måndag, mars 29, 2010

Obligatorisk "skola" för 1-åringar om (S) vinner valet

Det går i dagsläget inte att hitta ett uttalat vallöfte(hot) om obligatorisk förskola för alla treåringar (och så småningom alla ettåringar) från socialdemokraternas kansli men ett vanligt slagord från partihögkvarteret är "Alla barn ska går i förskola - det är deras rättighet". Därför vill också socialdemokraterna ta bort vårdnadsbidraget, och fasa ut dagmammorna, för att begränsa valfriheten och tvinga in alla barn på dagis. 2004 ville socialdemokraterna, med dåvarande förskoleminister Lena Hallengren i spetsen, ytterligare strypa valfriheten för småbarnsföräldrar. I DN kunde man läsa;

"Ettåringar kommer att kallas elever och gå i skola om förslaget till ny skollag antas av riksdagen hösten 2004."

"Socialdemokraternas vision om det livslånga lärandet börjar på det som i folkmun kallas dagis, men som av pedagoger och väluppfostrade föräldrar och barn i dag benämns förskola. Och som i framtiden alltså bara ska heta skola. En medveten politisk strävan i familjepolitiken leder till utbyggd barnomsorg och en obligatorisk förskola för fyra- och femåringar.

Fram till ett års ålder är föräldrarna fria att vårda och fostra sina barn som de vill. Därefter ska barnen in i undervisningssystemet.
–Vi ser att de barn som deltar i förskola
har lättare att klara sig i skolan, konstaterar förskoleminister Lena Hallengren."

Och SSU har tydligt röstat igenom obligatorisk förskola från tre års ålder på sin kongress 2007.

Jag tror att socialdemokraterna vet att det här är en känslig fråga och att de är väl medvetna om att föräldrar vill ha valfrihet. Därför kommer de inte att ge besked innan valet men med största sannolikhet kommer de, om de vinner valet, att införa en obligatorisk förskola för alla barn - det är vad jag tror. Tvång är enda vägen att gå eftersom de märker att föräldrar trivs med att ha många barnomsorgalternativ och dessutom har det visat sig att kommunerna sparar stora belopp genom vårdnadsbidraget och det är inte en sanning som de vill ska slå rot gräsrötterna. För att begränsa klagomålen från föräldrarna om stora barngrupper och få personal, så avvisade (S) också att förskolebarn ska omfattas av en arbetsmiljölag.

Socialdemokraterna talar ofta om att förskolan får högt betyg av föräldrarna. Dock nämner de aldrig att dagmammorna får ännu högre betyg i de kommuner där kommunen låtit också dagmammeföräldrarna delta i attitydundersökningen. Både i Stockholm och Göteborg ger föräldrarna sina dagmammor högre betyg än vad dagisföräldrarna ger sina förskolor.

De rödgröna reagerade också starkt mot moderaternas förslag om att små barn ska ha en maximal vistelsetid på 40 timmr i veckan på dagis samt rätt till "semester" från dagis några veckor per år - då en del barn inte ens hämtas ut på semestern av sina föräldrar som hellre är fria för att fixa på huset. Istället kontrade de i december 2008 med sitt förslag om kvoterad föräldraförsäkring och "dygnet-runt-dagis" (året-runt?) för barnen.

Som pricken över i:et för att begränsa valmöjligheterna för föräldrarna så avvisade socialdemokraterna också att förskolebarn ska omfattas av en arbetsmiljölag. Då kan föräldrar skrika sig blå över stora barngrupper och få personal (som de gör redan i dag), men det finns inte någon lagstiftning att luta sig emot. Inte heller har barnen skydd i en Lex Sarah lag där personalen är skyldig att anmäla brister. Hur de små barnen lider och drabbas av det här skriver barnpsykologen Magnus Kihlbom och flera andra författare i boken; Förskolan för de allra minsta - På gott och ont - en bok som tigs ihjäl i media.

Det blir en mycket ideologiskt val och ett enkelt för dig som priorieterar familjepolitiken och dina barns välmående högt; Tvång eller valfrihet :)

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Lite historia kring socialdemokraternas vision från 70-talet om obligatoriskt dagis för alla barn

fredag, mars 26, 2010

Hjälp hur ska jag kunna representera ALLA

När jag började göra hemmaföräldrarnas röst hörd, så var mediaklimatet annorlunda jämfört med idag. Då var det okej att skriva grymt nedsättande och negativt om föräldrar som valde att ge sina barn tid (och det finns fortfarande tendenser men tro mig klimatet har blivit bättre). För att verkligen visa vilket förakt det handlade om så måste naturligtvis reportaget, krönikan eller blogginlägget illusteras av en kvinna i städmundering eller en naken kvinna vid en spis.

Insändarna till tidningarna refuserades och hemmaföräldrarna fick aldrig göra sin egen röst hörd - det gjorde någon annan åt dem. Var vi så farliga att man inte vågade släppa fram oss? Var vårt budskap om tid för barnen verkligen så farligt?

Nej.

I dag anser en majoritet av föräldrarna att det är viktigt att ge sina barn tid - att hitta en balans mellan jobb och familj. De vet också att hemmaföräldrar är alldeles vanliga människor som är för många olika barnomsorgalternativ, som alla ska hålla hög kvalitet. Det är inte så dramatiskt längre att människor gör olika livsval..... men det ligger mycket hårt ideellt arbete bakom, för att nå dit vi är i dag.

Hemmaföräldrarna vill ha sin valfrihet - de vill ha makten att själva fatta beslut kring vilka livsval de ska göra.

Under årens lopp har jag skrivit till många politiker, pratat med många politiker och blivit väldigt illa bemött av vissa politiker och negligerad av andra. De som tyvärr utmärkt sig är socialdemokraterna. Lena Hallengren, förskoleminister, var allt annat än trevlig när jag skrev till henne till exempel. Men även andra föräldrar där ute i vårt avlånga land har blivit illa bemötta, när de velat välja en annan väg än den som socialdemokraterna godkänt. Carolina Kaya som ville bli privat dagmamma var en. Hon blev så illa bemött att hon gick gråtande från ett möte med några socialdemokratiska politiker.

Allt det jag har varit med om alla otrevliga mejlsvar jag fått och hur jag och andra blivit bemötta har naturligtvis kört mitt förtroende för socialdemokraterna i botten. Och här på bloggen har jag varit ganska öppenhjärtig med det.

Då uppstår ett annat problem.... även om socialdemokraterna är emot hemmaföräldrar och vill införa obligatorisk förskola från 3 år, gärna tidigare - där små barn från ett år ska kallas elever - så är en majoritet av deras väljare för valfrihet.

Men naturligtvis så är inte familjepolitiken alltid det enda som styr människors val och många vill ändå lägga sin röst på de rödgröna - deras oflexibla politik i den här frågan, till trots.

Därför fick jag en ledsen kommentar från "Loppan" som känner att hon tillhör de rödgröna men genom min hårda kritik mot socialdemokraterna på bloggen nu känner att det finns en risk för att en del människor känner sig uteslutna från Hemmaföräldrar.

Det gör mig bekymrad, ledsen och rådvill. Jag har ingen lösning på problemet, eftersom för mig som kämpar för valfrihet - så är det svårt att inte konstatera att om de rödgröna kommer till makten så tänker de ta bort vårdnadsbidraget per omgående. De tänker också införa kvoterad föräldraledighet och det finns en stor risk att de försöker tvinga in alla barn på dagis genom att göra det obligatoriskt.

Då försvinner allt jag och alla andra arbetat för. Samtidigt vill jag att alla ska känna sig hemma, även på min blogg. Hur tänker ni kring det här? Jag vill väldigt gärna ha en dialog kring de här frågorna. Hur ska Hemmaföräldrar arbeta för valfrihet och för att vi ska kunna behålla den lilla frihet vi har fått - men ändå inte utesluta någon?

Känner du dig utesluten, så hör gärna av dig direkt till mig på hemma.foraldrar@brevet.nu så kan vi kanske höras på telefon och prata lite kring det här. För till syvende och sist så handlar det om att vi tillsammans måste hitta samarbetsformer som gör att vi kan fortsätta på den väg med tid för barnen, som vi nu slagit in på.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

onsdag, mars 24, 2010

Valrörelsen har börjat - och det spelas fult

Valrörelsen börjar tidigt i år står det i tidningarna. Kanske är jag långsint eller snarare har minne som en elefant men det är svårt att glömma hur det gick till i förra valrörelsen. För oss väljare handlar det ju bara om något så enkelt som att få veta var de olika partierna står i olika frågor. Det är ändå de ramarna som bestämmer hur vi kan leva våra liv de närmaste fyra åren fram till nästa val - så vi vill ha ett tydligt budskap... inget annat.

Men tyvärr. I tidigare val så har framförallt socialdemokraterna utmärkt sig på några punkter, som visar att de har en minst sagt ambivalent attityd till vad en demokrati är. Det som kom fram (mörkertalet är säkert större) - var till exempel att deras representanter åkte ut till ålderdomshemmen och "hjälpte" de gamla att rösta. De fick bara en valsedel och så lite "hjälp" att stoppa ner den i valkuvertet. Sorgligt nog så visste många av gamlingarna inte ens att de röstat. Några trodde att det handlade om deras pensioner.

Personligen tycker jag att det är mycket fult att lura gamla människor på det sättet. Men även barnen drabbades. För samma parti besökte skolgårdar och lockade ur barnen namn och adress och plötsligt fann de sig vara medlemmar i SSU, mot sin vilja. På så sätt kunde sossarna kvittera ut 100 000-tals kronor i bidrag, för många medlemmar ger mer bidrag. Pengar som behövdes i valrörelsen.

Nu har de en partiledare som tycker att "det är häftigt att betala skatt" men som tidigare betalat barnens dagmamma med svarta pengar. Hon har också haft väldigt svårt att skilja på "mitt" och "ditt". Skattepengar ska inte användas till privat konsumtion men det satte hon tidigare i system och det handlade inte bara om att hon köpte Toblerone eller blöjor. Även om det är en myt som upprepats så ofta nu, att det för en del människor blivit en sanning.

Det känns mer än obehagligt att människor med en sådan attityd kanske kommer till makten igen. Vi har ändå fått smaka på lite frihet de här fyra åren. Valfriheten har ökat, föräldrar har fått fler möjligheter att sy ihop olika flexibla lösningar för att kunna ge sina barn tid. Vårdnadsbidraget har införts - och i det har faktiskt Hemmaföräldrars nätverk - en stor del i. Det är inte något som kommit gratis - utan det ligger mycket hårt arbete bakom. Efter förra valet såg det också, ett tag ut som om Fredrik Reinfeldt tänkte förhala ett införande av vårdnadsbidraget och kanske försöka strunta i det helt, men då startade Hemmaföräldrars nätverk en namninsamling på nätet och sedan gick det snabbt, då Reinfeldt och Nyamko Sabuni gick ut och sa att det skulle införas.

Som sagt vi gräsrötter får ingenting gratis.....

I Solna har nu valrörelsen också startat sedan länge och här kör socialdemokraterna också sin egen variant av demokrati, då representanter ifrån Barn- och ungdomsnämnden besökte de kommunala skolornas föräldraråd under förespeglingen att "de som representanter från kommunen ville veta mer om de olika skolornas problem och vad de skulle kunna göra åt det".

Sedan skrev de samman ett valmanifest och skickade ut ren och skär valproganda som bara handlade om "guld och gröna skogar". Det fanns inte några investeringar de inte skulle göra..... men ändå behålla den låga skatten..... Problemet var bara att de skickade ut den till Föräldrarådsrepresentanterna och bad dem att sprida budskapet till föräldrarna.

De använde alltså skolorna som en kanal för att få ut sin valpropaganda och de kom dit under falska förespeglingar.... och det känns inte okej. Många föräldrar blev också rejält upprörda.

Som sagt, valrörelsen har börjat och ett parti tänker tydligen fortsätta att spela fult. Varför inte bara berätta om sin NEJ-sägar politik och hur de vill styra och ställa och bestämma ovanifrån hur vanliga människor ska leva sina liv. Det är ett tydligt budskap om något, som föräldrar behöver få veta, så att de tydligt förstår vad som händer om (S) kommer till makten och sätter stopp för den lilla valfrihet vi fått.

Mikael Westin är i alla fall en socialdemokrat som ger tydligt besked;

"Kolla gärna in sajten hemmaföräldrar.se, läs och spy. Hela poängen är att sprida så mycket skit som möjligt om den allmänna förskolan. Det låter ungefär som att barnen blir sjuka så fort de sätter sin fot på dagis. Sajten är ett verk av den kristna högern, d.v.s KD. Nä, fram för obligatorisk förskola från tre års ålder, även om jag gärna ser att barnen börjar där tidigare".

Så kan man också kommentera arbetet för att föräldrar ska ha valfrihet och tillgång till många olika barnomsorgsalternativ. Och att föräldrar framförallt ska ha valfrihet att bestämma själva när barnen ska börja på dagis.

Det finns många problem inom dagens förskola, som beror på för stora barngrupper och för få personal. Antingen påtalar man problemen och försöker göra något åt dem och det kommenterar socialdemokraten Mikael Westin med "läs och spy". Ett mer moget, vuxet och ansvarskännande hanterande av problemen hade förstås varit att våga se problemen och fundera över vad man kan göra åt dem - för självklart ska de föräldrar som vill välja förskola till sina barn, kunna känna att de lämnar barnen till en trygg och bra verksamhet.

Det man kan börja med att göra är ju till exempel att se till att förskolebarn får ett skydd i en arbetsmiljölag - något som socialdemokraterna avvisade i maj 2006. Budskapet är dock tydligt från socialdemokraterna;

* de tänker ta bort valfriheten
* åta bli att komma tillrätta med problemen i förskolan
* se till att förskolebarn och fritidsbarn saknar skydd i en arbetsmiljölag
* och som grädde på moset, så ska alla barn tvingas in på dagis från 3 års ålder.

Ett viktigt budskap för alla föräldrar att ta till sin inför valet 2010.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Socialdemokratisk fullmäkteledamot i Surahammar dömd för valfusk

Vi måste värna om mångkulturen i första hand och den är värd olagliga handlingar

S-politiker påstås ha delat ut färdigstoppade valkuvert till röstande

S-politiker vittnar om valfusk i Rinkeby

Pär Nuder indragen i SSU-fusk

SSU-fusk med medlemantalet utreds nu över hela landet

Margot Wallström fuskade i SSU - bluffen kan ha kostat skattebetalarna 100 000-tals kronor

Lena Hallengren ansvarig för omfattande bidragsfusk

SSU-medlem mot sin vilja

Två socialdemokratiska valarbetare dömda för valfusk

tisdag, mars 09, 2010

Få 10-12 åringar har fritids - dags att knoppa av?

Få 10-12 åringar har plats i fritidsverksamheten läser jag i SvD. Samtidigt presenterar Svenskt Näringsliv fakta som visar att tre gånger fler män än kvinnor driver eget företag. Vi har inte alls haft samma positiva utveckling som övriga EU-länder, trots att det kvinnliga företagandet ökat något under alliansregeringen.

Vad är fel?

Jag vet många kvinnor som skulle kunna tänka sig att starta eget och till exempel knoppa av fritidsverksamheten och erbjuda skolorna privat fritids? Vore inte det något för kommunerna?

Nu har tyvärr Sverige en lång historia av företagarfientlighet, som inte direkt gör det lätt att driva en egen verksamhet. Jag kan inte förstå varför, om någon satsar hårt och startar eget och sedan i slutändan kan anställa, så har ju nya jobb skapats. Jobb är inte något som regeringen tar fram för att människor ska ha något att göra på dagarna - jobb är något som växer fram när någon startar ett företag, eftersom de har sett ett behov och de har hittat en lösning.

Privata dagmammor är en annan liten godbit, en verksamhet som växer fram och frodas (där den inte stoppas redan på planeringsstadiet av envisa socialdemokratiska politiker) men lika ofta motarbetas de, ibland även i de kommuner där alliansen har makten. Dagisfundamentalisterna återfinns inom alla partier idag och de ser nog dagmammorna som ett hot, har jag en känsla av ibland. Men kvinnorna som hoppat av dagissvängen och istället startat eget är lyckliga. De får utforma sin egen verksamhet i liten skala med vardagspedagogiken som grund, i små barngrupper och med god hemlagad mat.

Det är samma sak med fritidsverksamheten - många som arbetar där ute har drömmar om att starta eget och bedriva en helt annan verksamhet än vad de måste stå för idag. Ska de göra det behöver de stöd.

Barn idag har redan så lite vuxenkontakt och jag tror att även 10 -12 åringar skulle må bra av att få komma till en hemlik ombonad miljö, i en liten grupp, där det finns personal som har tid, engagemang och vilja att ge dem några meningsfulla timmar efter skolan. Kanske till och med erbjuda läxhjälp. När skoldagen är slut behöver barn en paus, lite mellanmål och sedan behöver de sitta ned en stund med sina läxor innan de blir för trötta. Men de behöver också någon att prata med, där och just då om hur skoldagen har varit.

Få 10 - 12 åringar har den möjligheten idag - vad gör de istället? Vad skulle de kunna göra istället? För de politiker som vill och orkar lyssna så finns svaret där ute bland gräsrötterna. Jag hoppas verkligen att det hål vi ser där så många barn saknar fritids kan komma att fyllas av människor som knoppar av och startar eget och jag hoppas att ALLA politiker uppmuntrar och stödjer det här. Speciellt också i de röda kommunerna som ofta brottas med stora ekonomiska problem och har hög arbetslöshet - här finns en sak ni kan göra...... uppmuntra och stötta människor att starta egen fritidsverksamhet och låt de som vill få starta eget och bli privata dagmammor. Det är inte ett hot - det är en tillång.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Förskolebarn och fritidsbarn saknar skydd

måndag, mars 08, 2010

Feministmaffian styr våra liv - men vilka är de?

Det är kvinnodagen idag och dagen till ära skriver SvD om en familj där mamman gick och pluggade direkt efter förlossningen och lämnade barnet till pappan. Och det är väl helt okej. Den här familjen valde en lösning utifrån sin situation och de valde självständigt (hoppas jag). Men någonstans i artikeln så anar jag ändå en liten pekpinne, alla kvinnor kan, bör, borde lämna ifrån sig barnet redan på BB.

På min vägg hänger den nu fyra år gamla lappen från mina barn;

"Grattis mamma på kvinnodagen. Vi tackar dig för att du är en så snäll mamma".

Den är så gullig för den är så fel. Kvinnodagen får väl inte, ska väl inte handla om rätten att få vara mamma? Men precis så känns det när vi nu dignar under feministiska slogans som faktiskt inte längre bara ska syfta till att få oss att millimeterrättvist fördela föräldraledigheten - utan nu ska vi allra helst studsa upp från sängen på BB och gå och jobba.... och lämna barnet till pappan.

Då är vi riktiga superkvinnor, jämställda och ovationerna från feministmaffian tar aldrig slut.

Men hjälp vilka krav vi kvinnor får på oss. Ännu mera krav än idag och här handlar det dessutom om att vi inte får låtsas om någon biologi. Det låter så enkelt. Män och kvinnor är helt lika och har exakt likadana jobb och tjänar exakt lika mycket.

Så är det dags att skaffa barn.

För att inte sabotera någons karriär med några blödiga beslut om att ge barnet tid eller en trygg start i livet - så planeras allt utifrån ett jobbperspektiv. Det låter som att barn är något vi beställer från en postorderkatalog, där vi bestämmer leveransdatum och planerar in våra karriärer utifrån det.

Riktigt så enkelt är det inte....... allt i livet handlar om biologi. Har man inte märkt några skillnader mellan män och kvinnor tidigare i sitt liv så lär man i alla fall märka det under graviditeten, under förlossningen och tiden efter. Hur mycket vi än försöker att inte låtsas om det, så är det kvinnan som bär barnet hela graviditeten och därmed också drabbas av allt som hör till.

På en föreläsning med Louise Hallin sa hon att det sitter en grupp av feminister i dagens regeringskansli och planerar för oss vanliga kvinnor hur vi ska leva våra liv. Om det här är den verklighet de strävar efter att införa och vi och våra barn ska vara försökskaninerna, så kräver jag att i alla fall få namn och bild på den här osynliga feministmaffian, som just nu är på väg att styra våra liv mot en väldigt obehaglig inriktning.

Det här är inte någon gräsrotsrörelse, det är en elitgrupp av människor som har föga förståelse för den vanliga människans livsvillkor och uppenbarligen inte något som helst intresse heller.

Så, please, nu vill jag veta vilka ni är och varför ni håller på så här och leker med våra liv!

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Livet följer inte någon mall

Teori och praktik - Birgitta Ohlsson