onsdag, februari 04, 2015

Det blir inte bra när läkare blandar in ideologi i sin yrkesroll

"HURRA, HURRA, HURRA! FP röstar med regeringen om att lägga ned vårdnadsbidraget!!!" twittrar läkaren och F!:aren Agnes Wold. Hon är supernöjd med att mattan äntligen rycks undan för alla de cirka 8 000 familjer per år som genom verktyget vårdnadsbidraget kunnat pussla och trixa för att ha omsorgen om barnen hemma längre - OCH sin anställning och sin SGI* tryggad - nu rycks undan! Rätten att gå ner till deltid 50 procent med hjälp av vårdnadsbidraget försvinner också.

Skadeglädjen är den enda sanna glädjen ... för vissa. Nu ska ALLA föräldrar som inte väljer att arbeta heltid när barnen är små kastas ut i otrygghet.

Nu måste äntligen tvillingpappan som genom vårdnadsbidraget haft rätt att gå ner till deltid 50 procent, så att han och barnens mamma kan arbeta 50 procent var och sedan vara hemma 50 procent var ... gå upp i arbetstid. Eller så tvingas någon av dem säga upp sig och förlora en fot på arbetsmarknaden.

Att det kan se ut precis så här i en familj - att man faktiskt fördelar ansvaret så här när man använder sig av vårdnadsbidraget, biter inte på Agnes Wold. Hon sitter inne med "sanningen" den enda och den "rätta" och twittrar därför:

"Kan vi sluta hyckla om valfrihet: Vårdnadsbidragets syfte är att kvinnor ska sköta barnen och hemmet och lämna jobbet och lönen till männen".

Men hon har fel. För det första så handlar det om barnen ... vad som är bäst för dem. Barn är olika och för en del barn är det faktiskt bäst att vänta med förskola ... eller hoppa över den helt. Hur föräldrar vill välja här vet de bäst själva. För den som är intresserad av att ta reda på FAKTA hur vårdnadsbidraget används, så är det tydligt att det finns mängder med olika lösningar, för mammor, för pappor och för ensamstående (som också kan använda sig av VB för att ha rätt att gå ner i tid).

Det viktiga med vårdnadsbidraget är att föräldrar inte kastas ut i ekonomisk otrygghet bara för att de inte arbetar heltid från det att barnen är ett år. Det tryggheten har vårdnadsbidraget garanterat. Många föräldrar kommer att stanna hemma ändå, även om det tas bort. Men de kommer inte längre att kunna göra det på samma flexibla sätt, utan måste kanske välja en mer traditionell lösning där den som har lägst inkomst får säga upp sig, för att kunna vara hemma längre. Det kan bli en kvinnofälla, vårdnadsbidraget är det dock inte - så varför känns det nästan som att de som vill ta bort vårdnadsbidraget, VILL att de som satsar på tid för barn och balans mellan familj och arbete SKA hamna i en fälla. Ska man verkligen straffas för att man vill arbeta mindre när barnen är små?

Det är sorgligt att precis det som Agnes Wold vill ge sken av att hon är emot - är det hon nu jublar över kommer att hända. Framförallt kvinnor kommer när vårdnadsbidraget försvinner nämligen att drabbas hårt.

En annan sak som är anmärkningsvärd är hur Agnes Wold bedriver propaganda för sin sak. Hon är professor i klinisk bakteriologi och överläkare (och är/har varit engagerad i Feministiskt initiativ) och utan att tveka twittrar hon glatt om att det inte finns några risker med att sätta små barn på dagis, eftersom människan är ett flockdjur ... Hon hävdar också att ju tidigare barn börjar på dagis desto större skyddseffekt får de mot allergier.

Nu finns det flera professorer, forskare och barnpsykologer som ser risker med dagens förskola, så det stämmer inte. Och det här att dagis skulle ha en skyddseffekt mot allergier stämmer inte heller. För det första så har andelen allergier hos barn ökat enormt samtidigt som allt fler barn börjat i förskola. Det är en varningsindikation. För det andra så motsäger Astma- och allergiförbundet helt det som Agnes säger ...

"En svensk tvärsnittsstudie av drygt 10 000 värmländska barn visade att förskolebarnen hade fler luftvägsinfektioner, men i strid med hygienhypotesen fann man också mer eksem och födoämnesallergier jämfört med de barn som inte gick i förskola."

Förskolebarn är alltså mer allergiska än hemmabarn. Det betyder alltså att Agnes Wold sprider felaktig information till föräldrar. Hur kommer det att kännas för alla de föräldrar vars barn efter tidig förskolestart sedan drabbas av allergier.

Allt det här visar hur farligt det blir när de som är satta att vara objektiva och som svurit en läkared att ta hand om människor - i själva verket styrs av ideologi. Och här finns det en hel del i gällande lagstiftning att se över kan jag tänka.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Vår vardag med vårdnadsbidraget

Dagens förskola har blivit ett experiment

Förskolan för de allra minsta. På gott och ont

"Vi vet inte hur förskolan i dess nuvarande utformning påverkar barn"

Problem med förskolan slätas över

Tid att utveckla immunförsvaret

Farlig stress hos barn

Tidig dagisstart skyddar mot allergi - en farlig myt

* SGI = Sjukpenninggrundande inkomst

2 kommentarer:

Madeleine Lidman sa...

Hon är professor i bakteriologi men har åsikter om precis ALLT och får det att låta som att hon som professor har studier och en tyngd bakom sina uttalanden. Hon borde vara öppen med att det är hennes privata åsikter och att hon har ett engagemang i F! som färjar dessa åsikter. Det blir helt fel när hon ger sken av att göra vetenskapliga objektiva uttalanden.

Agnes Wold sprider myter och moraliserar

Anonym sa...

Hon har åsikter om allt som rör barn men har aldrig fått några egna biologiska barn. Kanske därför hon tycker att man ska dricka vin när man ammar, sluta amma tidigt och inte tycker att barnen behöver omvårdnad "de klarar sig ändå".