söndag, april 05, 2009

En ding, ding värld

I en liten notis i Svd den 4 april (finns inte på nätet) - så står det om en ny doktorsavhandling om stökiga barn:

"Stökiga barn - barnets eget fel

När ett barn uppför sig stökigt riktar man i dag strålkastarljuset på individen, inte på den sociala miljön. Så när barnen i förskolan behöver särskilt stöd kallar man in läkarna och låter dem ställa diagnos.

- Förr sökte man kanske orsak till autism i en kontaktstörning mellan modern och barnet, i dag tänker man i medicinska termer och tittar på vad som felas barnet, säger Kristian Lutz, som nyss lade fram sin doktorsavhandling på lärarutbildningen vid Malmö högskola. Lutz har studerat stödansökningar för barn, speciellt i socialt utsatta områden.

Samtidigt som det enskilda barnet diagnosticeras och får hjälp av ett vuxennätverk, riskerar det att stämplas socialt.

- Barnet kan få en roll som avvikande. Det blir väldigt ensamt när det plockas ur sitt sociala sammanhang, miljön får underordnad betydelse och man fokuserar på det individuella. Då får också det allmänna stå oförändrat; man kanske missar att problemet egentligen ligger i minskad personal på förskolan.

Lutz säger att pedagogerna blivit utan röst i en maktkamp mellan vuxna.

- När de medicinska diagnoserna blir A och O och experter bedömer barn efter korta träffar i främmande miljöer riktas resurserna lätt fel. Då kan barn få stöd på ojämlika villkor. Förskolepersonalen med daglig kontakt vet ändå oftast mest om barnen så pedgogerna borde faktiskt få tillbaka makten säger Lutz."

Eller så borde föräldrarna få tillbaka makten!

Vilken ding, ding värld vi lever i när en man publicerar en mindre artikel om stökiga barn, utan att man med ett ord pratar om föräldrarna och deras ansvar. Visst, mer personal behövs i förskolan. Jag är en av dem som i 3 års tid propagerat för att förskolan ska få mer personal och mindre barngrupper.

Men det små barn behöver mest av allt är faktiskt närhet, kärlek och god omsorg så att de kan bygga upp en väl fungerande anknytning - innan de separeras från föräldrarna. Får de inte det så kommer många av barnen sannolikt att uppvisa någon form av beteendestörning längre fram. Något som väldigt få känner till.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Dagis kan skada ditt barn

Kloka ord från en förskollärareInga kommentarer: