lördag, juli 26, 2008

Höj vårdnadsbidraget och höj åldern

Äntligen vårdnadsbidrag i många kommuner, men i DN rapporterar man att få ansökningar hittills kommit in. Men allt är relativt - vad är få ansökningar?

Vårdnadsbidraget är nytt och det är inte många som känner till att det finns. Sedan är det sällan som vårdnadsbidraget presenteras som något positivt i media. Dessutom invaggas föräldrar fortfarande i tron att dagis är ett måste från ett års ålder för att barn ska få social kompetens och bli bra i matematik. Och målgruppen? Hur många har flera barn mellan 1-3 år. Ska man vara hemma med flera barn, men bara få ersättning för det barn som är i en så snäv åldersram, så blir det förstås svårt ekonomiskt.

Så visst finns det mycket som kan bli bättre. Men det är ju bra om effekterna kommer fram i media så att politikerna kan korrigera det hela:

* Vårdnadsbidraget bör höjas och hamna i nivå med dagisbidraget (dagissubventionen som är cirka 150.000 kronor per barn och år).

* Vårdnadsbidraget bör omfatta barn i samma ålder som dagisbidraget (1-5 år).

* Regelverket kring vilka som får ta ut och inte är för krångligt och måste förenklas.

Idag har vi ett system som innebär att vi via skatten betalar ut ett tämligen högt dagisbidrag (dagissubvention) till de familjer som väljer dagis, så att de endast behöver betala en blygsam summa själva. Ska vi behålla det systemet så bör också andra barnomsorgsalternativ subventioneras lika mycket. Det pratas ju så mycket om att förskolan är till för barnen, men barn är olika och vill man välja något annat så ska man som förälder kunna göra det.

Har inte barnet en fungerande anknytning eller är infektionskänsligt så kan konsekvenserna blir synnerligen negativa om föräldrar tvingas, med ekonomiska styrmedel, att välja förskola från ett års ålder.

Du kan vara sjukskriven, förtidspensionär, arbetslös, föräldraledig, hemmaförälder, eller bara ha särskilda skäl och ändå få ta del av dagisbidraget. Det finns inte längre någon koppling till arbete utanför hemmet och erhållande av dagisbidraget (subventionen).

I det läget är det inte acceptabelt att ha skilda ersättningar för olika barnsomsorgsalternativ.

Toppen med valfrihet och fler barnomsorgsalternativ - äntligen säger alla engagerade i Föräldrapproret - men nu måste vi korrigera det som kan bli bättre med vårdnadsbidraget och se till att vi får en rättvis barnomsorg på allvar.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Dagisinfektioner

Svenska barn allt sämre i matematik

Artiklar om förskolan

3 kommentarer:

Lancefestivalen sa...

Ja, tänk om man fick föräldrapenning i ett år och sedan 150 000 kronor/år de följande fyra åren - för varje barn man fick. Ja, då kunde man verkligen prata om barnafödande som arbete. Ett barn vartannat år skulle ge 300 000 kronor i bidrag under den tidsperiod båda barnen var mellan 1 och 5 år, och fortsatte man då föda ett barn vartannat år skulle den inkomsten kunna fortgå så länge kvinnan i familjen är i fertil ålder.

Förutom att öka andelen hemmavarande barn, skulle en sådan politik höja många barnfamiljers årsinkomst, då 300 000 kr/år t.ex. överstiger min inkomst med några tusenlappar/månad.

300 000 kronor/år, mot att man föder ett barn vartannat år? Intressant tanke, men knappast realistisk...

Madeleine Lidman sa...

Ja visst är det mycket pengar. Jag skulle redan ha kunnat få dessa pengar när jag var hemma - inte i fickan men om jag hade satt mina barn på dagis........ Och jobba utanför hemmet hade jag inte heller behövt göra samtidigt. När tvåan kom hade jag också kunnat "kassera ut" pengarna under föräldraledigheten bara jag haft ettan kvar på dagis.

Mycket konstigt system.

Ärligt talat så hade jag hellre sett att vi som familj fått lägre skatt, så att vi hade haft lättare att välja hemmaalternativet. Som det var nu fick maken jobba som ett jon för att höja lönen, men fick istället bara betala mer skatt eftersom han kom i "straffskattbelopp" när han jobbade mer. Summan av kardemumman blev att vi som familj betalade mer i skatt än våra vänner med två inkomster.

Mycket konstigt system.

Eftersom dagis inte längre handlar om att barnen ska ha någonstans att vara när föräldrarna arbetar - utan är "en skola för livet" och helst ska de kallas elever från ett års ålder - och är kostnadsfritt 3 timmar om dagen från de är 4 år, så har kopplingen arbete - dagis försvunnit.

Då är det rimligt att vi accepterar att inte alla vill ha just dagis som "skola för livet" när barnen är små. En del föräldrar vill av hänsyn till barnen välja något annat och då har de också rätt att få en subvention till det (så länge vi bibehåller dagens system med världens högsta skatter).

Eller så ändrar vi på hela systemet vi har och återinför sambeskattning och lägre skatter så kan de som vill vara hemma längre spara få ihop ekonomin ändå.

Och de som vill arbeta båda två och ha dagis kan göra det - men betala större del av den faktiska kostnaden själva. Bort med maxtaxan.

Så tycker jag :)

Madeleine Lidman sa...

p.s

Ursäkta att det tagit tid för mig att lägga ut din kommentar samt svara - jag har varit på resande fot :)