torsdag, november 15, 2007

Anders Borg är helt fel ute

Anders Borg tycker att det ska bli mer skola på dagis. Det är lätt för politiker att sitta på sina rum och ta fram teoretiska skrivbordskonstruktioner för hur saker och ting ska fungera. Jag undrar om Anders Borg har tillbringat en hel dag i en förskola? Om han gjorde det så skulle han snabbt upptäcka att dagisbarnen behöver någonting helt annat än mer teoretiska kunskaper. De behöver mindre barngrupper, mer personal och framförallt personal som orkar jobba kvar och som inte är ständigt sjuka, så att barnens hela tiden tvingas träffa nya vuxna.

Forskning visar på risker för barn som vistas i stora barngrupper – de får ytliga relationer till vuxna och svårt att knyta an till dem. De tysta och sårbara barnen hamnar i skymundan, medan de starkare tar över. Risken för konflikter ökar när stressen ökar.

Anders Borgs resonemang visar att psykologisk hänsyn till barns behov av trygg vuxenkontakt har ersatts av slagord om pedagogiskt lärande. Något som får konsekvenser eftersom fokus på vad barn verkligen behöver i en viss ålder då handlar om att barnet ska inhämta teoretiska kunskaper, snarare än att lära sig det mest grundläggande - som till exempel att klara av att gå på toaletten eller pottan. Att dagisbarn går i blöja när de är tre år är inte något ovanligt. Några slutar inte med blöja förrän vid fyra eller fem års ålder. Med mängder av fysiska problem som följd.

Under senare år har vi sett hur den psykiska ohälsan hos barn bara ökar och vi ser att när många av dagisbarnen kommer till skolan – där lärandet bör ske – så är de inte stabila nog att kunna sitta ner och ta in information. Lärarna får istället ägna tid och kraft åt att försöka få många av barnen att fungera socialt. Tid som borde läggas på att lära ut, går istället till att lösa konflikter och försöka få lugn och ro i klassrummet.

Så det som Anders Borg borde fundera på är om inte Sveriges barn istället behöver mer tid med sina föräldrar i hemmiljö, för att utvecklas på ett gynnsamt sätt. Då har de en bra grund att stå på inför skolstarten. En väl fungerande anknytning gör barnen psykiskt stabila och väl förberedda att träda in i skolans värld.

De barn som av olika anledningar ändå måste gå i förskola ska ha en bra miljö att vistas i. Därför är det hög tid att låta förskolebarn omfattas av en arbetsmiljölag och en Lex Sarah lag (där personal är skyldig att rapportera missförhållanden).

Madeleine Lidman

Inga kommentarer: