tisdag, oktober 16, 2012

(S)VT granskar förskolan

En granskning av förskolan låter ju bra. Inte någon har väl missat larmrapporterna om de stora barngrupperna, låg personaltäthet eller ökningen av de allvarliga skadorna hos förskolebarn. Frågan är väl om pengarna räcker för att förskolan ska vara en trygg plats och om den erbjuder en bra arbetsmiljö för personal och barn. Lägger man sedan till att förskolan inte bara har ett omsorgsuppdrag numera - utan också en läroplan, så måste man förstås fundera över om den klarar det pedagogiska uppdraget som situationen ser ut i många förskolor.

Vad kommer då "oberoende" (S)VT att komma fram till i sin granskning av förskolan? Kanalen som drivs med våra skattepengar och som ska ge saklig information. Nja ... nu måste vi komma ihåg att SVT inte är oberoende och då kan nästan vem som helst ana redan innan hur upplägget kommer att se ut. I stället för en seriös granskning - så blir det förstås tillrättalagd information. Det arbete som skulle kunna läggas ner för att hitta brister - mynnar förstås ut i att de i och för sig säkert identifierar bristerna... men sedan handlar det inte om att presentera problemen och få igång en diskussion om vad som kan bli bättre.  Nej, (S)VT är ju en propagandainstitution. Genom att titta på vad de presenterar - kan man lätt lista ut HUR de vill att föräldrar ska göra.

Var går till exempel gränserna för välfärdsuppdraget? Är det rimligt att skattebetalarna ska stå för notan för de föräldrar som är föräldralediga och ändå sätter syskon i förskolan? Den diskussionen tar förstås inte (S)VT - de väljer att presentera hur synd det är om de barn som inte får vara mer än 15 timmar i veckan i förskolan. 

Det finns flera allvarliga brister inom förskolan som föräldrar bör få vetskap om, så att de kan vara med och påverka och bidra till en bättre miljö för sina barn. Det ska därför bli intressant att se vilken problemanalys (S)VT gör och om de över huvud taget kommer att göra någon form av seriös problemanalys.

Problem inom förskolan i dag:

* Stora barngrupper
* Få personal
* Kraftig ökning av allvarliga skador, olyckor, rymningar och borttappade barn
* Fler barn behandlas med manualbaserade program i förskolan
* Miljö - buller, stress (93% av förskolorna får nedslag på verksamheten från Arbetsmiljöverket)
* Förskolebarn saknar skydd i en arbetsmiljölag
* Det finns ingen forskning gjord på förskolan effekter
* Höga sjukskrivningstal hos personalen
* Ett överutnyttjande av förskolan
* Maxtaxan - pengarna räcker inte
* Smittspridning, resistenta pneumokocker, meningokocker, mm
* Regeringen har tillsatt en utredning om att införa Lex Sarah i förskolan i juli 2012 - när kommer den?

Nu råkar jag veta att mängder med föräldrar, pedagoger och olika nätverk som arbetar för att förbättra ovanstående har tagit kontakt med (S)VT, så information om läget har de garanterat fått. Nu ska vi med spänning se hur de fortsätter att rapportera. Blir det i syfte att förbättra för de små barnen - eller blir det i syfte att försöka styra "det dumma folket" (fåren) - bort från ovanstående problembeskrivning.

Personligen är jag ganska säker på svaret. Men det ska ändå bli spännande att se hur de ska försöka vinkla saker - för det säger nämligen väldigt mycket om hur de ser på sitt uppdrag.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

DDR bör inte vara föredöme för svensk familjepolitik

Svenska föräldrar är grundlurade

Förskolan, sanningen och forskningen

Barn och Kunskap, - med anledning av förskoledebatten

Flest timmar på dagis vinner


P.S Den 18 oktober: Den 15 oktober gick Botkyrka ut med ett pressmeddelande för att "skryta" med att de minsann har 35 timmar till alla föräldralediga, arbetslösa, studerande - ja, alla som inte arbetar. http://www.botkyrka.se/Nyheter/Sidor/I-Botkyrka-har-alla-barn-rätt-till-minst-35-timmars-förskola-.aspx Och i dag går socialdemokraterna ut i Aftonbladet och berättar att de för endast 30 miljoner kronor på skattebetalarnas bekostnad, har ökat på "välfärdsuppdraget" med det här. Gamla, sjuka, stora barngrupper, få personal, inga problem - det är här Botkyrka lägger sina resurser, så lägligt då att (S)VT gör just den vinkling de gör ...

3 november: SVT:s granskning verkar ha upphört. Hittills har de inte kommit fram med några fler nyheter (annat än att EN förskola har en råttinvasion). Varför tar de inte och granskar de ärenden som rör Botkyrka och som finns hos Skolinspektionen?

VARFÖR tar de inte och tittar på hur vanligt det är att personal kränker barn i förskolan? Har de ökat? Skulle Lex Sarah kunna hjälpa till och minska kränkningarna? Här är ännu ett fall där barn kränks (och föräldrar i och för sig reagerar men fortsätter att lämna barnen ...) http://m.expressen.se/gt/forskollarare-tejpade-igen-barnens-munnar/?partner=wwwhttp://m.expressen.se/gt/forskollarare-tejpade-igen-barnens-munnar/?partner=www

2 kommentarer:

Madeleine Lidman sa...

Jag kan också tillägga att jag mejlat reportrarna på SVT så att de har fått mina punkter ... och de har inte svarat ...

Men nu vet jag helt säkert att de i alla fall fått informationen. Jag vet också att de faktiskt inte bara får info från föräldrar som vill ha mer tid i förskolan för syskon, på skattebetalarnas bekostnad, när de är föräldralediga. Eller mejl från förskollärare som anser att tid i förskola är viktigare än tid med familjen. Något de låter påskina i sina artiklar.

Många förskollärare som arbetar i den verklighet som reportrarna ska beskriva, anser att små barn under tre år har det bäst hemma ... och det säger de också hela tiden. Och jag är personligen säker på att en majoritet faktiskt tycker så - men det är inte den sanning SVT presenterar.

Som sagt ... nu vet de att VI vet - så nu ska vi se hur deras "granskning" fortsätter.

Madeleine Lidman sa...

En journalist på SVT har svarat:


Hej!

Stort tack för ditt mail. Ledsen att mitt svar har dröjt, men jag var bortrest när inslagen sändes. Vi kommer att göra fler förskolejobb närmsta tiden och tar till oss av dina tips.

Och deras "seriösa" "allvarligt" menade satsning fortsätter och har nu resulterat i att de identifierat följande problem: Råttproblem stängde förskola: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/vastnytt/rattproblem-stangde-forskola

VAD ska man säga? EN förskola har råttproblem är det allt det kunde komma fram till med alla dessa journalister som "granskar" förskolan. Jag är inte nice nu, det vet jag, men det här börjat bli för mycket. Ett public service företag som drivs med våra skattepengar och som inte gör mer än så här? Är det seriöst verkligen?