fredag, augusti 08, 2008

Kanske gör ny chef Folkhälsoinstitutet mer seriöst

Vi är många föräldrar runt om i vårt avlånga land som ställt oss väldigt frågande till varför den ökande psykiska ohälsan hos barn aldrig utreds. Om det nu är bra för alla små barn att separeras från hemmet vid ett års ålder, för att placeras långa dagar på dagis i stora barngrupper, med lite personal - så borde inte Sveriges barn må så dåligt.

Svenska Dagbladet berättar den 31 juli att Folkhälsoinstitutet ska få en ny generaldirektör: Sarah Wamala, 41-årig docent i samhällsmedicin och medicine doktorn i medicin/folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

– Barns uppväxtvillkor och äldres hälsa är två områden som är viktiga att satsa på men vi måste jobba brett och samverka inte minst med näringslivet. Fokus måste ligga på att påverka olika livsstilsfaktorer som det effektivaste sättet att förebygga ohälsa, säger Sarah Wamala.

På folkhälsoinstitutets hemsida står det:
Statens folkhälsoinstitut är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att förbättra folkhälsan. Särskild vikt fästs vid insatser för de grupper som är utsatta för de största hälsoriskerna.

Om man till det lägger målområde 3, 5 o h 7 på folkhälsoinstitutets hemsida som handlar om;

3. Trygga och goda uppväxtvillkor
5. Sunda och säkra miljöer och produkter
7. Gott skydd mot smittspridning

så är det lätt att se att folkhälsoinstitutet har en hel del att arbeta med. Under tidigare (s) regering så har folkhälsoinstitutet (med Sven Bremberg i spetsen) varit tongivande som organ för att sprida ensidig information, där riskerna med förskolan förtigits och alternativet hemma helt ignorerats och avfärdats som ett fullgott alternativ.

Förhoppningsvis så får svenska föräldrar nu korrekt och objektiv information, så att de har ett seriöst underlag, baserat på fakta istället för myter, när de ska bestämma om hur barnen ska tillbringa de första viktiga åren.

Och menar Sarah Wamala allvar med att man ska arbeta förebyggande när de gäller barns hälsa, så kommer nog den utredning nu - angående barns allt sämre psykiska hälsa, som många väntar på.

Sist men inte minst så kanske nu förskolebarn äntligen kommer att omfattas av arbetsmiljölagen, så att barnens miljö kan regleras på samma sätt som inom svensk djurhållning där det finns omfattande regler för hur djuren får växa upp. Då kanske barngrupperna kan minskas samtidigt som det blir mer personal.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Det är stor skillnad på teori och praktik, vilken följande diskussion på familjeliv visar. Tyvärr verkar de stackars föräldrarna inte veta varför det hela får fortgå (förskolebarn saknar skydd).
http://www.familjeliv.se/Forum-3-26/m34961278-1.html

Forskare blundar för kunskap om barns behov

Exempel på hur forskningsförnekarna arbetar

Inga kommentarer: