torsdag, oktober 16, 2008

Dagisflicka kvarglömd ute - hittad avsvimmad

I över två års tid har jag försökt få till stånd att förskolebarn (och fritidsbarn) ska omfattas av en arbetsmiljölag. Små barn är väl de som mest av allt behöver skydd - de kan ju inte föra sin egen talan. Djungeltelegrafen här i Solna rapporterar kontinuerligt om mer allvarliga olyckor och rymningar på dagis och dagisbarn som glöms kvar i lekparker (när de nu gör en av sina sällsynta besök utanför dagisområdet). Nu senast var det ett nyöppnat dagis som bara har ettåringar där en liten glömdes kvar och försvann. Nu finns det tack och lov ofta mycket folk i Skytteholmsparken (men vem vet om alla har goda avsikter?) så den lilla hittades och kunde överlämnas till dagispersonalen.

I SvD står det om ett fall i Laholm där en liten dagisflicka glömdes kvar ute på gården och senare hittades avsvimmad. Det är ett av de få fall som faktiskt rapporterats in till Skolverket. Min personliga bedömning är att de allra flesta incidenter "mörkas" och tystas ned. Jag vet så många incidenter bara i min kommun som inte finns med i någon statistik någonstans. Anledningen är att förskolebarn saknar skydd i en arbetsmiljölag och dessutom saknar skydd in en Lex Sarah lag - där personalen är skyldig att anmäla brister.

Med tanke på den familjepolitik vi har som ovanifrån i decennier påverkat och styrt föräldrar att allt tidigare lämna in sina barn på dagis, allt längre dagar och där en majoritet idag går på dagis, så tycker jag att det är hög tid att få till stånd en förändring. Vad är makthavarna rädda för? Om barnen omfattades av en Lex Sarah lag så skulle statistiken se annorlunda ut och många myter om förskolans förträfflighet skulle få stryka på foten. Men å andra sidan så skulle de sanningar som uppdagades också leda till att barnen fick en bättre miljö. Och det måste väl vara det viktigaste?

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Inga kommentarer: