torsdag, november 26, 2015

Replik till Birgitta Ohlsson, FP, på hennes oliberala borttagande av vårdnadsbidraget

Skärmdump
I Expressen den 20/11 skriver Birgitta Ohlsson, FP, att det är liberalt att ta bort vårdnadsbidraget. Men, nej Birgitta Ohlsson det är inte liberalt som politiker att tycka sig höra att människor ropar:

”Hjälp, kom och rädda oss ifrån oss själva”.

Den finns inte någon sådan efterfrågan hos dagens föräldrar – där de vill bli styrda ovanifrån så att de inte ska välja ”fel”. För fel i dina ögon det är att välja tid för barn och balans mellan familj och arbete.

En politikers viktigaste uppgift innan man formar politiska ramar och driver igenom dessa, är att titta på verkligheten och lyssna in vad människor vill. Där har tyvärr du och Folkpartiet totalt misslyckats. Du jublar över att du varit med och tagit bort vårdnadsbidraget och därmed ryckt undan mattan för föräldrar som valt att ha sin omsorg om barnen hemma lite längre. I kommuner som haft vårdnadsbidrag så har dessa föräldrar kunnat stanna hemma längre med sin sjukpenninggrundande inkomst, SGI, skyddad. Men de har också kunnat stanna hemma längre med en fot kvar på arbetsmarknaden, då vårdnadsbidraget gjort det möjligt att ha kvar anställningen under hemmatiden.

Som initiativtagare till Hemmaföräldrars nätverk som stöttar och inspirerar föräldrar som vill vara hemma längre, så har jag kontakt med tusentals föräldrar över hela landet. Jag vet att många väljer en mängd olika lösningar genom vårdnadsbidraget, som inte syns i statistiken. Många väljer att arbeta 50 procent var – där alltså båda föräldrarna turas om att vara hemma och arbeta – och den här lösningen har de kunnat välja, eftersom de har kunnat dela på vårdnadsbidraget och på så haft rätt till deltid. Ibland är mamman hemma på heltid, ibland pappan, ibland tar de en period var. Det finns mängder av olika lösningar, men det alla föräldrar har gemensamt är att vårdnadsbidraget har blivit ett verktyg som gör att de kan pussla och trixa ihop en lösning under småbarnsåren, utan att de behövt hamna i ekonomiska svårigheter för lång tid framöver.

Sedan har du helt glömt det viktigaste av allt: barnen. Barn är olika, det finns högkänsliga barn som inte passar i förskolemiljön, det finns barn som är infektionskänsliga, det finns barn som haft en svår sjukdom och behöver undvika smittorna i förskolan – och det finns barn där föräldrarna helt enkelt känner att omsorg i hemmet är ett bättre alternativ för just det specifika barnet. Men enligt dig så passar alla barn i förskolan från ett års ålder och därför tar du dig rätten att försöka bestämma åt föräldrarna vilket val som är bäst för dem. Och du nämner inte ens barnen du pratar bara om jämlikhet – där det enda sättet att uppnå det handlar om att plocka bort barnens så tidigt som möjligt från föräldrarna.

2011 hade drygt 8 500 familjer i någon period vårdnadsbidrag och där någonstans har siffran legat varje år. Samtidigt har vi hundratusentals människor som är arbetslösa, sjukskrivna, eller nyanlända som behöver hjälp in i arbetslivet för att kunna ta sig ur sitt utanförskap. Men du och Folkpartiet siktar in er på de få som faktiskt valt själva hur de vill göra och försöker med olika åtgärder tvinga ut just dessa småbarnsföräldrar i arbete. Det känns som helt fel fokus.

I stället för att stötta föräldrar i de familjepolitiska ramarna, så försöker ni styra dem. I stället för att hjälpa alla de hundratusentals som står utanför arbetsmarknaden, så försöker ni tvinga ut småbarnsföräldrar i arbete genom att ta bort vårdnadsbidraget. Det kan ni ju naturligtvis göra – men särskilt liberalt är det inte.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Vårdnadsbidraget leder till bättre lön, bättre pension och bättre SGI

Inga kommentarer: