söndag, maj 25, 2008

Diskriminera inte hemmaföräldrarna

På Mors dag så "glömmer" Svenska Dagbladet (liksom säkerligen samtliga övriga större dagstidningar) bort den viktiga gruppen hemmamammor. I artikeln "SvD har träffat 5 av Sveriges 2,6 miljoner mammor" så nämns inte den här gruppen över huvud taget.

Varför?

Svaret stavas diskriminering.

När hemmaföräldrarna inte tigs ihjäl så förlöjligas och hånas de många gånger istället (läs http://hemmaforaldrar.blogspot.com/2008/05/vrdnadsbidraget-triggar-till-elakheter.html).

Är det inte dags, i ett land som kallar sig en demokrati, att låta alla få göra sin röst hörd?

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Inga kommentarer: