måndag, april 28, 2008

Som man sår får man skörda

Som ett brev på posten när vi fått ny regering, så kommer plötsligt en undersökning från Lärarförbundet som visar att våld och trakasserier mot lärarna ökat.

Det var knappast en nyhet för gemene man, men tydligen för Lärarförbundet. Och de vet förstås varför våldet och trakasserierna ökat "plötsligt" - nedskärningar i skolan.

Men få se nu hur stora klasser var det på 60-talet och hur många lärare per klass? Snarare större klasser och färre lärare. Men då var inte våld och trakasserier så vanligt förekommande som idag.

Räknar man dessutom in alla extraresurser som ofta finns i klasserna idag, eftersom allt fler barn har beteendestörningar, så har andelen vuxna i skolan har ökat. Men barnen är aggressivare, fler har koncentrationsstörningar och är allmänt osociala.

Ändå matas ju föräldrar hela tiden med information som säger att det är i förskolan barnen lär sig bli socialt välfungerande och i Sverige har ju andelen barn i förskolan bara ökat sedan 70-talet.

Varför beter sig då barnen som de gör?

Det som har förändrats sedan 60-talet är att andelen barn som går i förskola ökat, alltfler börjar vid ett års ålder och går långa dagar eftersom båda föräldrarna arbetar heltid. Och föräldrar har sedan 60-talet fått allt mindre tid med sina barn.

Ska vi någonsin kunna komma tillrätta med alla de problem som decenniers av barnfientlig familjepolitik skapat, så är det dags att våga se sanningen i vitögat och snabbt se till att föräldrarna återfår ansvaret för de egna barnen, att riktig valfrihet införs och att föräldrar ges en ärlig chans att kunna kombinera små barn och arbete.

Karriär och barn - javisst - men kanske inte nödvändigtvis samtidigt.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Familjepolitik med konsekvenser

Du sviker barnen Malin Alfvén

Med föräldrarna kom vändningen

Mamma, pappa...jobb

Rektor knivskars på skola

Mindre tid med barnen ger mer stök i skolan

16-åring häktad för hot mot skola

Hot och våld största problemet i skolan

Skolor dåligt förberedda på hot och våld

Var tredje lärare utsatt för våld eller hot

Ovanligt många hot om våld

Blind feminism har skadat våra barn (pdf)

Gatuvåldet har ökat för varje år

Är "stureplansprofilernas" föräldrar nöjda med sin insats?

Vi måste återta föräldraansvaret

Inga kommentarer: