måndag, oktober 06, 2014

Psykisk ohälsa: Vi har inte råd att låtsas som det regnar längre

Foto: Lotus Carroll (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Barndomen lägger grunden för vår inre arbetsmodell - som vi bär med oss genom hela livet. En arbetsmodell som hjälper oss att möta livets utmaningar och framförallt hantera dem. Vi vet vad små barn behöver: närhet, kärlek, god omsorg, en fungerande anknytning och socialt samspel med en vuxen. Får barn det så står de ganska bra rustade inför livet och kan möta livet utifrån den arbetsmodell de bär med sig.

Nu ska jag säga det igen som får många att rygga bakåt och stoppa huvudet i sanden (eller kanske hålla för öronen och ropa maniskt "jag hör ingenting - jag hör ingenting") - vi VET faktiskt vad barn behöver, men jag tror inte att vi ger dem det när det ser ut som det gör i vårt land. Den inre arbetsmodell de har fått med sig fungerar uppenbarligen inte när allt fler måste läggas in på psykiatrisk klinik.

Det finns hur mycket ny forskning som helst inom anknytning, neurobiologi och utvecklingspsykologi som säger oss vad små barn behöver för att bli trygga välfungerande vuxna, för att de ska få den där ultimata inre arbetsmodellen. Men FÅR en majoritet av Sveriges barn det dem behöver under sin barndom?

Där har vi pudelns kärna.

Om vi inte vågar ta den diskussionen och föra fram den i ljuset och på ett bra och konstruktivt sätt börjar diskutera det här synnerligen allvarliga OCH mycket kostsamma problemet med den ständigt ökande psykiska ohälsan i landet, så kommer problemen att fortsätta och de kommer också att accelerera.

Om föräldrar ska kunna ge sina barn en bra barndom så måste vi ha en bra familjepolitik och vi måste börja diskutera vad som är en bra familjepolitik. Vi som är vuxna måste våga se problemen och göra något åt dem för det här att låtsas som att det regnar - det håller verkligen inte längre.

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Organisera efter små barn behov

Fostrar Sverige Europas olyckligas barn?

Frånvaro av forskning

Mår barnen bra i förskolan?

Sverige borde följa Barnkonventionen

Dagens förskola har blivit ett experiment

Förskolan för de allra minsta. På gott och ont

Farlig stress för små barn

I U-länderna svälter barn ihjäl - i Sverige tar de livet av sig

Alla barn ska ha rätt till en sammanhängande ledighet

Lätt som en plätt - om man vågar se problemen

Det här är INTE ett bra sätt att ge barn en inre arbetsmodell:
Inga kommentarer: