tisdag, mars 18, 2008

Bättre dagismiljö behövs - inte mer pedagogik

Visst kan det vara en bra idé att höja den pedagogiska kvaliteten i förskolan - något som Alliansen presenterar ett förslag på inne på DN Debatt.

Men ..... med tanke på hur situationen ser ut i förskolan i dag så är det kanske inte prioritet ett, utan känns mer som att sätta ett färgglatt miljövänligt och anatomiskt korrekt plåster på ett illa infekterat sår.

Tyvärr är det här ett ofta återkommande problem när politiker klurar och funderar ut sina politiska skrivbordskonstruktioner utan att ha kontakt med det verkliga livet. Jag har (som representant för många föräldrar) skrivit ett antal gånger till regeringen Reinfeldt och berättat utifrån ett gräsrotsperspektiv vad som kan och absolut måste göras bättre för de små barnen som inte själva kan göra sin röst hörd. Men icke - fortfarande är det inte någon som tar de små barnens situation på allvar.

Fokus i förskolan borde först och främst ligga på att förbättra följande problemområden:

- Stora barngrupper
- Lite personal
- Buller
- Svåra och ibland dödliga smittor; tbc, mrsa, pneumokocker, streptokocker
samt andra smittor som rs-virus , hepatit A och B samt "kräksjuka"
- Personal som vantrivs och vill byta jobb på grund av arbetsmiljön/arbetssituationen
- Att det finns personal som arbetar som är pedofiler eller sexdömda
- Dagisbarn som begår sexövergrepp mot andra dagisbarn
- Barn som rymmer från dagis
- Anknytningsproblem till följd av för tidig separation
- Att förskolebarn saknar skydd i arbetsmiljölagen samt i en Lex Sarah lag

Vid en närmare studie av problematiken ovan så står det ganska klart att det sista förskolebarnen behöver är mer pedagogik - de behöver ett mycket starkare skydd och en bättre miljö i förskolan. Och föräldrarna behöver få mer kännedom om riskerna med dagis.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Inga kommentarer: