söndag, maj 04, 2008

Media mörklägger problemen kring familjepolitiken

”Journalisterna mörklägger sanningen om invandrarna” är en debattartikel som publicerades i DN den 8 april. Det är en intressant artikel därför att den publicerades och artiklar av det här slaget brukar inte publiceras. Den visar det som alla vet, att politiker och media presenterar en bild av invandringen, men hemma vid köksbordet sitter gräsrötterna och funderar och ser saker som kan göras bättre. Även invandrarna själva är många gånger trötta på att presenteras som offer, att hela tiden höra diskussionen pågå ovanför deras huvuden, istället för att de bjuds in och får vara med och lösa de problem som faktiskt finns.

Programmet Debatt med Janne Josefsson, bad tittarna att rösta på SVT:s hemsida om de tycker att media mörklägger problemen kring invandringen. 91 procent tyckte det…..

Det är så typiskt Sverige och så här hanteras många områden – även familjepolitiken. Svenska folket vill ha en förändring av familjepolitiken med fler barnomsorgsalternativ, som vårdnadsbidraget. De ser att den psykiska och fysiska ohälsan ökar och många är övertygade om att det beror på att barnen får för lite tid med sina föräldrar – att de separeras från hemmet innan de är mogna för det. Drabbade av en familjepolitik som inte tar hänsyn till att barn är olika.

Men var finns debatten i media om riskerna och konsekvenserna med dagens familjepolitik?

Folkhälsoinstitutet nämner den psykiska ohälsan lite lätt och Sven Bremberg ansvarig för vilken information föräldrarna får lugnar och tröstar – ”inte är det den tidiga separationen, inte är det den störda anknytningen”. För han vet nämligen att den psykiska ohälsan beror på att barnen oroar sig för om de ska få ett arbete eller inte när de blir vuxna och därför blir de psykiskt sjuka. Och den tesen fick han publicerad på DN Debatt som en sanning – "Skolan ger inte de unga förmåga att möta dagens krav". Alla inlägg mot debattartikeln refuserades av DN, men på nätet finns informationen. Inte konstigt att papperstidningarnas upplagor minskar, de mörklägger och tillrättalägger verkligheten på ett sätt som nya generationer inte accepterar.

Jag har skrivit till Sven Bremberg och frågat om det inte är dags att titta på om det finns ett samband mellan dagens familjepolitik och den ökande psykiska ohälsan hos barn. Titta på den ökande aggressiviteten hos barn, ökningen av barn med beteendestörningar i skolan och försämringen av barnens skolresultat år efter år.

Jag har skrivit till Sven Bremberg och frågat, jag en vanlig mamma som bara syns på nätet.

Varför har inte någon annan journalist gjort samma sak?

Varför publiceras inte alla studier som handlar om att det också finns negativa konsekvenser för vissa barn om de börjar på dagis för tidigt – studier från Kanada, Storbritannien och USA. Studier som cirkulerar på nätet och som dagstidningarna hela tiden får tips om (liksom Sven Bremberg som stolt titulerar sig "ensamutredare")?

Varför får inte föräldrar veta att det finns många risker med att placera små barn på dagis innan tre års ålder?

Mörkläggning.

Jag hoppas innerligt att det här typiska fenomenet mörkläggning – som inte hör hemma i en demokrati – får ett snabbt slut och att såväl journalister som politiker inser att vill de ha någon trovärdighet kvar så bör de snabbt börja presentera objektiv information och se till att belysa olika frågor ur fler synvinklar än bara den som de anser vara "rätt".

Sluta mörklägga problemen som kan uppstå om barn separeras för tidigt för att placeras i förskola. De kan drabbas av precis allt det vi ser att många barn drabbas av idag; oro, ångest, självskadebeteenden, självmordstankar och beteendestörningar. Det är grymt och oseriöst mot föräldrar och barn att inte berätta om de risker och problem som också finns med den familjepolitik som de flesta journalister säljer in i rosenrött "som den enda lösningen i jämställdhetens namn".

Madeleine Lidman

Läs också:

Folkhälsoinstitutet bidrar till mörkläggning av problem


Inga kommentarer: