tisdag, maj 26, 2015

Sveriges Kvinnolobby nöjda när de tvingar ut kvinnor i ekonomisk otrygghet

Foto: Leon Fishman (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Jag vet inte vilka kvinnor Sveriges Kvinnolobby anser sig representera. Men knappast de föräldrar som vill välja själva hur de pusslar under småbarnsåren i alla fall. På ideologisk grund har de kommit fram till följande: "Sveriges Kvinnolobby välkomnar att lagen om vårdnadsbidrag upphävs. Bidraget riskerar att skapa inlåsningseffekter för grupper som redan står långt från arbetsmarknaden".

Tänk att vårdnadsbidraget är en sådan nagel i ögat på den Kvinnolobby som vill att kvinnor ska följa i männens fotspår och börja göra som män alltid gjorde förr i tiden - arbeta heltid och vara med barnen så lite som möjligt. De har bestämt att lyckan finns i att kvinnor ska göra … som män gjorde förr. Låter ju nytänkande … eller inte.

2011 var det drygt 8 000 föräldrar som använde sig av vårdnadsbidraget. För just de föräldrarna som råkade bo i en kommun som erbjöd vårdnadsbidrag, innebar det att de hade en möjlighet att vara hemma med sin anställning och sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, skyddad. Några var ensamstående, flera var pappor (det är ofta fler pappor som tar ut det än vad som syns i statistiken - den säger att cirka 10 procent är pappor men i vissa kommuner går det bara att skriva en förälder även om båda är hemma 50 procent var) - och flera var kvinnor.

3 000 hade "utländsk" bakgrund, det betyder att det handlade om en person i statistiken, som kanske hade en förälder som var född utomlands, eller att de kanske flyttat till Sverige som barn. Men eftersom nyanlända och personer som befinner sig i andra åtgärder eller har andra ersättningar inte FÅR ta ut vårdnadsbidrag - så är faktiskt inte "utländsk bakgrund" liktydigt med att det handlar om "personer som står långt från arbetsmarknaden" - som vårdnadsbidragets belackare ofta hävdar. Men det låter väl bra att försöka sprida den lögnen om och om igen … och därmed försöka ge tyngd åt beslutet att det är okej att rycka undan mattan för de föräldrar som vill stanna hemma längre OCH som vill behålla en fot på arbetsmarknaden och sin SGI - vilket de gör med vårdnadsbidraget.

Något som inte heller syns i statistiken är att många föräldrar som väljer att stanna hemma längre, startar eget. Hemmatiden gör nämligen föräldrar kreativa, men eftersom det också är stigmatiserande i Sverige att välja tid för barn - och i slutändan kan göra att karriären stannar av, så vet också många hemmaföräldrar att de måste hitta andra sätt att överleva och få en inkomst. På facebook finns nu en nystartad facebook-grupp för Hemmaföräldrar med eget företag, där föräldrar tipsar och ger varandra det stöd som de inte får någon annanstans. (Det ingår ju lite i konceptet när man ska tvinga föräldrar att välja standardlösningen med två heltidsarbetande föräldrar och barnet i förskola från ett års ålder - att hotet om ett liv i evig fattigdom och utanförskap, ska finnas där som ett straff, så att föräldrar inte ska våga gå mot strömmen och göra det som känns bäst för den egna familjen - och för det egna barnet).

Sveriges Kvinnolobby glömmer också i sin iver att styra människor på ideologisk grund - att standardlösningen för många kvinnor gör att de blir sjukskrivna redan efter första barnet. I Stockholm där en majoritet av föräldrarna väljer standardlösningen ökar nämligen sjukskrivningarna redan efter första barnet. I övriga landet ökar sjukskrivningarna för kvinnor efter andra barnet. Det intressanta är att även pappor numera drabbas av de negativa effekterna av standardlösningen.

För familjer som har tillgång till vårdnadsbidraget så är det ett viktigt verktyg för att kunna pussla och trixa för att få ihop en bra balans mellan familj och arbete under småbarnsåren. Föräldrar som inte har verktyg att kunna sy ihop en bra lösning - drabbas av sjukdomar. De som ändå tänker välja att stanna hemma längre OM vårdnadsbidraget försvinner - eller i kommuner där det inte finns … drabbas av ekonomisk otrygghet då de måste säga upp sig. De förlorar alltså en fot på arbetsmarknaden och sin SGI.

Så kan de gå när människor bygger sina antaganden på ideologi - i stället för fakta.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Sveriges Kvinnolobby skriver också:
"Då ett avskaffande kan leda till större efterfrågan på förskoleplatser vill Sveriges Kvinnolobby framhålla vikten av tillgänglig barnomsorg alla tider på dygnet och i hela landet. Det är en förutsättning för kvinnors ekonomiska självständighet." Dygnis för barn - kan bli så här: "Cornelia fick åka taxi själv till nattis".. (På vilket sätt gynnar det barnet ...)

Vår vardag med vårdnadsbidraget

Därför ska vi ha vårdnadsbidrag

Myten om vårdnadsbidragetInga kommentarer: