fredag, oktober 17, 2008

Allt fler kvinnor får borderline

Dagens Nyheter, Insidan, har haft flera artiklar om borderline hos unga kvinnor. Psykisk ohälsa som visar sig i form av ångest som uppträder i form av emotionell instabilitet, impulsivitet, känslomässig sårbarhet, "svartvitt" tänkande, identitetsproblem, separationsångest och klängighet omväxlande med avståndsskapande i viktiga relationer.

Alexander Wilczek är psykiater. Han är engagerad i Skip - ett projekt i samarbete mellan Stockholms läns landsting och Karolinska institutet - med avsikt att ta reda på mer om en svårhjälpt grupp inom psykiatrin - kvinnor som gör upprepade självmordsförsök.

Det som stått tydligt för dem som arbetar med de här patienterna är att man kan kunnat se en ökning av vad som inom psykologin kallas otrygga anknytningar, menar Alexander Wilczek. Det vill säga störningar i samspelet mellan det lilla barnet och dess första viktiga nära relationer.

- I dag vet vi att det händer något i hjärnan när anknytningen fungerar;

det är som om barnet "lånar" förälderns vuxna förmågor och erfarenheter för att orientera sig i världen. Om anknytningsfasen störs, så utvecklas inte de här funktionerna hos barnet.En unik mänsklig förmåga vars utveckling kan påverkas av anknytning är mentaliseringsförmågan; att kunna förstå sig själv utifrån och andra inifrån. Hos patienter med borderline kan man, enligt Alexander Wilczek, se beteenden som påminner om det lilla barnets när de hamnar i nära eller täta beroenderelationer.

Borderline hänger också nära samman med självskadebeteende som vi ser en ökning av.

Varför?

I Dagens Nyheters artikel så går man lite som katten runt het gröt. Man vågar visserligen erkänna att otrygg anknytning ligger bakom samt att en del har en gen som gör att de har en ökad sårbarhet för borderline.

Precis allt det som vi på Hemmaföräldrar försökt säga i flera år: Barn är olika och det viktigaste innan ett barn separeras från föräldrarna är att anknytningen fungerar.

Så hur i hela världen kan vi ha en familjepolitik som utgår från att alla barn är lika och klarar av att separeras från föräldrarna vid ett års ålder?

Nu är den här artikeln skriven av en frilansjournalist samt även övriga artiklar i ämnet. (DN:s egna journalister hade knappast kommit på tanken att våga ta i ett ämne som det här, tror jag). Men DN har faktiskt vågat publicera artikeln även om de själva lagt ut en rubrik i stil med "ökade krav gör fler sjuka".

Nu är det inte så enkelt att det är ökade krav som gör fler sjuka. För med en trygg anknytning i botten, så får barnen en bra grund att stå på och klarar ökade krav. Människan har hela tiden levt i ett samhälle som förändras och vi är skapade för att klara av det - men vi gör det inte om vi inte får den maximala uppväxt i en trygg och nära relation till våra föräldrar som vi har rätt till.

Det är pudelns kärna.

Nu krävs det bara att någon politiker vågar ta till sig den här informationen och se till att snabbt göra något åt det. Det första borde vara att våga göra en stor undersökning för att se om det finns ett samband mellan tidig separation med placering på dagis - och den ständigt ökande psykiska ohälsan.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Artiklar om anknytning

1 kommentar:

Anonym sa...

Tips: Läs Brobergs "Anknytningsteori" och uppföljaren "Anknytningsteori i praktiken" - fantastiska två böcker som beskriver teori och forskning på ett varmt, lättillgängligt sätt! Bl.a. tas frågan om dagis/förskola upp och forskning på vad den typen av separation innebär i förhållande till senare relationell utveckling. Dessa böcker borde alla läsa - föräldrar, politiker, medmänniskor. Trevlig läsning!