fredag, april 11, 2008

(S) gör en "Ringholm" kring vårdnadsbidraget

Socialdemokraterna skriver gärna insändare som rör vårdnadsbidraget – insändare som är misstänkt lika varandra, vilket ger en tydlig signal om att någon högre upp har bestämt vad de lokala (s) förmågorna ska tycka och säga.

Från gräsrotsnivå så inbjuder förstås varje insändare som kritiserar att föräldrar ska få välja själva vad som är bäst för det egna barnet/barnen till ett antal följdfrågor vad de egentligen menar.

Men då stöter man genast på patrull.

Försök ställa en fråga till en socialdemokratisk politiker och du kommer snabbt att upptäcka att du inte får ett svar. Ja, ett slags svar får du men eftersom svaret dikterats från högre nivå, så blir effekterna ibland löjeväckande när svaret inte är direkt kopplat till de frågor som ställts, utan är ett mer allmänt direktiv angående hur frågor kring vårdnadsbidraget ska besvaras.

Vem minns inte Inga-Britt Ahlenius som blev rikskändis över en natt tack vara Bosse Ringholms robotliknande försök att besvara frågor genom att helt frenetiskt bara upprepa samma svar oavsett vilken fråga han fick. På en presskonferens upprepade han samma svar 20 gånger!
Se inslaget och presskonferensen på youtube: http://www.youtube.com/watch?v=xXn1l5_XlxI

Ringholmaffären är socialdemokraterna i ett nötskal! Och här på hemmaforaldrar.se så möter vi ett liknande beteende oavsett vilken (s) politiker vi kontaktar.

Den 10 mars skickade vi på Hemmaföräldrar följande mejl till Anne Krantz som tidigare i en insändare kritiserat att vårdnadsbidraget ska införas i Kristianstad. ( Se artikel i Kristianstadsbladet).

Frågor till Anne Krantz (s) ordförande i Barn- och utbildningsnämnden i Kristianstad:

I Norge tänker socialdemokraterna ta bort vårdnadsbidraget med hänvisning till att det var "fel" människor som tog ut vårdnadsbidraget nämligen en stor grupp invandrarkvinnor. Därför tänkte jag höra:

1. Vilka grupper är "rätt" i era ögon. Om en grupp utpekas som "fel" så måste det finnas en grupp som är "rätt" - vilken/vilka då?

2. Du säger att barnen i Norge som var hemma lite längre "berövades den så viktiga stimulansen av språkutveckling som den sociala och pedagogiska världen förskolan erbjuder". Har du läst på om anknytningens betydelse för barns psykiska hälsa? Tror du att den ultimata lösningen för barn från krigsområden är att separeras från föräldrarna vid ett års ålder (istället för att vara hemma till tre års ålder) och vad grundar du det antagandet på?

3. Om föräldrar till alla barn mellan 1-5 år sätter sina barn i förskolan (vilket de har rätt till) - hur kan du anse att det är billigare än att några väljer vårdnadsbidraget istället?

4. Du tycker att föräldraförsäkringen räcker för föräldrar, men alla de som bara har lägsta ersättning eller haft väldigt låg inkomst innan de fick barn - hur ska de kunna pussla och vara hemma längre? Hade det inte varit bättre om de fått tillgång till ett vårdnadsbidrag?


Tyvärr fick vi inte något svar från Anne Krantz.

Eftersom socialdemokraterna allt som oftast inte är så intresserade av att besvara frågor från vanliga människor överhuvudtaget (Se dåvarande förskoleminister Lena Hallengrens reaktion när hon fick frågor från oss) – så var vi på Hemmaföräldrar inte direkt förvånade när inte Anne Krantz heller svarade. Vi skickade ut påminnelse 1, påminnelse 2 men det var tyst som i graven.

Då skickade vi en påminnelse nummer 3 med en kopia till alla Anne Krantz kollegor i BUN (Barn- och utbildningsnämnden) och då fick vi ett svar.

Anne Krantz svarar på Hemmaföräldrars frågor den 1 april:

Hej !
Vi Socialdemokrater har tydligt tagit avstånd från vårdnadsbidraget och det har jag redovisat i min artikel därför så ser jag att jag också har svarat på dina frågor. Vi anser att föräldraförsäkringen ska byggas ut med fler dagar, först till 15 mån. Övriga ekonomiska perspektiv vad som lönar sig för familjen eller för samhället är svåra att ta på lång eller kort sikt. Jag och Socialdemokraterna menar att förskolan är det första steget i det livslånga lärandet och är därför till för barnets egen skull.
MVh
Anne Krantz

Hemmaföräldrars svar:

Hej Anne!

Du har svarat enligt det standardsvar för vårdnadsbidraget som jag gissar utgått från högre ort eftersom alla socialdemokrater svarar likadant över hela landet. Men det är inte svar på de frågor jag ställde nedan. Om du går ut i en debattartikel och uttalar dig så måste du också kunna besvara följdfrågor som kan tydliggöra vad du menar. Det har du inte gjort och jag ber dig därför igen att besvara de frågor jag ställt i mitt första mejl.

Anne Krantz svar:

Hej !
Jag har avgivit ett svar till dig och ämnar inte svar mer detaljerat på dina frågor.
Med vänlig hälsning
Anne Krantz


Så agerar socialdemokraterna maktfullkomligt och vi har mött liknande reaktioner från (s) politiker i Östra Göinge och Katrineholm. Det är naturligtvis inte acceptabelt och en rekommendation till socialdemokraterna, vars stöd hos framförallt kvinnor i stortstäderna minskar, är att de ska ta och skärpa till sig och börja öppna upp för att behandla vanliga människor mer respektfullt.

Madeleine Lidman

Läs också:

Låt föräldrarna bestämma

Socialdemokrat tycker att namninsamlingar är "mobbdemokrati"

(S) i Östra Göinge undviker att besvara frågor

Omutlig spårhund i FN

Inga kommentarer: