tisdag, mars 18, 2014

Förskoleupproret raderar inlägg

Foto:dbrus (FLICKR) LICENS: CC BY-SA 
Alla föräldrar vill att vi ska ha en bra förskola - även de som väljer annan omsorg som dagmamma eller omsorg i hemmet. Det är ju självklart. Många som väljer att stanna hemma längre, är ju också själva förskollärare eller barnskötare - och självklart vill de ha en så bra arbetsmiljö som möjligt för barnen och sig själva. Hur ska de annars klara av att göra ett bra jobb.

Men HUR vi når fram till en bra förskola med mindre barngrupper och fler personal, kan vi faktiskt ha olika åsikter om. Sveriges försvar kostar i dag 42 miljarder om året. Förskolan kostade 2012 - 60 miljarder kronor. Ändå finns det så många som anser att den där subventionen på cirka 157 000 kronor per barn och år ska öka till 400 000 kronor per barn och år. Mer pengar ska lösa förskolekrisen. Miljarderna ska rulla av skattebetalarnas pengar - allt i ett försök att ge de små barnen allt det som en förälder kan ge i hemmet: God omsorg, närhet, kärlek, socialt samspel, god anknytning och pedagogik.

Pengar som ska tas var ifrån? Och går det ens att ge ALLA barn i Sverige den ultimata uppväxten som de har rätt till. Kan vi någonsin kvalitetssäkra eller skapa sådana förutsättningar på alla förskolor att de kan ersätta det föräldrarna kan ge, under barnets första år?

Nej, jag tror tyvärr inte att pengarna räcker till att ge alla barn det här. Några 400 000 kronor per barn och år kommer vi aldrig att kunna skaka fram, utan att försämra sjukvård, skola och äldreomsorg väsentligt. Men för de föräldrar som arbetar och inte har något val så ska vi ha en förskola som ger barnen så bra dagar som möjligt. Det kommer dock att kosta och föräldrarna får nog börja tänka i nya banor och inse att de måste öppna plånboken för att vi ska nå dit. Maxtaxan har faktiskt legat still sedan 2002!

Sedan finns det de som tänker ett varv till och faktiskt ser flera lösningar på förskolekrisen:

- Indexreglerad maxtaxa
- Föräldrar får betala en timkostnad om de nyttjar förskola samtidigt som de har andra subventioner som föräldrapenning.
- Fler barnomsorgsalternativ som: flerfamiljssystem, fler dagmammor och fler barn som har sin omsorg i hemmet med en subvention

Tyvärr så släpps inte dessa föräldrar som ser fler möjligheter fram i debatten. Nyligen raderade administratören i facebook-gruppen "Förskoleupproret" flera inlägg med motiveringen att "det kom mer att handla om att barn kan ha annan omsorg än förskola".

Behöver det vara en motsättning? Ett problem? Är det inte bra att föra fram fler alternativ i debatten för hur vi ska lösa den här förskolekrisen, som har skapats av ett gammalt "köttben" (maxtaxan) från valet 1998 som Göran Persson, S, slängde in i slutet av valrörelsen, utan närmare eftertanke.

Här sitter vi nu med effekterna av maxtaxan - och frågan hur vi ska lösa problemen med att förskolan saknar pengar … i alla kommuner över hela landet.

Det verkar också finnas en stor rädsla hos vissa pedagoger när vikten av fler barnomsorgsalternativ förs fram. Som en pedagog skrev i gruppen:

"När ni läst tre och ett halvt år på universitetet till förskollärare, då kan ni kanske göra lite av det vi gör på förskolan hemma".

Ibland undrar jag vad den där förskollärarutbildningen lär ut … egentligen. För vad vinner man på att utexaminera pedagoger som uttrycker sig så här. Det väcker bara ilska och debatten kan hamna så fel om man går i diskussion om ett sådant uttalande. För det har inte med utbildning att göra - utan med förutsättningar. Även om just den här pedagogen bara hade ett barn att ta hand om hela dagarna, så skulle hon tyvärr aldrig kunna ersätta det en förälder kan ge. Det är bara att inse att förskollärarutbildningen skulle behöva kompletteras med kunskap i: utvecklingspsykologi, anknytning och neurobiologi. För uppenbarligen så saknas den kompetensen hos en person som uttrycker sig så klumpigt.

Förskolan kan bli ett komplement till hemmet - men aldrig ersätta det. Och det är ju i princip nästan vad som händer i dag när vissa barn går 50 timmar eller mer i förskola, i stora barngrupper med få personal. Balansen saknas och det får naturligtvis konsekvenser.

Det är hög tid att vi ser till att föra debatten till en högre nivå och börja diskutera familjepolitik och vilka ramar vi ska ha där. Personligen ser jag gärna mycket mer valfrihet. Det tror jag att alla vinner på och att vi kommer att få föräldrar som är så mycket mer nöjda.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

P.S 14 maj.

Jag har nu haft en dialog med en av de ansvariga bakom Förskoleupproret och det handlar om ett inlägg som raderades och är inget som förekommit sedan dess. Bra att veta och Hemmaföräldrars nätverk och Förskoleupproret satsar på att ha ett bra samarbete och en bra dialog, för våra allra minsta :)

Läs också:

Förskolan för de allra minsta. På gott och ont

Kunskap om anknytning saknas i förskolan

Ge föräldrar möjlighet att själva ta hand om sina barn

P4: Ge föräldrar möjlighet att vara hemma med sina barn

1 kommentar:

Krister Pettersson sa...

Utbildningen till pedagog i förskolan under mer än tre år innefattar tydligen en utbildning till politisk kommisarie med uppdrag att bevaka intolerans och politisk likriktning och därmed motarbeta självständigt tänkande och handlande.