måndag, oktober 22, 2007

Låt föräldrar få veta riskerna med dagis

Nu kommer larm om fler farliga smittor som sprids över hela världen. Den okontrollerade antibiotika användningen skapar resistenta bakterier som nu sprids globalt (Resistenta bakterier ett växande problem).

Tidigare var det tuberkulos - tbc -som fick fäste igen i Sverige och en smittkälla var dagis. Utbrottet på förskolan Regnbågen i Bromma 2005 resulterade i att sammanlagt 37 barn, 19 förskoleanställda och 6 föräldrar smittades (Dödsmittan har spridit sig) vilket visade riskerna med att samla många små barn tätt ihop på en liten yta.

Tbc utbrottet var en tydlig varningsignal.

Trots att det har gått två år sedan tbc utbrottet i Bromma - som följdes av fler - så har debatten om hur vi ska förebygga farliga smittor ännu inte vågat beröra det mest självklara - vår familjepolitik.

I dag sprids flera svåra smittor som MRSA (kallas i folkmun sjukhussjukan), pneumokocker och tbc i förskolemiljö - många av dessa smittor som sprids är numera resistenta dessutom. Ändå fortsätter vi med en familjepolitik som innebär att fler och fler barn sätts i den här miljön. Riktigt allvarligt blev det när budskapet om "förskolans pedagogiska uppdrag" gjorde föräldrar så osäkra att de började placera även större syskon i förskola när de var föräldralediga. Äldre syskon tar med sig sjukdomar hem till de små...
De kan vara "ordinära" sjukdomar som RS-virus men för ett litet barn kan smitta innebära svåra problem som resultetar i sjukhusvistelse ochs om även kan få dödlig utgång. Barns immunsförsvar är inte utvecklat förrän vid tre år ålder - all smitta och eller en smittofarlig miljö under den här tiden betyder stora risker.

Men det är inte en information som svenska föräldrar får tillgång till i dag.

Föräldrar får höra att barnen behöver förskolan inte bara för att få tillgång till den "fantastiska pedagogiken" utan också "för att barnen ska lära sig fungera socialt".

Men nu har vi facit och kan se på dagens ungdomar hur förskolan lyckades med uppdraget. Det räcker med att kontakta BRIS och Barnombudsmannen för att få en klar bild av hur dagens barn fungerar socialt: BO: Många barn utsatta för brott.

Att de skulle bli så där fantastiskt mycket bättre i matematik och andra ämnen syns inte heller eftersom fjärde elev i dag lämnar nian utan fullständiga betyg. Och i internationella undersökningar (som PISA) undersökningen visar Sverige sämre resultat varje gång.

Eftersom barnen varken fungerar bättre socialt eller blir duktigare i skolan är frågan om det inte är dags att börja ge mer relevant och saklig information till föräldrar. Folkhälsoinstitutet borde per omgående uppdatera sin hemsida och ge mer objektiv information, BVC och MVC borde få nya riktlinjer där föräldrar får ta del av den information som finns om anknytning och infektioner, så att de kan fatta beslut om det barnomsorgsalternativ som är bäst för det egna barnet och vårdnadsbidraget måste införas som utlovat.

Ge föräldrar en möjlighet att erbjuda sina barn en så bra uppväxt som möjligt. Låt oss följa den Barnkonvention som Sverige faktiskt skrivit under.

Madeleine Lidman

4 kommentarer:

Frida sa...

Var finns statistiken att allt fler barn går på dagis? Jag trodde de flesta barn gått på dagis sedan sjuttiotalet.

Frida sa...

Eftersom sidan förespråkar valfrihet kanske ni vill visa båda sidorna av saken?

http://www.aftonbladet.se/foraldrar/article1109054.ab

Madeleine Lidman sa...

Angående valfrihet:

Det finns redan så många tidningar och sajter på nätet som presenterar en version. hemmaforaldrar.se försöker bredda bilden och berätta det som media inte vill ta upp. Det är viktigt att föräldrar ekonomisk möjlighet att välja det som är bäst för det egna barnet - alla barn är olika. Vi har inga åsikter om att föräldrar väljer olika - men vi tycker att det är fel att bara ett barnomsorgsalternativ framhålls som det bästa och subventioneras.

Den information som föräldrar får idag är tyvärr inte särskilt objektiv.

Om statistik: Den som vill se hur andelen barn på dagis ökat under senare decennier kan besöka www.skolverket.se och titta på statistik där. :)

Madeleine Lidman sa...

Till Frida om astma;

Du har tipsat om en länk som säger att dagisbarn inte drabbas av astma i så stor utsträckning. Intressant att du tar upp ännu en av alla de myter som serveras oss föräldrar. Hur kan det stämma när hög antibiotika användning i tidig ålder är en risk för att utveckla astma. Hur många dagisbarn får inte gå på ständiga antibiotikakurer?

Och tittar du lite på statistiken så kommer du att upptäcka att allergier och astma ökat kraftigt hos barn sedan fler började gå på dagis....

Läs gärna mer under länken;

http://www.hemmaforaldrar.se/antibiotika_till_barn_okar_astmarisk.htm

Det är precis det här som jag vill komma tillrätta med - alla dessa felaktigheter som föräldrar matas med.