onsdag, september 30, 2015

Regeringen använder familjepolitiken för att hålla Sveriges familjer som gisslan

Foto: Donnie Ray Jones (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Det ger otäcka vibbar att höra hur regeringen resonerar kring familjers alldeles självklara fria val att bestämma vem som är hemma med barnen eller hur och när man turas om, eller inte. Men också att själva få bestämma hur dagarna i den individualiserade föräldraförsäkringen ska fördelas mellan föräldrarna för att maximera BARNETS omsorg i hemmet.

När föräldrar har valfrihet - men också stöd i de politiska ramarna för det valet - så försöker många att se till att ha barnen hemma så  länge det går - och speciellt när så många förskolor inte håller hög kvalitet utan har för stora barngrupper och för lite personal.

Vårdnadsbidraget och föräldraförsäkringen har varit verktyg som använts av föräldrar för att pussla och trixa för att kunna ha barnen hemma längre. Det har dessutom varit extremt viktiga verktyg eftersom vi har så höga skatter i det här landet - att de allra flesta familjer inte kan välja att hitta andra lösningar än standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder.

Särbeskattningen gör att hemmafamiljen betalar mer i skatt. En familj som har EN inkomst på 40.000 betalar mer än en familj med två inkomster på 20.000 var. Systemet för att styra familjer börjar alltså redan med skattesystemets utformning. Därför har hemmasubventionen (vårdnadsbidraget) kompenserat lite för att hemmafamiljen betalat mer i skatt.

Men den har också gett en större trygghet för föräldrar att välja omsorg i hemmet eftersom SGI:n och anställningen varit tryggad. Dessutom har VB gett många föräldrar möjlighet att dela på tiden hemma då de genom vårdnadsbidraget kunnat arbeta 50 procent var och vara hemma 50 procent var. En lösning som INTE syns i statistiken - då bara en förälder står som den som tar ut VB - men som vi i Hemmaföräldrars nätverk är väl bekanta med att många väljer. VB ger nämligen föräldrar rätt att gå ner och arbeta 50 procent.

Nu har regeringen med stöd av Folkpartiet bestämt sig för att vrida de här verktygen ur händerna på föräldrarna för att i stället göra dem till ett vapen, med vilket man ska styra föräldrar.

En förälder skrev till socialdemokraterna och frågade varför de gör så här mot människor. Varför de rycker undan mattan för de föräldrar som känner med sin magkänsla och i sitt hjärta att de VILL ha omsorgen om barnen hemma.

Så här svarade S:

"Tack för ditt brev. Jag beklagar att svaret har dröjt.

Regeringen vill ta bort vårdnadsbidraget eftersom det har varit dåligt för kvinnors ekonomi samtidigt som det cementerar en familjepolitik där kvinnor tar hand om barnen medan männen förvärvsarbetar. Både kvinnors och mäns deltagande på arbetsmarknaden och deras ekonomiska självständighet är en angelägen fråga för regeringen och är även en jämställdhetsfråga.

Föräldrar ansvarar naturligtvis för hur de vill ta hand om sina barn och om man vill ha en hemmavarande förälder. Regeringen anser dock inte att detta ska betalas med statliga medel.
Genom ett borttagande av vårdnadsbidraget ökar enligt regeringen också möjligheterna till en jämnare fördelning av det obetalda hemarbetet.

Det kan också nämnas att Sverige har en förskoleverksamhet med hög pedagogisk kvalitet och med en verksamhet som barnen har rätt att ta del av.

Vänliga hälsningar Lena Bergström Wiegurd
Brevhandläggare åt socialförsäkringsminister Strandhäll
Socialdepartementet"

Utan att skämmas kan man alltså konstatera att regeringen i princip säger:

"När du fick välja själv - lilla vän - så valde du fel, du fick sämre ekonomi då - så nu tar vi möjligheten att välja ifrån dig. Och oavsett hur just ditt barn är och fungerar eller i vilken utvecklingsfas det befinner sig, så vet vi att förskola är det bästa för ditt barn från ett års ålder och vi har en förskola med hög pedagogisk kvalitet".  (Jo men stora barngrupper, få personal, stress, buller och otrygghet - barn som inte får den närhet, kärlek, goda omsorg och anknytning - som de har rätt till? Pedagogik är en pusselbit - men det finns fler).

Det finns en mycket viktig sak som socialdemokraterna glömmer bort i sin iver att detaljstyra föräldrar: BARNET. Ingenstans nämner de ens barnet, men både föräldraförsäkringen OCH vårdnadsbidraget har ju kommit till för BARNETS skull.

Återigen visar det hur galet det blir när ideologi går före sunt förnuft och beprövad vetenskap.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Arrogans och brist på förståelse när SSU svarar en hemmaförälder

Så här mycket betalade en familj i skatt 2012 - (och nu blir det ännu värre)

Född fri - skattad till döds

Riskfyllt styra ännu mer i familjepolitiken

Jämställdhetslinje riskerar att bli sjukskrivningslinje

Föräldrar måste få bestämma själva

"Ha respekt för att familjer är olika"

Debatt mellan S-kvinnornas ordförande och Madeleine Lidman

Vänstern och FP kör över Sveriges föräldrar

Barnen får betala ett högt pris med S-förslaget

Hög tid för en ny familjepolitik

Se också:

Det här svaret kom från Annika Strandhälls departement. Hur Annika Strandhäll behandlar människor som har en annan åsikt kan vi se här: https://www.youtube.com/watch?v=A3E3gLH0thw

2 kommentarer:

Madeleine Lidman sa...

Sedan det här: "Var gärna hemma och ha omsorgen om dina barn i hemmet. Men kräv inte att det ska subventioneras av skattebetalarna".

Nähä - så varför ska då skattebetalarna subventionera de föräldrar som är hemma och föräldralediga med en bebis samtidigt som del lämnar in sitt äldre barn till förskolan. De som INTE tar hand om sina barn subventioneras med cirka 100 000 kronor per år och barn, av skattebetalarnas pengar.

De som TAR hand om sina egna barn får med hemmasubventionen vårdnadsbidraget 36 000 kronor per år och barn. Nu ska det alltså sänkas till 0 kronor samtidigt som de som lämnar bort sina barn får 100 000 kronor?

Rödgrön matematik.

Madeleine Lidman sa...

Ja visst är det tokigt att inte få välja själv … omsorg hemma = fel, omsorg hos dagmamma = halvfel, förskola = rätt … om politikerna får välja åt oss: Systemmannen väljer åt människor vilket jag faktiskt inte tycker att de ska få göra. Barn är olika.