söndag, juni 13, 2010

Snillen spekulerar

Expressen verkar vara på väg att bli ett eget parti. I fredags hade de ett helt eget valmanifest, tydligt uppspaltat och naturligtvis så går de på de rödgrönas tvångslinje - vårdnadsbidraget ska bort och de små ska placeras på dagis redan vid ett års ålder.

Vill man få en hög position på Expressen då gäller det att ha "rätt" åsikter och alla är de stöpta i samma form med sin konstanta påhopp på vårdnadsbidraget.

Sakine Madon hör till den tappra skaran som minst en gång i månaden skyller allt från bristande jämställdhet till bränderna i invandrartäta områden på vårdnadsbidraget. Nu senast har hon spekulerat enligt följande:

"Föräldrarna har förstås ett stort ansvar för att det går bra för barnen. Ett steg i fel riktning har Kristdemokraternas vårdnadsbidrag varit. Bidraget tas i stor utsträckning ut av kvinnor med utländsk bakgrund; i Rinkeby har redan dagis stängt ner till följd av det. Det är illa. När barnen sedan sätts i segregerade friskolor eller halvtaskiga kommunala skolor blir det inte lättare. "

En liten lustig paradox är det att inleda med att "föräldrar förstås har ett stort anvar för hur det går för barnen".... ja men då är det väl bra om de får tid att vara med sina barn - speciellt under de första tre viktiga åren.

Barnen socialiseras i samspel med en vuxen och det är mellan ett – tvåårsåldern som empati, inlevelseförmåga, allt det som sitter i frontalloberna, utvecklas. I en stor barngrupp där det inte finns vuxna som hinner eller har möjlighet att samspela med barnet, så får det negativa konsekvenser för barnets utveckling.

Per Kågeson säger:
"Vid tre års ålder har de flesta barn en god språkförståelse och kan själva ge uttryck för tankar, känslor och frågor. De är i allmänhet torra och har lämnat spädbarnstidens blöjberoende bakom sig. Mycket talar således för att treårsåldern är en lämplig tid att börja i förskolan förutsatt att miljön är bra och dagarna inte blir för långa".

Men Sakine hon vet att om just invandrarbarnen är hemma med sin mamma, så kommer de att sakna de den inlevelseförmåga och den empati som krävs för att förstå att det inte är okej att anlägga bränder i syfte att locka till sig brandmän, för att sedan försöka skada dem på alla sätt.

Det är bara ett litet problem..... vårdnadsbidraget har bara funnits i Stockholm sedan juli 2008, så man behöver inte vara något geni för att räkna ut att de här problemen knappast kan skyllas på vårdnadsbidraget. Och de "små änglarna" som är ute och härjar nu.... har de varit hemma med mamma eller är det så att de gått på dagis - då kan vi ju snabbt konstatera att det inte varit en bra lösning.

Tänk Expressen, om det nu är så att de barn som nu istället får mer tid hemma med sin mamma tack vare vårdnadsbidraget - faktiskt får en mer gynnsam utveckling. Då får de lära sig socialt samspel under vägledning av sin mamma istället för att tillbringa långa dagar på dagis där de som små ettåringar får konkurrera med 10 andra ettåringar om en pedagogs uppmärksamhet.

Jag vet inte heller vilken språklig träning Sakine inbillar sig att barnen får i en stor barngrupp med 10-11 barn på en personal. Nu har jag inte gått journali(s)tutbildningen på JMK så jag har inte den "rätta" läran - jag är bara en vanlig mamma - men jag tycker att det skulle vara mycket bättre om invandrarkvinnorna fick samma valmöjligheter som andra föräldrar att bestämma själva över hur länge de vill stanna hemma.

Månar man om de här barnen och familjerna på riktigt så borde ett bättre alternativ vara att erbjuda de här barnen deltidsförskola (hederliga gamla lekis) några timmar i veckan från 3-4 års ålder. Om föräldrarna arbetar kan det kombineras med dagmamma - det kanske finns många invandrarkvinnor som skulle vilja starta eget och bli privata dagmammor.

En bra idé kan också vara att se till att hitta mötesplatser för de här kvinnorna och deras barn under tiden med vårdnadsbidraget där de kan träffa svenskar och nätverka, utveckla språket och lära sig den värdegrund vi bygger samhället på. Finns det familjecentraler på samma ställe så kan de (och andra föräldrar) också få det stöd i föräldraskapet som alla i dag är beroende av, då de flesta arbetar heltid och vi inte längre har tid att låta kunskaper kring barnuppfostran och annat "gå i arv" i mötet med andra kring vardagsbestyren med våra barn.

Vi står inför många utmaningar men jag tror starkt att det finns en inneboende kraft hos alla föräldrar att ta sig an problemen och hitta nya lösningar som gör att vi tar familjepolitiken ett steg framåt. Men jag tror INTE att det är Expressens journalister som sitter inne med svaret med sina tankar kring TVÅNG och styrning ovanifrån. De lever långt från verklighetens folk och de vägrar fortfarande att lyssna men det bryr sig nog inte dagens föräldrar om, för de följer i allt större utsträckning sin magkänsla och väljer att ge sina barn tid - oavsett vad kultureliten säger. De både väntar med dagis, väljer dagmamma eller vårdnadsbidrag och de satsar på att hämta tidigt (ve och fasa) för att hitta en bra balans mellan arbete och familj.

Och så ett litet p.s
Det är så många som pratar OM invandrarna och vad som ska göras åt problemen - det är kanske dags att börja prata MED dem och höra vad de själva säger. Visst de är inte en homogen grupp men de delar upplevelsen av att ha kommit till ett nytt land och borde veta vad som krävs för att de på allvar ska bli en del av samhället, så att de fungerar på samma villkor och utifrån samma värdegrund som de flesta andra.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Sveriges radikala elit har blivit den nya överheten

Bryt utvecklingen vid JMK

Jag är en farlig liten mamma

Inga kommentarer: