onsdag, maj 02, 2018

För att undvika psykisk ohälsa - måste vi börja titta på små barns behov

Foto: Missmoney (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Det är mycket nu, om psykisk ohälsa igen. För några år sedan var det valfriheten eller oro över om barnen skulle få ett arbete senare i livet, som gjorde att de insjuknade i psykisk ohälsa - enligt Folkhälsomyndigheten. Nu är det skolan som är orsaken. Det är alla krav, så tar vi bara bort läxor, prov och betyg så är allt löst, tydligen. Samtidigt var det Folkhälsomyndigheten som spred falska nyheter för inte så länge sedan och paketerade om lite gamla utländska studier och skrev att det de tagit fram var ny svensk forskning, som visade att förskola är bra för barns psykiska hälsa.

Ja, det kan inte vara lätt att vara förälder. Till att börja med så går ju en majoritet av alla barn i förskola och har så gjort i minst två decennier nu, så varför har vi då inte massvis med psykiskt välmående barn i vårt land? För i verkligheten så är ju ohälsotalen bland barn och unga väldigt höga. Är det då förskolans fel? Blir barn sjuka av förskolan? Eller är det oro för att de inte ska få ett jobb? Valfriheten, eller skolan?

Jag tror inte att det finns en enkel sanning och det är tråkigt att Folkhälsomyndigheten hela tiden försöker servera enkla svar på varför vi har en ständigt ökande psykisk ohälsa, samtidigt som de som katten tassar runt het gröt och undviker kärnfrågan. Och det beror på att deras uppgift är att invagga föräldrar i en falsk trygghet så att de ska fortsätta leva som politikerna vill. För att komma sanningen på spåren och få svar så måste vi börja med att titta på vad små barn behöver - och sedan se om de får det.

Människan är ett avancerat däggdjur med ett djupt känsloliv och ställer många existentiella frågor kring livet. Det kräver att vi har någon att bolla med när det kommer till tankar om livet - ja, OM livet i stort.  Vi behöver tid för reflektion och tid för familjen. Barn är också olika. Vi föds olika känsliga och det enda som kan hjälpa mot psykisk ohälsa längre fram i livet är (enligt den forskning som finns om små barns behov): närhet, kärlek, god omsorg, god anknytning och socialt sampspel med en vuxen - under de första viktiga åren. Inte under det första viktiga ÅRET, utan de första viktiga ÅREN.

Det finns inga garantier att föräldrar som ger sina barn tid och som ger dem en trygg barndom, där barnets behov tillgodoses, slipper undan att barnet någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa. Olika falla ödets lotter och olika vi äro. En del är känsligare och har dessutom en ökad sårbarhet, som gör att de drabbas lättare. Men om vi ger barnen det de behöver enligt den forskning som finns kring anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi - så ökar vi chansen för att barnen ska klara av livets utmaningar, utan att drabbas.

Föräldrar får tyvärr inte information om den viktiga forskning som ligger till grund för vad barn behöver, eftersom den förnekas av de politiskt styrda forskarna. Istället matas föräldrar hela tiden med propaganda från politiskt styrda myndigheter, som Folkhälsomyndigheten. Och då handlar den underliggande orsaken till propagandan om att föräldrarna ska ut och arbeta så tidigt som möjligt och så långa dagar som möjligt. Något som går stick i stäv med den forskning som finns om det lilla barnets behov.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Förskola före två års ålder kan skada ditt barn

Får ettåringarna den närhet de behöver?

Förskola kan bryta tidig anknytning

Barn behöver inte förskola som den ser ut idag

Mamma och förskollärare: Förskolan är inte en plats för en ettåring

Stressade små barn och konsekvenserna

Behöver min 2,5-åring förskolans stimulans?

Psykolog: Sätt inte barnet i förskolan

Har förskolan blivit vår tids barnhem?

Dagens förskola har blivit ett experiment

Ny forskning om förskolan behövs

Många risker med långa dagar i förskola

Forskning om förskolans effekt på barn saknas

Innan läroplanen infördes var resultaten ännu bättre

Förskolebarn som går långa dagar mer stressade

Hemmet är den bästa platsen för förskolebarnen

Barn som gått i stora barngrupper får fler beteendeproblem i skolan

Barn har rätt till närhet, kärlek och bekräftelse