onsdag, februari 03, 2010

Felaktig information till föräldrar skördar många offer

Foto: Keith Jenkins FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Det finns en utbredd vanföreställning att det är bra att små barn mellan ett-tre år går i förskola för "då bygger de upp sitt immunförsvar". Tyvärr innebär det istället ett stort lidande för barnen och även många risker för men i framtiden. Per Kågeson skriver i sin bok "Tid för barn";

"Enligt den medicinska expertisen är barnens immunförsvar som sämst mellan ett och tre års ålder, det vill säga under den period då det medfödda skyddet börjat avklinga och det egna immunförsvaret fortfarande är svagt. Barnrapporten från Stockholms läns landsting (1998) visar att barn i åldern 1–2 år i genomsnitt är förkylda 50 dagar per år. Fyraåringar är bara förkylda hälften så många dagar. Risken för öroninflammation är störst mellan 6 och 18 månaders ålder men fortsätter att vara hög upp till fyra års ålder.

Det finns många belägg för att frekvensen av infektionssjukdomar är högre hos daghemsbarn än hos hemmabarn. Skillnaden är enligt Barnrapporten stor upp till cirka tre års ålder. Detta bekräftas av en studie utförd vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg. Dagisbarnen i undersökningen var förkylda 8–12 gånger per år, hemmabarnen 2–4 gånger. Barn hos dagbarnvårdare hamnade ungefär mitt emellan. Enligt en nyligen utförd, men ännu inte publicerad, studie av 800 småbarnsfamiljer i tre landsting var dagisbarnen sjuka en av tre dagar men bara hemma under en fjärdedel av sjukdomstiden.
En finsk studie visar att vätska i mellanörat är tre gånger vanligare hos dagisbarn än hos övriga barn. Barnen drabbas även av fler mag- och tarminfektioner under de första åren. Forskning utförd vid Lunds Universitet på barn som till följd av återkommande öroninflammationer drabbats av vätska i mellanörat under längre perioder visar att flertalet av dem sju år senare fortfarande hade besvär med tryckförändringar vid flygning och dykning. De hörde också sämre än förväntat.

Barnomsorg i grupp utgör alltså en riskfaktor.


I en studie vid Henry Ford Hospital i Chicago, följde forskare 448 nyfödda barn till dess de fyllt sju år. Hälften av barnen hade fått antibiotika före sex månaders ålder, hälften av dessa hade i sin tur medicinerats vid mer än ett tillfälle. Forskarna fann att risken för allergi och astma var 1,5 respektive 2,5 gånger större för barn som före sju års ålder fått antibiotika vid minst ett tillfälle än för dem som inte medicinerats med antibiotikum.

Mest oroande var att risken för astma och allergier ökade med antalet antibiotikakurer. Det visade sig dessutom att användning av preparat med ett brett spektrum (t.ex. olika typer av kombinationsmedel) medförde större risk än preparat med ett snävare spektrum.

De ansvariga forskarnas förklaring av resultaten är att antibiotikan påverkar den känsliga bakteriefloran i tarmen, vilket försämrar barnens immunförsvar och ökar risken att de drabbas av allergier.

Eftersom dagisbarn drabbas av infektionssjukdomar i betydligt högre grad än hemmabarnen, får man anta att de också får fler antibiotikakurer. Detta talar för att tidig dagisvistelse ökar sannolikheten för allergier."


En holländsk studie berättar också om hur felinformerade föräldrar blivit under decennier i Sverige när de fått höra att "om barn tidigt utsätts för olika infektioner blir de bättre skyddade mot allergier". I själva verket visar studien att barnen som gick på förskola och som hade äldre syskon löpte mer än en fyrdubbel risk att drabbas av återkommande infektionssjukdomar i bröstet och fördubblad risk att få pipande andning i unga år, utan några uppenbara tecken på att de skulle vara skyddade mot allergier senare i livet.

Infektionerna kan därför orsaka mer skada än nytta - i motsats till den allmänna uppfattningen, framhöll författarna bakom studien för American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.
– Att börja på förskola tidigt verkar snarare innebära att förekomsten av luftvägssjukdomar förskjuts längre ner i åldrarna då det är mer problematiskt att drabbas av dem än när barnet blivit äldre.

Man kan ju tycka att det är en ganska självklar slutsats som framförallt läkare borde ha kommit fram till långt tidigare. De om några bör ju känna till att antibiotika också slår ut de goda bakterierna och tar död på ALLA bakterier i tarmen som barnet fått när de börjat bygga upp sitt immunförsvar. Något jag också påpekade redan i januari 2005.

Agnes Wold, forskare vid avdelningen för klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet gick i en stor artikel ut i DN och påstod i januari 2006 att "tidig dagisstart skyddar mot allergi". Det är svårt att inte bli konspiratorisk när man sedan också läser en annan debattartikel i februari 2007 - ett år senare - av bland annat Agnes Wold där hon påstår att dagisbarn blir bättre i matematik - (jag försökte få in en replik där men det var inte DN intresserade av) - vilket inte heller stämmer.

Svenska barn har nämligen i samma takt som allt fler gått på dagis blivit allt sämre i matematik. Vilket OECD:s Pisa undersökningen visar tydligt. Där kan man se hur Sverige halkar allt längre ned på listan vid varje mätning. En lista som toppas av Finland. Det föräldrar borde få information om är istället att det är mammans utbildningsnivå som påverkar matematikkunskaperna och att barn får bättre betyg med mamma hemma.

Det är bara att konstatera att svenska föräldrar utsätts för en mängd felaktig information - allt i syfte att få dem att sätta barnen så tidigt på dagis som möjligt. Men de som får betala priset är barnen. Ibland får de här barnen ett ansikte.

I Dagbladet läser jag om lilla "Mirakel-Mira" som föddes med diafragmabråck och hur ingen visste om hon skulle överleva. Trots att den lilla flickan är infektionskänslig så får föräldrarna naturligtvis rådet från läkarna att hon ska börja på dagis "för att hon ska lära sig att umgås med kompisar och bygga upp ett immunförsvar".

Här har vi en liten flicka på två år som redan varit extremt mycket sjuk sin första tid i livet, som är infektionskänslig och som får mat genom en sond i magen - som genom ett grovt felaktigt råd ändå hamnar i förskolan - och mycket riktigt föräldrarna berättar hur hon drabbas av den ena lunginflammationen efter den andra.

Varför inte istället informera föräldrarna om att barn under tre år verkligen inte behöver dagis, det går alldeles utmärkt att vara hemma med barnet och vill man inte det så finns det dagmamma. Vi lever väl ändå i en demokrati - men tyvärr så känns det inte så ibland.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

3 kommentarer:

Ariel sa...

Har du sett?

http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article6528238.ab

Otippat av Aftonbladet.

AnnA sa...

Jag var för några år sedan på en föreläsning av en forskare från centrum för stressmedicin. Jag glömmer aldrig när han sa att man hos barn idag kan se förändringar i kärlen liknande de man normalt ser hos gamla människor. Detta (samt diabetes) var någonting han satte i samband med den enorma stress som det innebär för ett litet barn att dagligen bli lämnad av sina föräldrar (ffa mamman) på dagis. Den höga halten stresshormon har negativ inverkan på blodkärlen och kan vara orsak till kärlförändringarna.
Är inte bara misstanken skäl nog att börja fundera?

Madeleine Lidman sa...

Tack för tipset Carolajn :)

och

till Anna:

Du har helt rätt och det sorgliga är att Per Kågenson redan för fem år sedan i sin bok slog larm om att vi borde använda "försiktighetsprincipen" när det gäller de små barnen. Bara de varningssignaler som vi ser idag (och såg för fem år sedan eller ännu längre tillbaka) är nog för att verkligen ompröva familjepolitiken och hur vi behandlar de allra minsta barnen.

Men tyvärr det här är en ideologisk fråga som sitter djupt i den svenska folksjälen. Decennier av inoktrinering försvinner inte bara för att det sipprar fram en och annan rapport om hur illa barnen far.

"Oberoende" Sveriges television eller media i övrigt vill helt enkelt inte släppa fram information som berättar om något annat än myterna "att barn behöver dagis, för att socialiseras och dagisbarn blir bättre i skolan".

För ett tag sedan kom boken "Förskolan för de allra minsta - På gott och ont" ut. Är det någon som läst en recension i någon tidning överhuvudtaget... eller sett något reportage i tv?

Nej, knappast. Det kallas mörkläggning och offren är de allra minsta, som är helt beroende av att deras föräldrar eller andra vuxna ska agera och skydda dem.

Den här situationen känns allt annat än bra....

.... men finns det liv, så finns det hopp. Jag tycker mig se en ökad medvetenhet hos föräldrar och allt fler försöker stanna hemma längre än 1 år - det är positivt.

Samtidigt är det skrämmande om de rödgröna kommer till makten igen, får då kommer de att stoppa den lilla positiva utveckling vi ser nu... på alla sätt, så nu är det upp till föräldrarna att noga tänka igenom var de lägger sin röst.... :)