söndag, april 27, 2008

(S) vill ha allmän förskola för treåringar

Socialdemokraterna föreslår i sin vårbudget att allmän förskola ska "erbjudas" alla treåringar. Ja, en gång "erbjöds" alla sexåringar möjligheten att börja sexårs i skolan och myten säger att alla föräldrar idag väljer sexårsverksamhet till sina barn, "för det är så bra".

De väljer själva.....

Eller vänta nu. Alla föräldrar som har femåringar får sedan några år tillbaka ett informationsblad från Barnavårdscentralen där det står; "Välkommen på femårskontroll inför starten i sexårsverksamheten". Inte någonstans poängteras det att sexårs är frivilligt.

Gå sedan in och läs till vilken ålder förskolorna erbjuder plats; "barn mellan 1-5 år". Vid en rundringning som vi på Hemmaföräldrar gjorde till ett antal utvalda förskolor, där vi frågade om barnen kunde gå kvar där istället för i sexårs, visade att samtliga var negativa. Endast om det fanns "särskilda skäl", fick de gå kvar. De flesta gav intrycket av att det var totalt omöjligt.

Och naturligtvis så förstår man varför - det billigare att flytta barnen till sexårs för kommunerna.

Så det som från början serverades som något "frivilligt" blev i slutändan tvingande och naturligtvis vill (s) nu gå samma väg med förslaget om den allmänna förskolan för treåringar.

Helt plötsligt finns det pengar att erbjuda fri förskola, inte bara till 4- och 5-åringar, utan också till 3-åringar. Vad hände med (s) slogan "vi kan inte säga ja till vårdnadsbidraget för då måste vi ta pengar från förskolan".

Jaha och vad kommer en allmän förskola för alla treåringar att kosta då? Ska barnen kanske gå i "uteförskolor" med bussar som en fast bas eller finns det några andra billigare lösningar?

Thomas Östros (s) tror att förskolan är väldigt bra för barns utveckling. En slutsats som bygger på vilka undersökningar då? Inte Bengt-Erik Andersson gamla ovetenskapliga undersökning väl?

Men om nu socialdemokraterna tror att förskolan är bra för barns utveckling så behöver de väl inte vara så rädda att låta barnen omfattas av en arbetsmiljölag? Eller en Lex Sarah lag (där personalen är skyldig att anmäla brister)?

Kanske kan vi då äntligen få en seriös vetenskaplig undersökning som tittar på om det finns ett samband med den familjepolitik som bedrivits i decennier och den ständigt försämrade psykiska och fysiska ohälsan hos barn? Inte ska (s) vara rädda för att titta på om det är en alltför tidig separation, med bristande anknytning som följd, som orsakar problemen. Något som undersökningar från Storbritannien, Kanada och USA indikerar. Då behöver inte media förtiga att de här undersökningarna (rörande hur barn reagerar på bristande anknytning) finns längre - och vi i Sverige ska äntligen få en egen undersökning.... eller?

Någonstans så känns det nästan lite desperat från (s) håll när de hakar på moderaternas dåliga förslag (hur ofta hakar de ett förslag från borgerligt håll?) . Varför denna brådska - vad är de rädda för?

De kanske börjar känna av att de valfrihetsvindar som blåser där ute faktiskt är på riktigt och att de kommer från gräsrötterna - från föräldrar som börjar inse att tid med barn är viktigt. Från föräldrar som kräver en förändring - inte mer dagis - utan fler alternativ - där mamma eller pappa är ett alternativ.

Madeleine Lidman

Läs också:

Vill BO ha dagisplikt? (Expressens ledarsida om vart åt saker barkar)

Om (S) tidigare förslag att kalla ettåringar för elever

Barnens B-lag (SvD om införandet av allmän förskola för 4- 5 åringar, år 2002).

Rättvis barnomsorg Persson (SvD, Alf Svensson , år 2002)

Inga kommentarer: