måndag, maj 23, 2016

SVT:s Agenda väljer helt bort barnen inför partiledardebatten

Foto: dnispnk FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Förskolekris, stora barngrupper, få personal, akutförskolor som gör att personalen gråter, barnen gråter - och uppror som startat över hela landet för en förändring. Ändå väljer SVT Agenda att inte ta upp familjepolitiken över huvud taget som ett ämne, inför partiledardebatten den 29 maj. Barn 0-6 år räknas tydligen inte.

HUR kan man göra en sådan prioritering.

Det är ju de allra minsta barnen om något som behöver få sin situation belyst. Familjepolitiken där förskolan är en pusselbit, men där även övriga  barnomsorgsalternativ i form av familjedaghem, flerfamiljssystem och omsorg i hemmet, ingår samt själva föräldraförsäkringen, är ju så viktiga bitar att ha med i debatten. Det är ju med dessa pusselbitar föräldrar ska kunna pussla och trixa för att få ihop en bra lösning när barnen är små.

Jag hoppas att samtliga föräldrar i vårt land nu skriver en rad till SVT Agenda: agenda@svt.se och ber dem att ta upp familjepolitiken inför partiledardebatten. Det räcker med några korta rader om att man vill att de ska ta upp familjepolitiken som ett ämne för debatt.

Nu är det dags att vi får in ett barnperspektiv i de politiska diskussionerna och att föräldrar får veta klart och tydligt vilken politik de olika partierna har. Vi ser ju hur den psykiska ohälsan hos barn och unga bara ökar, att då helt välja familjepolitiken i diskussionerna är faktiskt skamligt.

Madeleine Lidman
Inga kommentarer: