torsdag, januari 14, 2010

Enormt många dagisbarn tappas bort varje år

En liten sovande dagiskille glöms kvar i en buss som parkeras i ett garage. Personalen har noll koll och har ingen aaaning om var han är när mamman kommer för att hämta sin son.

Skolinspektionen kritiserar förskolan skriver DN idag och det är väl bra. Men inte någonstans i den här artikeln eller andra artiklar i gammelmedierna framgår det att det här inte är en ovanlig händelse.

Det här är något som händer ofta.

Bara i Uppsala län så tappar dagispersonalen bort 5-10 barn i månaden!

Hur ser det ut i övriga kommuner? Förmodligen likadant eftersom barngrupperna idag är så stora och personalen så få att det inte kan bli på annat sätt.

Då kommer nästa fråga..... varför i hela friden är inte gammelmediernas på hugget och berättar om hur det ser ut i hela riket. Varför går det inte att läsa om hur många barn som tappas bort varje månad? Varför blir det inte något ramaskri och krav på förbättringar?

Nej, för kultureliten har fullt upp med att kritisera vårdnadsbidraget och kämpa för att det ska tas bort, så att valfriheten för föräldrar minskar igen och ALLA måste sätta barnen på dagis......

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också: Förskolebarn saknar skydd

5 kommentarer:

Anna sa...

Det är hemskt att barn tappas bort på det viset. Och att det inte uppmärksammas mer...

Madeleine Lidman sa...

Ja ibland undrar man vem som egentligen står på de små barnens sida? Någon form av skydd skulle de ändå ha om det blev så att också förskolebarn (och fritidsbarn) omfattades av en arbetsmiljölag. Men det avvisade förra regeringen och den nuvarande verkar inte heller intresserad.

Det blir väl för dyrt.....

Elisabeth Corinne Fagerholm sa...

Det är onekligen konstigt att detta inte uppmärksammas mer. Jag har i min blogg idag skrivit om vårdnadsbidrag och hur två vänsterpartister i en artikel samt i en interpellation till Göran Hägglund feltolkar Barnkonventionen. Som argument till att slopa vårdnadsbidrag menar artikelförfattarna att: (citat)
“Alla barn har inte längre samma rätt till barnomsorg av god kvalité vilket strider mot Barnkonventionen.”


Se mer på
http://sasosamtid.blogspot.com/2010/01/barnkonventionen-enligt.html

feminix sa...

Tragiskt hur Sverige har blivit!

Madeleine Lidman sa...

Till Sasosamtid;

Det är ju helt otroligt men i linje med kommunismens syn på människan. Familjen är av ondo, nära relationer är av ondo, kärlek, närhet och värme är av ondo, fritt tänkande är av ondo, den enskilda individens drömmar om livet och önskemål är av ondo - det är staten som ska fostra medborgarna. Men muren har fallit och även innan den föll så såg vi inte direkt någon större flyttvåg från Sverige till det "förlovade landet" Sovjetunionen.

Det var väl några stackare som på 30-talet gick på den kommunistiska drömmen och flyttade till Sovjet, Men de hamnade i Sibirien och många avrättades och några få tog sig tillbaka levande. DET talas det tyst om.

Per Kågeson skriver om dagis och Barnkonventionen;

"Regeringen framhåller i olika sammanhang betydelsen av FN:s barnkonvention. Men det unika med barnkonventionen är att den anger att barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn.

Låt oss göra tankeexperimentet att tillämpa barnkonventionen på frågan om tidpunkten för barnens dagisdebut, en möjlighet som troligen aldrig föresvävat den svenska regeringen. Då kan man å ena sidan konstatera att även små barn har behov av att träffa andra barn. Det är till exempel inte ovanligt att en tvååring har en bästis. Men av detta följer knappast att ett- och tvååringar har behov av att träffa 15-20 jämnåriga kamrater i 6-10 timmar per dag. Snarare leder principen om barnets bästa till öppna förskolor där små barn kan träffa andra barn under trygga former en eller några timmar per dag. Alltså är heldagsförskola för ett- och tvååringar tillkommen av något annat skäl än barnens bästa!

Barnkonventionen understryker att det är barnets bästa som ska stå i centrum. Den talar alltså om barn som individer snarare än som kollektiv. Det innebär ett erkännande av att även små barn kan ha skilda förutsättningar och behov. Beträffande tidpunkten för dagisdebuten är det t.ex. uppenbart att en tidig start innebär särskilt stora problem för infektionskänsliga barn, barn som fötts för tidigt och barn som ännu inte hunnit utveckla en trygg anknytning till sina föräldrar. En rimlig tolkning av konventionen blir att samhället så långt möjligt bör ge föräldrarna frihet att välja omvårdnadsform."

http://www.hemmaforaldrar.se/stress_hos_barn__per_kageson.htm