraget så se till att det införs i alla kommuner. Det är dags att sluta spela rysk roulette med människors liv. Vi har bara ett liv - och det går inte i repris!

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

p.s: Kanske handlar allt egentligen bara om att skapa en spricka i Alliansen: 
Björklund vill slopa vårdnadsbidraget

Läs också:

Alf Svensson, KD: "Ynkligt och oförskämt" 

Kvinnors villkor blir bättre med valfrihet

Mammor i Stockholm sjukskrivs oftare

Regeringen förbereder en skrotning av vårdnadsbidraget

Det duger inte att jobba heltid, hämta sent på dagis och sedan klaga när man får problem

När ska vi göra något åt jämställdheten som har effekt

Arrogans och brist på förståelse när SSU svarar en hemmaförälder

Den rödgröna ideologin kör över föräldrar som en ångvält

Därför ska vi ha vårdnadsbidrag

Kvinnor med två barn mer sjukskrivna

Störst risk för dubbelarbetande mammor att bli sjukskrivna

Framgångsrika mammor löper ökad risk för sjukskrivning

Uppdatering 16 februari 2015: FP och övriga partier som vill in och bestämma ÅT människor hur de ska leva sina liv under småbarnsåren ... belönas INTE av väljarna:

Skärmdump från Aftonbladet ... som inte ens nämnder KD:s uppgång ...