tisdag, februari 24, 2015

Uppsala kommun försöker tvinga ut småbarnsföräldrar i heltidsarbete

Foto: Andress Kools (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
De rödgröna i Uppsala kommun skäms inte ett dugg för att de med politiska styrmedel försöker tvinga ut alla småbarnsföräldrar i heltidsarbete. För att ta reda på mer om vad som låg till grund för det snabba borttagandet av vårdnadsbidraget i februari i år, så skrev jag en fråga till dem på deras facebooksida:

"VAD händer egentligen i Uppsala … varför har vårdnadsbidraget tagits bort? Var finns barnhälsoperspektivet i det beslutet? Barnkonsekvensanalysen? Eller ska ideologin gå före vad som är bäst för barnet?"

Ganska snart kom det mycket tydliga svaret:

"Utbildningsnämnden svarar att ett avskaffande av vårdnadsbidraget är viktigt för jämställdheten. Bidraget används nästan uteslutande av kvinnor. Det fördröjer många kvinnors etablering på arbetsmarknaden och ökar de ekonomiska skillnaderna mellan könen. Vi vill stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och säkra en god inkomst genom hela livet."

I sin iver att gå in och detaljstyra i människors liv så har de missat två mycket viktiga saker:

1. Alla barn passar inte att börja i förskola vid ett års ålder.

2. De föräldrar som tar hänsyn till vad som faktiskt är bäst för det egna barnet ur ett barnhälsoperspektiv, kommer att välja att stanna hemma längre än då.

Problemet nu efter vårdnadsbidragets avskaffande blir att den förälder som är hemma längre blir tvungen att säga upp sig och förlorar en fot på arbetsmarknaden - och dessutom förlorar sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI. Vårdnadsbidraget ger nämligen föräldrar rätt att vara hemma i tre år med anställningen och SGI:n tryggad.

Politikerna i Uppsala kommun har alltså fattat ett beslut där de med politiska styrmedel försöker tvinga ut föräldrar i heltidsarbete från det barnet är ett år - för att de anser att de ska gynna jämställdheten. I själva verket kastar de nu ut dessa familjer i ekonomisk utsatthet, barnen i barnfattigdom … och de föräldrar som inte klarar det tuffa straffet för att de behöver vänta med förskola, måste börja jobba och tvingas välja förskola till sina barn, trots att barnen varken mår bra av det eller är redo för det steget.

Så kan det gå när politiker låter ideologi går före fakta kring de utmaningar som småbarnsföräldrar står inför i dag. Dessutom borde dessa politiker ha skippat statistiken och i stället satt sig in i HUR vårdnadsbidraget används och vilka fördelar för jämställdhet, trygghet och arbete som det faktiskt innebär: Vår vardag med vårdnadsbidraget

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Det finns inte bara EN lösning för att uppnå jämställdhet
Inga kommentarer: