onsdag, januari 08, 2014

Vårdnadsbidraget - en paria för alla de som strikt följer en ideologi

Skärmdump på en av motståndarna till vårdnadsbidraget
Alla vi som går mot strömmen, tänker utanför boxen och följer vår magkänsla har en och samma återkommande fundering: Varför lyssnar aldrig de här människorna som kommer med sina ideologier och talar om för oss att vi väljer "fel", lever "fel" och att vi i stället borde anamma deras sätt att se på saker. Hur kan man tycka att det är fel att människor tänker nytt och bättre, utifrån hur samhället ser ut. Väljer bort och väljer annorlunda. Är det inte det som hela den mänskliga utvecklingen bygger på, ständig förändring från gräsrotsnivå?

Visst det finns många länder som testat det här med att trycka på en ideologi ovanifrån, men det har ofta följts av ett uppror och lett till att de som har makten måste hitta mängder med sätt att då kontrollera och styra människor. Ofta med våld, hot och mord. I Sverige ser vi oss som en demokrati, eftersom metoden att styra människor heter snäva politiska ramar och där pengar har blivit ett sätt att styra. Pengar och attityder. Den som går mot strömmen pekas ut som annorlunda i media, misslyckad, som tillhörande en sekt. Propagandamaskineriet drar igång och basunerar ut det ena budskapet efter det andra för att få rättning i ledet.

Ta bara en så enkel, harmlös liten valfrihetsreform som vårdnadsbidraget. En ständig källa till inlägg på ledarsidor, debattsidor och i den ena rapporten efter den andra. Det finns ofta ingen logik i allt som basunerats ut om vårdnadsbidraget.

Några exempel på det som sagts om vårdnadsbidraget under årens som gått:

- Så många tar ut vårdnadsbidraget så förskolor tvingas lägga ner i vissa kommuner
- Vårdnadsbidraget ett fiasko - väldigt få tar ut det
- Det hindrar integrationen
- Kvinnorna förlorar en fot på arbetsmarknaden
- Vårdnadsbidraget är en kvinnofälla

Det finns ingen sans och logik i alla påståenden som ofta motsäger varandra dessutom, eftersom det verkar som att man testat lite olika varianter för se vad som får störst genomslag. Tittar man på hur det i själva verket ser ut, så blir bilden en helt annan.

I Svenljunga till exempel, hade man flera förskolor som föräldrar valde bort. Förskolorna gick med underskott och en tanke som politikerna då fick handlade om att ta bort vårdnadsbidraget och fylla de dåliga förskolorna med hemmabarn. Från en dag till en annan ryckte de då undan möjligheten för en förälder att vara hemma med anställningen tryggad. Vårdnadsbidraget togs bort. De som blev av med det, tvingades tillbaka till arbetslivet och eftersom de populära förskolorna hade fullt, så skulle de dåliga förskolorna snabbt fyllas på. Voilà! Vips skulle man fylla upp även de dåliga förskolorna och förskolorna skulle få en ekonomi i balans. Bra va! Och som grädde på moset så tänkte man frigöra pengar, så att de som var föräldralediga och hade små syskon i förskolan också skulle få lunch till sina barn i förskolan. Ett krav från dagisföräldrarna. Och eftersom de var fler = fler röster, så gick politikerna på deras linje och offrade hemmabarnen, som fick betala ett högt pris.

Sedan det här med att vårdnadsbidraget är ett fiasko. Än i dag trots att VB funnits i många kommuner sedan 2008, så är det många som inte känner till att det finns eller vilka fördelar det faktiskt innebär att kunna välja VB. En ensamstående mamma sa upp sig för att kunna vara hemma längre med sitt barn. Hon sökte sig sedan till Hemmaföräldrars nätverk och fick där information om att hon skulle ha kunnat vara hemma i tre år med anställningen tryggad.

Jag blir väldigt arg när sådant händer.

Det är skamligt att så många kommuner av ideologiska skäl är extremt dåliga på att marknadsföra att VB finns. Ofta har de haft ett starkt Kristdemokratiskt inflytande i kommunen som gjort att VB införts men sedan verkar många tycka att nu har de gjort sitt och det är nästan lite skämmigt att man har VB och så "glömmer" man att berätta att det finns. Ofta får föräldrar söka sig runt på svårnavigerade hemsidor för att hitta information om vårdnadsbidraget. Varje BVC-sköterska borde i stället informera föräldrar redan när barnet är litet att det faktiskt finns många olika barnomsorgsalternativ man kan välja mellan! Varje kommun borde ha en skyldighet att informera föräldrar om att de kan vara hemma i tre år med sin anställning och sin SGI skyddad med vårdnadsbidraget.

Kanske finns det också en ovilja att berätta att det finns. Alla undersökningar visar ju att föräldrar skulle välja mer tid för barnen om de hade en möjlighet.

Det finns inga studier där man följt ett antal invandrarkvinnor och kunnat visa att vårdnadsbidraget försvårat integrationen. För att komma fram till den slutsatsen, så skulle man ha behövt genomföra en studie mellan olika kommuner där invandrarkvinnor med likartad bakgrund bodde i en kommun där några valt VB medan andra bott i en kommun utan. Om det sedan gick att visa att VB försvårade just integrationen - alltså att dessa kvinnor integrerades i det svenska samhället, så skulle man kunna dra en sådan slutsats. Men det finns inga sådana studier med jämförande material. Det finns bara klåfingriga människor som vill att andra ska leva efter just deras ideologi som framför den typen av påståenden.

Sedan kan jag undra lite över varför ingen gör en studie över alla de invandrarbarn som börjar i förskola från ett års ålder, för "att lära sig språket". Blir de duktigare på svenska? Mår de bättre psykiskt än de barn som fått vara hemma längre med en förälder? Några sådana studier finns inte i Sverige. Men i röda Malmö som poängterar hur viktigt det är att barn till invandrare börjar förskola tidigt för att lära sig det svenska språket, finns det förskolor där personalen INTE pratar svenska eller barnets modersmål. Sådana petitesser ger dock inga rubriker i Sverige. Teori och praktik … Det som av ideologiska skäl ser bra ut i teorin fungerar sällan i praktiken. Trots att det är en uppenbar katastrof så ger det inte några rubriker eller blir några diskussionsämnen på ledarsidorna.

Och så det här med att kvinnorna förlorar en fot på arbetsmarknaden när de är hemma med vårdnadsbidraget. Hallå! Det är ju precis det de INTE gör. Med vårdnadsbidraget kan de mammor OCH pappor som vill gå ner i tid eller stanna hemma längre göra det och ändå ha kvar sin anställning, för med VB har de RÄTT att ha anställningen kvar även om de prioriterar tid för barnen. Jag tycker att det är riktigt fult att den här aspekten av den nog så viktiga anställningstryggheten och möjligheten att HA KVAR EN FOT på arbetsmarknaden inte nämns.

Jaha … och så det här med att vårdnadsbidraget är en kvinnofälla. Är det en fälla om kvinnor får välja tid för barnen när de är små. (Och pappor med för den delen, men när pappor väljer tid för barn så pratas det aldrig om att det är en fälla). Eller är det kanske snarare så att det är en FÄLLA att tvinga ut smårbarnsmammor i heltidsarbete när barnen är små. En fälla som resulterar i en kraftig ökning av antalet sjukskrivningsdagar. En fälla där arbetslinjen blir en sjukskrivningslinje för många, kanske just därför att de inte fått välja själva … fått följa sin magkänsla. De har bara följt med strömmen och varit rädda för att göra fel och hamna utanför. Bli en paria. Dessutom har de fått mängder med felaktig information som kanske fått dem att välja standardlösningen: "Dagisbarn blir duktigare i skolan" eller "Barn behöver dagis för att bli socialt välfungerande". Vi kan väl säga så här att med tanke på resultaten i Pisa och hur det ser ut i skolorna i dag - så är det en bluff utan dess like. Men HUR ska föräldrar veta det, när propagandan börjar direkt på BVC och fortsätter på öppna förskolan.

Vårdnadsbidraget används på mängder av olika sätt av föräldrar. Tänk vad kul det skulle vara att läsa om vad det faktiskt inneburit som frihetsreform för alla de föräldrar som pusslat ihop tid för barn genom att hitta finurliga sätt att utnyttja vårdnadsbidraget. Vilken tidning blir först men ett sådant modigt drag. Tänk att prestera en nyhet och bara berätta en sanning, utan en tanke på ideologi som omväxling.

Jag vet att klockan klämtar för vårdnadsbidraget och den lilla valfrihet som många föräldrar har haft nu under några år. S, V, Mp och Fp … tuggar nästan fradga i sin iver att ta bort det här så fort som möjligt. Oj, oj, oj vad oppositionen kommer att triumfera om de vinner valet i år. Man kan se hur deras politiker skakar av iver att få "rättning i ledet" och nita dit hemmaföräldrarna. Jag är också fullt medveten om att många föräldrar i dag tror att det inte spelar någon roll om VB försvinner. De kan ju vara hemma ändå, vem kan stoppa dem liksom … Tyvärr kommer de att få ett mycket hårt uppvaknande. Bara det att ett så litet och harmlöst vårdnadsbidrag har väckt så starka reaktioner under de här åren, visar hur laddat det är med valfrihet i Sverige. Utan VB så kommer klimatet att hårdna enormt. Attityderna kommer att förändras … igen … med en politik som motarbetar valfrihet och många olika barnomsorgsalternativ. Obligatorisk förskola är på intåg - för det är ett utmärkt sätt att styra in alla i samma fålla och slippa diskussioner om vad som är bäst för barnen. Men framförallt attityderna kommer att hårdna. Hur många kommer att orka att gå mot strömmen, hur många kommer att våga förlora en fot på arbetsmarknaden för att kunna vara hemma längre?

Fortfarande känner jag dock hopp. Det är ändå upp till varje förälder att tänka till nu. Sätta sig in i vad som gäller och tänka noga hur man röstar i nästa val. Blir det en röst för mer valfrihet - eller mer styrning.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Namninsamling: Förändra de politiska ramarna så att föräldrar får valfrihet

Läs också:

Dagisfamiljen är inte lönsam

Inget hemmafruliv på andras bekostnad

Liza Marklund: Vårdnadsbidraget är inte rättvist

Liza Marklund dissar hemmabarnen

Nalin Pekgul: "Som att kvinnor med slöjor får acceptera att de ibland blir diskriminerade får hemmaföräldrar tåla detsamma".10 kommentarer:

Anonym sa...

Jag tror att en anledning till att vårdnadsbidraget inte "marknadsförs" i de kommuner som har det är att det är så pass litet -3000 kronor- och därtill förenat med en rad krav på familjen för att man ska vara berättigad till det.

För en del individer och familjer har vårdnadsbidraget stor betydelse men inte för majoriteten av kommuninvånarna.

Jag tror med andra ord inte att det finns en "dold agenda" som gör att det inte lyfts fram, skulle däremot hundratals kommuninvånare börja efterfråga info om vårdnadsbidraget skulle det säkert lyftas på webbplatser etc. Betydligt fler frågar sannolikt efter tydlig info om förskolor.

Faktum är dessutom att en familj kan vara hemma nästan lika länge med föräldraförsäkringen och ha såväl anställningen som SGI:n kvar:

År 1 efter barnets födelse har du rätt att vara helt ledig från jobbet och du behåller din SGI utan att ta ut föräldradagar alls.

Från det att barnet fyller 1 år måste du börja ta ut 5 fp-dagar/vecka för att behålla din SGI. Ledig från jobbet har du fortfarande rätt att vara , oavsett om du tar ut fp eller ej, fram tills barnet är 1 1/2 år (enligt vissa kollektivavtal inom offentlig sektor tills barnet är 3 år).

Eftersom varje barn har totalt 480 föräldradagar kan du alltså vänta tills barnet är 1 1/2 år med att börja ta ut fp, och därefter ta ut 5 dagar/vecka så att anställningen är skyddad. Därmed kan föräldrarna vara hemma tills barnet fyller 3, precis som med vårdnadsbidraget. Enda skillnaden är att bägge föräldrarna får rycka in, i och med att 60 fp-dagar är öronmärkta för vardera föräldern.

Vill man behålla SGI:n måste man däremot börja ta ut 5 dagar/vecka redan vid barnets 1-årsdag. Då räcker inte dagarna tills barnet fyller 3 år, de tar närmare bestämt slut när barnet är 2 år och 10 månader. Men lyckas man pussla lite med semesterdagar etc kommer man åtminstone nästintill upp i 3 år.

Nackdelarna med detta är förstås att alla föräldradagar tar slut , det kan ju annars vara väldigt bra att spara några till studiedagar, sommarlovsveckor etc när barnet är äldre. En fördel med vårdnadsbidraget är ju att du kan ha upp till 130 fp-dagar kvar efter att möjligheten till vårdnadsbidrag är slut. Dessutom kan en och samma förälder inte vara hemma hela tiden om det är det man önskar.

Så visst finns det fördelar med vårdnadsbidraget. Men min poäng med denna sifferexercis är att skillnaden inte är så jättestor-jag tror många som är beredda att sätta barnet på förskola vid 3 års alder även är beredda att göra det vid 2 1/2. Vårdnadsbidraget I sin nuvarande form är helt enkelt inte så avgörande för familjer.

Det tror jag är anledningen till att vårdnadsbidraget lever en undanskymd tillvaro. Inte att det är skämmigt, att det finns ett (rödgrönt-folkpartistiskt)etablissemang som vill trycka undan hemmaföräldrar etc.

Låt oss saga att vårdnadsbidragets storlek dubblades till 6000 kronor, att du inte var tvungen att ta ut majoriteten av dina föräldradagar innan du hade rätt till det, och att du hade rätt att ta ut det även om någon I familjen var långtidssjukskriven, arbetslös etc-DÅ tror jag att det skulle synas mer på en massa ställen!

Madeleine Lidman sa...

Jag håller dessvärre inte med. Det är ju svårt för människor att efterfråga något de inte känner till. Av de i dag över 900 medlemmarna i Hemmaföräldrars nätverk är det många som hittat dit och säger: "Tänk om jag känt till det här med vb innan". De hade då valt annorlunda från början.

Många blir också glada över att höra att möjligheten finns för att sedan kontakta sin kommun - bara för att upptäcka att de bor i en kommun som saknar vb.

Det kan låta lätt i teorin att dra ut på föräldraförsäkringen, men det förutsätter då att man haft en bra inkomst innan man börjar ta ut sina dagar. Men barn låter sig inte alltid planeras … livet låter sig inte alltid planeras. Och för den som inte haft så hög lön eller arbetat innan barnet kommer blir det till att ta ut så många dagar som möjligt under första året.

Visst vill de rödgröna ta bort möjligheten för främst kvinnor att stanna hemma längre. De har ju uppfattningen att det inte är jämställt att vara hemma längre. Och jämställdhet det når vi ju genom att ingen är med barnen i deras ideologi.

Barnen används som en murbräcka för jämställdhet. Och den varianten har vi testat i decennier nu.

Personligen kan jag känna att det är dags att testa andra lösningar: Jobba med attityder hos arbetsgivarna, förändra skattesystemet, öka flexibiliteten i pensionssystemet och ta fram nya politiska ramar som gör det möjligt att sy ihop sina egna lösningar för att hitta en balans mellan familj och arbete och så vidare.

Sedan finns det också ett direkt hat ibland mot hemmaföräldrarna hos vissa partier som tar sig uttryck i uttalanden som de Nalin Pekgul, S, gjort upprepade gånger. Det finns en illvilja och en önskan att hemmaföräldrarna "ska få sitt straff".

Obehagligt och mycket lågt att uttrycka sig så om människor vars enda fel är att de valt att ge sina barn tid.

Anonym sa...

Vårdnadsbidraget gör ju inte mycket för en ensamstående som vill vara hemma längre med sitt barn...

Madeleine Lidman sa...

Dessvärre ytterligare en myt som sprids.

Om en ensamstående mamma har satt undan pengar för att kunna vara hemma längre. Vad är bäst? Att hon är hemma tre år med sin anställning trygg, eller att hon säger upp sig för att kunna vara hemma? Att hon förlorar sin SGI eller att hon har den kvar?

I Sverige används dessutom vårdnadsbidraget av ensamstående för att kunna gå ner och arbeta deltid.

Madeleine Lidman sa...

Vårdnadsbidraget kan betalas ut på hel- och deltid, ett helt vårdnadsbidrag är maximalt 346 euro (3000 SEK) och det finns inga restriktioner för hur många barn en familj kan få ersättning för. Vårdnadsbidrag
ger också rätt till ledighet från förvärvsarbete på hel- eller deltid men kan också användas till att betala privat barnomsorg.

Anonym sa...

Ska snart gå hem med mitt tredje barn & har fått nys om det här med vårdnadsbidraget! Jag var jättepepp & såg fram emot att vara hemma lääänge & utnyttja detta bidrag.. MEN fick reda på att det ev ska försvinna?! Hur stor är den risken & vilka partier är det som arbetar för att ha kvar det?! Som jag förstått det så är det högerblocket som vill ha det & infört det?! Vill de andra ta bort det?! Det vore ju katastrofalt!!

Madeleine Lidman sa...

På ett sätt är det synd att det heter bidrag för det handlar ju om en subvention. Eftersom hemmafamiljen betalar mer i skatt pga särbeskattningen så blir vårdnadsbidraget en liten subvention som jämnar ut den höga skatten familjen tvingas betala.

Men det bästa med vb är att du har din anställning tryggad i tre år OCH din SGI.

I dag är det KD som är en garant i Alliansen för att vårdnadsbidraget får finnas kvar. V, Mp och S är väldigt tydliga med att vinner de så tar det bort det med en gång.

Inom Alliansen vill Fp ta bort det men subventionen har samtidigt stöd av M, C, KD och SD - så vinner Alliansen blir det kvar. Det finns också en namninsamling som fler borde skriva på och sprida om de är för valfrihet och många olika barnomsorgsalternativ. Hoppas att många skriver på den :)

Anonym sa...

Jag vill gärna skriva på samt sprida!! Vet du hur man får del av namninsamlingen?!

Madeleine Lidman sa...

Nu har jag lagt till länken i blogginlägget. Men här kommer den också:

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8036

:)

Madeleine Lidman sa...

Med facit i hand … De rödgröna kom till makten och vad hände? Redan i regeringsförklaringen gick de ut och berättade att vårdnadsbidraget skulle tas bort.

2011 hade 8 000 familjer vårdnadsbidrag … 8 000 … De som hade det kunde stanna hemma längre OCH ha kvar en fot på arbetsmarknaden. Dessutom hade de sin SGI skyddad (sjukpenninggrundande inkomst). Hur kan det vara ett problem? Ett typexempel på vad som händer när ideologi går före sunt förnuft.