söndag, september 14, 2008

Kvinnor förblir ojämställda

I landet Sverige förblir kvinnor ojämställda och det finns många områden där kvinnor behandlas sämre. Något som vi på hemmaforaldrar.se länge pratat om i vår tankesmedja. Det här börjar uppmärksammas men fortfarande förstår inte många varför.

Men kvinnor får till exempel inte lika vård därför att vi använder barnen som murbräcka för jämställdhet. Vi tror nämligen att ju tidigare vi separerar barnen från mammorna och tvingar ut mammorna i heltidsarbete, ju mer jämställda blir vi.

Mammorna ska formas efter den traditionella mansrollen och därmed bli jämställda per automatik. Men kvinnor är inte män - vi är olika och med det här synsättet glömmer man bort att titta på de områden där vi faktiskt måste utgå från kvinnan som norm och inte mannen.

Många journalister är delaktiga i att det här får fortgå när de vägrar att höja sin blick från att se barnen som ett problem till att se de faktiska strukturer som stoppar jämställdheten. Om vi inte vågar se att män och kvinnor är olika, så kan vi inte heller skapa ett rättvist samhälle som tar hänsyn till individerna snarare än kollektivet, som utgår från hur det ser ut i praktiken snarare än i teorin.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Liza Marklund: Varför får inte kvinnor lika bra vård?

Hjärtläkemedel farligare för kvinnor än män

Kvinnor lider mer av reumatism än män

Inga kommentarer: