fredag, oktober 30, 2015

Brist på sans och logik i regeringens familjepolitik

Skärmdump
Det första regeringen gjorde när de kom till makten var att lägga ett förslag om att ta bort vårdnadsbidraget, för att hindra föräldrar att ha omsorgen om barnen hemma. Hemmen ska vara tomma på dagarna, familjerna splittrade, föräldrar ska vara på jobbet och barnet i förskola, skola och fritids. "En förälder kan aldrig ersätta en pedagog" och institution är bättre än omsorg i hemmet - för där blir ettåringen en elev.

Men nu när vi har cirka 30 000 ensamkommande ungdomar bara i år - så skriker regeringen efter familjehem: "där en förälder är hemma". Plötsligt blir familjer där en förälder själv har omsorgen om barnen guld värt och tydligen håller familjen då extremt mycket högre kvalitet än att placera ungdomarna på institution.

Den röda ideologin har i decennier med politiska styrmedel monterat ner den familj som de nu högljutt efterfrågar. Pinsamt och visar återigen på hur den rödgröna ideologin inte håller ihop.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Ha, ha, ha - nu rycker vi undan mattan för de som har omsorgen om barnen hemma

Därför ska vi ha vårdnadsbidrag

onsdag, oktober 28, 2015

Hela systemet i Sverige är uppbyggt på ofrihet - men för livskvalitet krävs det valfrihet

Skärmdump
2011 var det 8 500 familjer som i någon period hade vårdnadsbidrag. Genom vårdnadsbidraget, VB, kunde dessa familjer välja att ha omsorgen om barnet i hemmet MED sin anställning OCH sin SGI (sjukpenninggrundande inkomst) skyddad för den som var hemma. 30 procent hade "invandrarbakgrund". Det i sig säger ju ingenting om att de stod långt från arbetsmarknaden, som många kritiker till vårdnadsbidraget ofta hävdar. Det enda man vet säkert är att de föräldrar som är i andra åtgärder som att de har a-kassa, är föräldralediga, sjukskrivna, går på socialbidrag eller är nyanlända - inte har rätt till vårdnadsbidrag. Att därför hävda att de som väljer vårdnadsbidrag vare sig de har utländsk bakgrund eller inte, står långt från arbetsmarknaden är en direkt lögn. I själva verket har de ju kvar en fot på arbetsmarknaden men slipper även att bli utförsäkrade, vilket gör att inte belastar andra system i framtiden.

Vårdnadsbidraget handlar om en liten ersättning för att välja ett annat barnomsorgsalternativ än förskola, dagmamma eller flerfamiljssystem. Den som väljer VB får bara 36 000 kronor per barn och år tills barnet är tre år. Det handlar om 3 000 kronor i månaden att jämföra med en förskoleplats som kostar cirka 12 000 kronor i månaden. Den som har VB får inte har barnen i förskola och får alltså inte del av förskolesubventionen. Den som är hemma och tar ut föräldradagar för ett syskon får däremot använda förskolan till det/de andra barnen.

I Sverige finns det mängder med människor som inte har ett jobb att gå till. Det finns mängder med människor som lever på olika former av stöd och som skulle behöva hjälp att komma ut i arbete. Men ändå lägger så många politiska partier allt krut på att rycka undan mattan för de föräldrar som under en period väljer att ha omsorgen om barnen hemma. De ska till varje pris ut och arbeta i stället är motiveringen. Under senare år sedan VB tagits bort i flera kommuner så har andelen med VB sjunkit till cirka 7 000 familjer.

Det ligger en hund begraven här.

VARFÖR så stort fokus på 7 000 familjer som väljer att ha omsorgen om ett barn i hemmet - och försöka få ut just dessa föräldrar i arbete, när så många går arbetslösa eller är i andra åtgärder och skulle behöva stöd för att komma ut i arbete.
VARFÖR säga att VB på 36 000 kronor är en dyr subvention för en förälder som själv tar hand om sitt barn. Men inte säga att det är dyrt att en förälder som är hemma och är föräldraledig ändå lämnar syskon till förskolan för en kostnad på 144 000 kronor.

Det finns ingen rim och reson i det här resonemanget. Kanske är det i själva verket så att de familjer som väljer bort standardlösningen är ett hot mot hela systemet - mot hela "MATRIX-mallen", som innebär att alla måste välja standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder, för att mallen ska hålla ihop. Föräldrar ska arbeta heltid, köpa dyra hus med noll eller minusräntor, sedan får de tillgång till en förskola som är i princip gratis - vare sig de arbetar eller inte. Men "mallen" hela systemet bygger på att människor inte väljer bort standardlösningen, för då börjar den rämna i sina grundvalar. Det finns helt enkelt inte utrymme för att "koppla loss" människor från mallen och standardlösningen. De måste till varje pris hållas kvar där, med löften om gratis förskola, låga räntor, pengar till konsumtion, kortsiktiga kickar i form av ny heminredning, nytt kök, nya skor, nya möbler, utlandsresor.

Men de som klivit utanför - som ser - och som vill välja annorlunda - de ska jagas med blåslampa för att få in dem i ledet - i standardlösningen.

I ljuset av det, så ser man helt enkelt klarare och har lättare att förstå att det första den rödgröna regeringen gjorde, var att ta bort vårdnadsbidraget. Precis som de som i filmen Matrix jagas när de inte längre är kvar som batterier i sina kapslar, ska hemmaföräldrarna jagas och drivas på så att de väljer standardlösningen i stället.

Men ingenting är omöjligt att förändra - till skillnad från Matrix där människor föds in i sina behållare och får ett låtsasliv direkt, så har vi makten att kunna välja mellan frihet eller styrning. Men då handlar det om att tänka över noga vilket parti man röstar på. Ett parti som låter människor blomma ut i sin fulla potential och själva ha makten över sina liv - eller ett parti som bestämmer allt åt människor. Valfrihet kommer att innebära att "mallen" kollapsar, men jag tror att det kommer något väldigt mycket bättre i stället, när människor får valfrihet och makt över sina egna liv - och det stavas LIVSKVALITET.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk 

tisdag, oktober 06, 2015

Vem bryr sig om kvinnorna i förskolan - inte regeringen i alla fall

Foto: Madeleine Lidman
Jag har aldrig riktigt förstått det här med hur de som styrs av ideologi hela tiden sätter fokus på fel saker. Som nu med vårdnadsbidraget. Det är en subvention för omsorg i hemmet som används på en mängd olika sätt, även om det inte syns i statistiken. En del jag pratat med ville att det skulle framgå att föräldrarna tänkte dela på ersättningen (50 procent arbete var och 50 procent hemmaförälder var), men det gick inte - så det uttag som syns i statistiken stämmer inte. Inte heller pratas det om alla ensamstående som använder den här subventionen. Lika lite som regeringen nämner varför det skulle vara bättre för kvinnor - ja för föräldrar över huvud taget - att tvingas säga upp sig och förlora sin anställning och sin SGI - för att kunna ha omsorgen om barnen hemma lite längre.

2011 använde cirka 8 500 familjer vårdnadsbidraget under någon period - och fokus för regeringen blev att så fort de kom till makten att stoppa det. Enligt deras utsago då  främst för att stoppa kvinnor från att använda det, "eftersom de får bättre ekonomiska förutsättningar om de arbetar i stället för att de är hemma med vårdnadsbidraget".

Jaha ja, så det vet regeringen och påtalar man det tokiga i att de därmed förstör för mängder av barn som faktiskt har behov av att ha omsorgen i hemmet, så ropar Strandhäll på twitter: "Och kvinnorna då".

Hon är sååå bekymrad över det FRIA VALET att kvinnor väljer omsorg i hemmet med vårdnadsbidrag som garanterar att de har sin anställning tryggad och sin SGI tryggad. Hon är förmodligen lika bekymrad över de ensamstående kvinnor som använder det för att kunna gå ner i tid. Då talar vi alltså om kvinnor som väljer en omsorgslösning som fungerar för dem och deras barn och som därmed ger familjerna ökad livskvalitet och barnen en bättre uppväxt.

De kvinnor hon och regeringen däremot inte bryr sig om är alla de som arbetar inom till exempel förskolan. De är så många fler och de har inget fritt val att kunna förändra sin situation. De måste arbeta i den miljö som de politiska ramarna skapat. En miljö som är starkt påverkad av socialdemokratiska beslut som maxtaxa, allmän förskola och förskola till föräldralediga, reformer på skattebetalarnas bekostnad som resulterat i stora barngrupper och få personal. De här kvinnorna mår verkligen dåligt och toppar i sjukskrivningar. Men de kvinnorna har socialdemokraterna inget till övers för. Deras ekonomi som kraschar av att de drabbas av psykisk ohälsa och ständiga sjukskrivningar - är inget de väljer att lägga fokus på. Det känns som att det är deras vanliga koncept som spökar: "Alla ska ha det lika dåligt".

Skärmdump från Aftonbladet

Så allt fokus handlar om att sabotera för de som inte gör som regeringen vill, under falska förespeglingar att de bryr sig om kvinnornas ekonomi och därför vill styra deras liv och deras val.

Grymt obehaglig ideologi dessutom. För vilka övriga fria val tycker de sig ha rätt att gå in peta och styra i?

Och nu ser vi ännu mer hur deras ensidiga ideologi drabbar barnen, när förskolan ytterligare ska kosntadseffektiviseras för att klara av sitt ständigt utökade uppdrag: storförskolor ska nu byggas. Inte för barnens skull, inte för pedagogernas skull - utan för att spara pengar. En besparing som kommer att bli en kostnad i andra änden, i en annan post. Precis som avskaffandet av valfriheten och vårdnadsbidraget kommer att bli. För utgår man från att alla barn är lika - och att alla barn bara ska ha förskola heltid från ett års ålder - så kommer det också att komma en räkning, när de som inte mäktar med i miljön i förskolan, eller är redo för en separation - senare i livet kommer att drabbas av psykisk ohälsa.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

En förskollärare: Nu ger jag upp

Storförskolor ett hot mot de minsta barnen

Arbetsmiljön är inte hållbar

Personalen går på knäna

Myten om vårdnadsbidraget