måndag, september 14, 2015

Barn har det bättre på institution än hemma - enligt S

Foto: Boston Public Library(FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Så blir det då allt tydligare att vi har fått en regering som bygger sin politik på ideologi - i stället för beprövad vetenskap om vad barn behöver. Försämringarna går i raketfart nu. Det första de gjorde var att föreslå ett borttagande av vårdnadsbidraget för att stoppa föräldrar från att ha omsorgen om barnen hemma. Till det trillar det nu i in alltfler rapporter från föräldrar ute i landets kommuner om att de kommunala dagmammorna fasas ut i raketfart, genom direkta lögner - där föräldrar får höra att det inte finns några dagmammor i kommunen ... för att sedan läsa om hur de fasats ut ... "därför att ingen väljer dem". Andra knep är att försämra villkoren för de privata dagmammor som redan har verksamhet. Beprövade knep men är det demokratiskt? Nej, det är det inte. Inte heller har den sortens styrande politik ett barnperspektiv. Att inte bara vårdnadsbidraget - utan även barnomsorgspengen - var hotad varnade Hemmaföräldrars nätverk för redan 2014.

I dag kostar en förskoleplats på dagtid cirka 12 000 kronor per månad och barn. Nu vill socialdemokraterna i Stocholm - på skattebetalarnas bekostnad - ta fram institutioner som erbjuder verksamhet för barnen även nattetid. Enligt Olle Burell, S, ordförande i utbildningsnämnden så har 80 000 barn i dag behov av att sova på institution på nätterna. Därför har S lagt förslag i kommunfullmäktige om att omsorgen i första hand ska vara lokalbaserad:

"Expertis och forskning säger att det ofta är bättre för barnen att vara i en pedagogisk miljö där omsorgen och barnsäkerheten kan kvalitetssäkras".

Återigen dessa tongångar om att hemmet och familjen inte är "kvalitetssäkrade". Med andra ord en lite farlig miljö för barnen att vistas i. Om en familj nu verkligen inte kan hitta en annan jobblösning, eller en annan lösning än att en föräldrar måste arbeta nattetid när barnen är små, så är alltså en lösning i hemmet eller i någon annan familjs hem ett sämre alternativ - eftersom miljön inte är "pedagogisk, barnsäker eller kvalitetssäkrad".

19 000 barn skadas årligen i den svenska förskolan ... är det barnsäkerhet?

Och alla larm som duggat tätt bara i år om övergrepp i förskolan. Är det en kvalitetsäkrad och trygg miljö?

Ska barn ha undervisning nu när de sover också? Vad är det de ska lära sig att sjunga Internationalen? Att socialdemokraterna är det bästa partiet? Att föräldrar är onda och farliga och att utbildade pedagoger är bättre? Att nära relationer är av ondo och att kollektivet går före individen?

Den här synen på det lilla barnet är obehaglig. Det finns inget barnperspektiv alls, utan allt handlar om att undanröja barnet så att människor kan arbeta dag som natt, utan att behöva ta hänsyn till vad små barn behöver. När har det någonsin inom forskningen visat sig att det är bättre för barn att växa upp institution än att få växa upp i ett hem? Svar: ALDRIG! Den utveckling vi ser nu är grymt obehaglig där den knallröda ideologin nu sveper fram som en tsumani och försöker rasera allt vad familjer, tid för barn och balans mellan familj och arbete heter. Det ska bara finnas en lösning och det är att barnen ska vara på institution på dagarna och på nätterna.

Vi behöver inte mer skattepengar till dygnet-runt-dagis, vi behöver politiska ramar som ger föräldrar verktyg att pussla för att hitta bra lösningar för sina barn. Lösningar som bygger på beprövad vetenskap om vad barn behöver. Istället för att satsa ännu mer pengar på att staten ska ta över ansvaret för barnen - så satsa pengar på att ge föräldrar och familjer stöd i form av subventioner eller skattesänkningar, så att de kan sy ihop den lösning som är bäst för barnet. Det är billigare, bättre och definitivt mer lönsamt i längden.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Hög tid för en ny familjepolitik

Svensk familjepolitik och Israels kibbutzer

Förskola lät Cornelia 1 år, åka taxi själv (En verklighet för fler barn om S får bestämma)


Inga kommentarer: