söndag, november 16, 2014

Osolidariskt förslag från S och Mp straffar hemmaföräldrar

Foto: Aurnard MontagardFLICKR) LICENS: CC BY-SA
Återigen så visar det sig hur viktiga de politiska ramarna är … de bestämmer hur vi tillåts leva våra liv. Och för de partier som vill styra och i detalj … som i klåfingrig iver vill gå in och bestämma åt människor HUR de ska tillåtas leva sina liv … kan politiken bli ett mycket effektivt verktyg. Personligen tycker jag att de politiska ramarna ska vara ett STÖD åt människor, så att de kan välja den väg i livet som passar dem bäst. Jag är starkt emot att politikens ramar används för att styra - ovanifrån - hur människor ska tillåtas leva sina liv.

Familjer som valt bort standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder har under Alliansen haft flera verktyg för att kunna göra det valet. Inte så många verktyg som jag personligen skulle önska, men ändå ett antal olika verktyg i de politiska ramarna, som gjort det möjligt för föräldrar att fixa, trixa och pussla för att kunna hitta bra lösningar som gör det möjligt att välja bort standardlösningen OCH satsa på tid för barn.

De verktyg Alliansen har erbjudit i de politiska ramarna har varit:

- Den individualiserade föräldraförsäkringen som trots att varje förälder fått hälften var, ändå gett en möjlighet för föräldrar att skriva över dagar mellan sig om de velat
- en möjlighet att ta ut obetalda dagar i föräldraförsäkringen
- garantidagar
- barnomsorgspeng, som garanterat föräldrar möjlighet att välja förskola i enskild regi, privat dagmamma eller flerfamiljssystem
- vårdnadsbidrag - en hemmasubvention - som gjort det möjligt för föräldrar att stanna hemma längre med sin anställning tryggad och sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, tryggad.
- Möjlighet att pensionsspara pengar och på så sätt kunna trygga sin ålderdom

Förutom att regeringen nu vill tvångskvotera mer av dagarna och minska rätten att skriva över dagar, vill de också ta bort rätten att ta ut obetalda dagar, ta bort garantidagarna, ta bort barnomsorgspengen, ta bort vårdnadsbidraget … och så kommer de nu med nästa osolidariska förslag som slår hårt mot de familjer som valt tid för barn och balans mellan familj och arbete:
pensionssparandet ska dubbelbeskattas.

Hemmafamiljer beskattas redan hårdare på grund av särbeskattningen, än de familjer som har två inkomster. Många av dessa hemmafamiljer har ändå valt att ta sina hårt beskattade pengar för att pensionsspara privat och försöka trygga ålderdomen för den som varit hemma. Nu ska de alltså betala ännu mer i skatt. Hur tänkte man där när man tog fram ett förslag som slår mot de svagaste … fattigaste … som redan kämpar med näsan ovanför vattenytan för att kunna klara sig på en lägre inkomst - för att kunna ge sina barn tid.

Varför inte lägga fokus på att underlätta för dessa familjer, i stället för att ständigt straffa dem för att de inte väljer standardlösningen.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Nalin Pekgul, S: ”kom inte och gnäll sen om du lever i fattigdom som pensionär eller senare i livet om du väljer att vara hemma"

Tips: Avsluta ditt pensionsparande

Tidigare svek mot de mest utsatta: Änkepensionerna

Fattiga änkor drabbas hårt

4 kommentarer:

Anonym sa...

Mkt info om just pension och småbarnsår på nätet just nu. Inte minst från pensionsmyndigheten… får magont… har försökt spara privat så mkt vi ansett att vi haft möjlighet att spara och i slutet av varje år har vi försökt putta in extra på pensionssparkontot, men nu ryker ju de möjligheterna också eftersom man inte får lov att spara så "MYCKET" längre.. varför skall man bestraffa de familjer som väljer att ta hand om sina egna barn genom att dels ta bort möjligheterna till eget privat sparande och dels genom att pensionen drabbas så hårt ?

Varför gynna dem som väljer att istället "lämna bort" barnen på samhällets bekostnad? För det är ju lite så det är... förskolan är ju subventionerad pga skatter som vi alla är med och betalar oavsett om vi utnyttjar den eller inte... det är liksom ingen välgörenhet vi pratar om här... trist att man skall gå in och missgynna vissa grupper på det här viset.

Madeleine Lidman sa...

Det är så tråkigt, men jag anar att de känner att det är riskfritt att hoppa på de svagaste och de som tillhör en minoritet. Precis som med änkepensionerna som togs bort och kastade ut kvinnor i fattigdom och otrygghet på ålderdomen - så verkar man räkna med att de som satsar på tid för barn och balans mellan familj och arbete är så få - att det är riskfritt att göra den här försämringen.

Men ytterligare en grupp drabbas hårt - alla kvinnor i låglöneyrken som kanske försökt spara ihop till en drägligare pension. Jag tycker att det är mycket cyniskt att slå på de svagaste och iskallt räkna med att deras röster aldrig kommer att höras i debatten.

Anonym sa...

Det är inte bara hemmaföräldrar detta drabbar negativt.
Vi med något handikapp som aldrig kommer att ha möjlighet att arbeta ihop till statlig pension ska också straffas. Privat pensionssparande är ett sätt att trygga ålderdomen på trots handikapp.
Är du så dum att du råkar ut för något som gör en handikappad livet ut så ska du straffas för det !?

Dessa politiker vill inte hjälpa de svaga i samhället :-(

Madeleine Lidman sa...

Det har du alldeles rätt. Tack för att du ger fler perspektiv på de problem som uppstår med de rödgrönas dubbelbeskattning av pensionssparandet.