tisdag, december 07, 2010

Föräldrars rätt till seriös fakta

Jaha så svenska elever halkar ned ännu ett snäpp i OECD Pisa undersökningen. Och nu helt plötsligt påstår Lärarförbundet "att de varnat för det här".

Nej, det har de inte alls gjort. Det enda de hävdat år ut och år in är att alla svenska barn ska gå på dagis, så blir de duktiga i skolan och socialt välfungerande.

Jag kan bara berätta (igen) att Sverige kommer INTE, under några omständigheter, att kunna bryta den här negativa utvecklingen, om man även fortsättningsvis vägrar ta till sig den kunskap som faktiskt finns om vad den beror på. Och faktiskt, lösningen heter inte alls att alla barn ska gå på dagis så tidigt som möjligt.

Tyvärr är Lärarförbundet med Eva-Lis Sirén (tidigare Preisz) i spetsen tongivande och Lärarförbundet fortsätter att hävda att det är dagis som gör att svenska barn blir duktiga i skolan. De bygger sina antaganden på Bengt-Erik Anderssons gamla undersökning. Eva-Lis Sirén anser att;
- inga barn ska "behöva nöja sig med dagmamma" och "barn är som mest läraktiga upp till tre års ålder. De bara suger i sig information och därför är det viktigt att alla barn i Sverige får tillgång till förskolan så tidigt som möjligt."

Ja, en majoritet av alla barn går på dagis och har nu gjort så under de senaste decennierna - så varför syns då inte resultatet i OECD Pisa undersökningen? Varför är inte svenska barn världsbäst i skolan?

Helt enkelt för att Lärarförbundets slutsats är felaktig.

Och det vet de om men de drar helt enkelt medvetet felaktiga slutsatser - jag kan inte hitta någon annan förklaring. Lärarförbundet och Eva-Lis Preisz gjorde en egen undersökning på 400 barn utifrån Pisa undersökningen 2003 och kom fram till att; "Elever som har gått i förskolan når bättre resultat i matematik i grundskolans senare år än elever som inte gått i förskolan”.
Problemet är bara att Lärarförbundet är part i målet – de vill att alla barn ska gå i förskola från ett års ålder. När vi i Föräldraupproret tog kontakt med Lärarförbundet för att få veta hur stor skillnad det blev i deras undersökning sedan man tagit hänsyn till socioekonomiska faktorer så ville inte Lärarförbundet besvara frågan.

Därför att det är föräldrarnas utbildningsnivå som är avgörande och framförallt mammans. Dessutom är det så att barn som har mamma hemma lyckas bättre i skolan.

Svenska föräldrar är grundlurade och det här är något som sker ytterst medvetet via föräldrasajter, politiska beslut (där det talas om att dagisbarn ska få mer teoretiska kunskaper med inriktning på matematik) och via propaganda från Lärarförbundet.

Det är dags att sluta med alla myter och ge svenska föräldrar tillgång till seriös fakta. Börja med att titta på vad skolan kan erbjuda istället för att ha en övertro på myten att ju tidigare barn börjar i förskola (helst före ett års ålder) desto bättre blir de i matematik. I Finland som ligger i topp år efter år i OECD Pisa rapportens så har man följande framgångsrecept;
  • Den finska lärarutbildning
  • Lärarnas höga status
  • Läsningen har en stark ställning i Finland
  • Barnen har studiero och det är ordning och reda i skolan och klassrummet.
Madeleine Lidman


Inga kommentarer: