söndag, februari 17, 2008

Även svenska barn är drabbade av stress

Dagens Nyheter är på plats på vetenskapsmötet AAAS i Boston. Och rapporterar inne på alltombarn.se;

"Barn, som växer upp i familjer där föräldrar lider av depression, drogmissbruk eller i våldsutsatta bostadsområden, riskerar att leva under ständig stress. Höga halter av stresshormoner i kroppen under lång tid kan i sin tur ge bestående skador på den växande hjärnan, enligt forskarna".

Problemet är att stress inte bara drabbar barn som lever i socialt utsatta områden i USA. Även här i Sverige utsätts små barn för extrem stress när de till exempel separeras från föräldrarna innan de är mogna för det, för att sättas i förskola. De barn som inte är klara med sin anknytning och som tvingas till dagliga traumatiska separationer - har också förhöjda halter av kortisol i hjärnan.

Miljön i förskolan i sig kan också ge upphov till stress. Myndigheten för skolutveckling berättar i sin studie "Om små barns behov och utveckling" (pdf) hur förskolebarn kan drabbas av stress samt hur det påverkar det lilla barnets hjärna.

Och i BO:s årsrapport 2007 står det;

"En annan orsak till psykisk ohälsa hos små barn är stress, vilket kan ha flera orsaker;

- tidig start i förskolan
- stora barngrupper
- låg personaltäthet
- långa dagar i förskolan
- buller


Stressen leder till psykiska och sociala besvär och yttrar sig bland annat i koncentrationssvårigheter och kan leda till kroppsliga besvär som förstoppning och andra psykosomatiska symptom".


Det räcker med att titta på hur det ser ut i dagens skolor för att se att beteendestörningarna ökat hos barn, något som även studien Attention visar.

Ska vi våga se att det finns problem med att små barns hjärnor skadas av stress även i Sverige, så bör rapporteringen utvidgas från att handla om problemområden i USA - till att även omfatta hur vi behandlar våra allra minsta i vårt eget land. Kunskapen finns, undersökningar finns - frågan är om vi är redo att ta av skygglapparna och se problemen samt ta konsekvenserna och förändra vår familjepolitik.

Idag har vi en familjepolitik som intalar föräldrar att det bästa är att sätta alla barn på dagis från ett års ålder och gå ut och arbeta heltid - trots att vi nu har kunskap som visar att det inte alltid är en lösning som passar alla barn.
Madeleine Lidman

Läs också:

Dagis kan skada ditt barn

Stor studie i USA visar att dagisbarn blir bråkigare

Dagis är skadligt för barn under tre år

Förskolebarn saknar skydd

Stress gör barn både psykiskt och fysiskt sjuka

Flickor som lider av psykisk ohälsa kan få hjärtinfarkt som vuxna

Ökning av funktionshinder som ADHD i skolan

Unga mår sämre än sina föräldrar

Strutsmentalitet hos media inför BO:s årsrapport1 kommentar:

Kaos-Anna sa...

Kolla in på min blogg.
Det pågår intressant debatter:

Här:
http://annaskaos.blogspot.com/2008/03/tabubelagt.html

och

Här:
http://annaskaos.blogspot.com/2008/03/hemmafrufundamentalist.html