söndag, januari 29, 2012

Snart inget skydd mot den vanligaste dagissmittan

Pneumokocker är bakterier som kan orsaka lindrigare infektioner som öron- och bihåleinflammation, men de kan också orsaka mycket allvarliga och ibland livshotande sjukdomar som blodförgiftning och hjärnhinneinflammation. Ofta fungerar det med antibiotikabehandling, men det finns en risk för komplikationer som hörselskada eller olika former av hjärnskada.

De sprids mycket lätt i förskolemiljö. Många barn, trånga lokaler och mycket inomhusvistelse (särskilt vintertid) underlättar spridningen. När resistenta pneumokocker konstaterats på en förskola screenodlas barngruppen för pneumokocker. I vilken omfattning diskuteras ofta i samråd med smittskyddet och/eller vårdcentralen.

Den mesta smittspridningen av pneumokocker sker mellan och från barn i dagismiljöer. Individer som nyligen ätit antibiotika smittar lättare av pencillinresistenta pneumokocker (PRP) och smittspridning är vanligare i förskola och på orter med hög antibiotikaförbrukning bland små barn.

De senaste åren har pencillinresistenta pneumokocker (PRP) ökat och detta har gjort att behandling blir svårare. För att undvika dödsfall bland dagisbarn och för att minska på de allvarliga skadorna som hittills många drabbats av, så inledde man i Sverige för ett år sedan en vaccinationskampanj.

Nu kommer nya rön som visar att bakterierna anpassat sig efter vaccinet och att det därmed blir verkningslöst. Situationen kommer därmed snart att bli mycket allvarlig. Många små barn tätt ihop vilket ökar smittspridningen, resistenta pneumokocker och ett vaccin som bakterierna överlistar och som då blir verkningslöst.

Vi befinner oss i ett mycket allvarligt läge med andra ord. Nu är frågan vad politikerna tänker göra åt det här.

Madeleine Lidman

Läs också:
Inga kommentarer: