söndag, juni 30, 2013

Därför ska vi ha vårdnadsbidrag

Foto:Donjd2  (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Många är de förtvivlade föräldrar som skriver till oss på Hemmaföräldrars nätverk och undrar vad de ska göra när deras kommun vägrar införa vårdnadsbidrag.

Men självklart finns det en mängd fördelar med att kommunerna erbjuder en rättvis familjepolitik, där vårdnadsbidraget självklart också ska ingå.

Några viktiga argument för vårdnadsbidrag:

- Man behåller sin anställning, då man har rätt att vara tjänstledig i tre år med VB - och slipper alltså säga upp sig och förlora en fot på arbetsmarknaden. (Utan VB klar kvinnofälla, eller föräldrafälla)

- Man behåller sin SGI, sjukpenninggrundande inkomst. Vilket gör att man kan vänta lite längre med att skaffa fler barn. Och naturligtvis så tappar man inte sin SGI och blir utförsäkrad.

- Du är som förälder garanterad att kunna gå ner och arbeta 50 procent. Många föräldrar väljer att arbeta 50 procent var och vara hemma 50 procent var. (Denna lösning syns i statistiken för VB, men är ganska vanlig bland föräldrar).

- Alla barn är olika och det är inte säkert att standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder passar alla barn - och föräldrar.

- Barn under tre år har inte utvecklat sitt immunförsvar och därför kan det vara bra att vänta med förskola. http://hemmaforaldrar.blogspot.se/2012/09/barn-under-tre-ar-har-inte-utvecklat.html och http://www.hemmaforaldrar.se/stress_hos_barn__per_kageson.htm . Små barn som ofta är sjuka smittar också personalen, vilket leder till högre kostnader för kommunerna som måste ta in vikarier.

- Det är billigare för kommunen att erbjuda VB till små barn under tre år, då de har ett större omsorgsbehov, vilket är lika med högre personalkostnader för kommunen, när det gäller små barn i förskola.

- Med fler små barn hemma så minskar trycket på förskolorna och det blir lättare att erbjuda små barngrupper, tillräckligt med personal och välutbildad personal till barnen.

- Vid tillfälliga toppar där kommunen inte kan erbjuda plats i tid, kan föräldrar använda sig av vårdnadsbidraget.

- Har du eget företag kan du skriva över VB på en anhörig för att ordna omsorgen den vägen.

- Ensamstående har rätt att gå ner i arbetstid och kan med VB hitta en bättre balans mellan familj och arbete.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Fakta:

Kostnad för vårdnadsbidrag: 36 000 kronor per barn och år.
Kostnad för en förskoleplats: 125 700 kronor per barn och år. (genomsnitt 2013, enligt Skolverket)
Statistik nyttjande av VB 2011
I stället för förskola till små barn vars föräldrar är flyktingar

Läs också:

Vår vardag med vårdnadsbidraget

Jämställdhetslinje riskerar att bli en sjukskrivningslinje

Vabbandet kostade 5,2 miljarder

Fler förskollärare blir sjuka av jobbet

Myten om vårdnadsbidraget

Den svåra valfriheten

Finlands framgångsrecept heter - närvarande föräldrar

Skärmdump från statistik angående vårdnadsbidragetInga kommentarer: