torsdag, juni 06, 2013

Snart behöver vi medborgare inte tänka så mycket själva längre

Snart är "ordningen återställd". Det går inte så bra för Alliansen i de senaste mätningarna. Jag ser hur Carin Jämtin, S, segervisst redan pratar i tv om att Stefan Löfvén blir vår nästa statsminister. Om det blir som S redan har börjat planera för, så kommer det att innebära stora förändringar för alla de människor som under några år fått "nosa på" hur det är att leva med en ökad valfrihet - en ökad makt att själv bestämma HUR de vill forma sina liv.

Det första som kommer att hända om S, Mp och V tar över är att vårdnadsbidraget ryker. Det har alla partierna tydligt deklarerat. Alla de mammor och pappor som har kunnat pussla för att hitta en balans mellan familj och arbete - utan att behöva säga upp sig från sina arbeten, eller bli utförsäkrade - kommer nu att få se mattan ryckas undan under fötterna. Enda sättet att kunna vara hemma längre blir att säga upp sig från arbetet den dagen föräldradagarna tar slut - och bli utförsäkrad. Med vårdnadsbidraget har du nämligen din anställning tryggad, då du har rätt att vara ledig från jobbet under tre år - MED skyddad SGI, sjukpenninggrundad inkomst.

Trots att vi redan i dag kan se konsekvenserna av den maxtaxa som S införde: stora barngrupper och få personal, så tänker de fortsätta sin linje med att göra förskolan till skola - och ettåringen till en elev, i "det livslånga lärandet". Läroplan, skollag och måluppfyllelse, blir riktlinjerna som ska kvalitetssäkra den lilla ettåringens utveckling i förskolan. Men hur ska Läroplan och skollag kunna kvalitetssäkra att den lilla ettåringen får just det en liten ettåring verkligen behöver: anknytning, närhet, kärlek och god omsorg samt lärande i socialt samspel med en vuxen?

Det handlar om synen på barnet - är barnet en elev och en produkt? Eller är det faktiskt bara en liten människa under utveckling, som behöver en mängd andra saker än vad Läroplan och skollag klarar av att kvalitetssäkra att det lilla barnet får? Ska synen på barnet vila på ideologisk grund eller vila på vetenskaplig grund?

När S tar över makten så fortsätter de sin linje stenhårt och nästa steg i synen på det lilla barnet som en elev blir allmän förskola från två års ålder (avgiftsfri 15 timmar) samt sedan även obligatorisk förskola från i första hand tre års ålder. De räknar iskallt med att alla föräldrar som hungriga vargar ska kasta sig över "köttbenet" allmän förskola (avgiftsfri 15 timmar) från två års ålder, för att sedan hungrigt sluka nästa "köttben": obligatorisk förskola (helt avgiftsfri) från tre års ålder. Mer sköna pengar i plånboken till föräldrarna - men tyvärr väldigt mycket mindre pengar till barnen i förskolan. Det här sättet att värva röster fungerande ju 1998 när Göran Persson slängde ut den tidens "köttben" - maxtaxan, så varför ska det inte fungera nu ... tycks de resonera.

Det ska bli intressant att se om samma taktik fungerar även i valet 2014. Nu har ju föräldrarna ändå facit i hand vad maxtaxan faktiskt har lett till. Men naturligtvis så kommer S att säga att de ska höja skatterna och ta in pengar från ALLA skattebetalare för att finansiera den helt avgiftsfria och obligatoriska förskolan. Förutom att jag personligen ser stora problem med att höja skatterna i ett land som redan toppar världslistan över höga skatter (och ändå har en välfärd som krackelerar och där pengarna inte räcker till sjukvård, äldreomsorg och skola) - så kommer det inte att fungera. Krisen i förskolan och pengabristen på grund av maxtaxan ser likadan ut i alla kommuner, oavsett vem som styr. Om nu skattehöjningar är lösningen på allt, så kan man fråga sig varför förskolan inte fungerar varken i röda Malmö eller röda Göteborg. Där har de ju chansen ändå att visa att det går att bedriva en bra förskola trots maxtaxan och med stora skattehöjningar.

Men det går naturligtvis inte, varken i Göteborg, Malmö eller i någon annan kommun. Maxtaxan sitter som en hindrande ram i ALLA kommuner och genererar stora barngrupper och få personal - och ändå ska förskolan alltså få ännu mindre pengar efter valet 2014, när S tänker införa allmän förskola för tvååringar - och sedan obligatorisk förskola.

Barnomsorgspengen kommer naturligtvis också att ryka direkt. Den har gett ökad valfrihet till föräldrar, då socialdemokraterna inte längre kunnat stoppa alternativ som till exempel privata dagmammor, från att starta upp verksamhet. Förutom att valfriheten för föräldrar och barn försvinner när barnomsorgpengen tas bort, så försvinner också möjligheten för de som vill starta eget och själva driva barnomsorg. Människor som fått chansen att förverkliga sina drömmar om hur en bra barnomsorg för barn kan se ut, tvingas nu i framförallt de röda (som är emot privata alternativ) kommunerna att avveckla sin verksamhet. Barnen hamnar i förskola men där hamnar väl också de personer som inte längre får vara sina egna. De får lämna sin egen verksamhet för att börja arbeta i statens. Styrning i detalj av människors liv med andra ord. 

Visst är det härligt när staten bestämmer allt och man inte behöver välja eller tänka själv? Som på den gamla goda tiden, när vi bara hade en tv-kanal och staten bestämde vilka program vi skulle få titta på, eller när staten var den enda som ansvarade för radiosändningarna, då slapp vi tänka själva och riskerade inte att få "felaktig" information. Och visst var det bättre när det inte fanns friskolor och lärarna i den kommunala skolan fick den "rätta" utbildningen i DDR? Hej och hå 1970-talet, snart är vi tillbaka på den "gamla goda tiden", med en liten extra touche av ännu mera styrning. Vi behöver "bara" vänta till valet 2014.

Eller så inser vi allvaret och börja kämpa för att få behålla den lilla frihet vi ändå har fått under de här åren ;)

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

DDR bör inte vara ett föredöme för svensk familjepolitik

Hög tid för en ny familjepolitik

Medicin till barn istället för närhet, kärlek och god omsorg

P.S Sedan kan jag tycka att även Alliansen måste börja skärpa till sig. De sitter just nu och administrerar den familjepolitik som S har skapat - och det kommer inte heller att fungera. Det är dags att göra om - och göra rätt - ifrån grunden. Vinner Alliansen valet 2014, så är det dags att se problemen - OCH göra något åt dem, inte bara sitta still i båten. (Och ja, jag bidrar så gott jag kan på mitt sätt men det behövs fler som ser grundproblemen, annars händer inget).


Inga kommentarer: