måndag, augusti 17, 2015

Eftersom vi är olika ska politiska beslut utgå från det

Foto: iowapolitics (FLICKR) LICENS: CC BY-SA
Innan skollagen ändrades så gick det att hemundervisa barn i Sverige. Totalt var det cirka 100 familjer som av olika orsaker valde den lösningen. Inte särskilt dramatiskt och inte särskilt konstigt. Barn är olika. Trots det så genomförde alliansen en ändring som gjorde att det i princip blev omöjligt att hemundervisa barn, vilket i sin tur drev flera familjer i landsflykt och i dag bor cirka 12 familjer på Åland som har läroplikt - inte skolplikt - och där de därför kan hemundervisa utan problem. Några andra familjer reser jorden runt, för att kunna hemskola sina barn.

Det har alltså aldrig varit några problem med dessa familjer som valt att hemundervisa, så varför stoppades den möjligheten? I dag är det bara Tyskland och Sverige som inte tillåter hemundervisning.

När man tänker lite på hur många hemmasittare det finns i det här landet ... alltså barn som aldrig går i skolan, eftersom de av olika orsaker inte trivs där, inte fungerar i den miljö som erbjuds, eller inte behandlas väl - utan till exempel mobbas, så hamnade ändå fokus från regeringshåll på de barn som mår bra, utvecklas bra och uppnår mycket bra skolresultat - nämligen de hemundevisade barnen.

VAD är det för prioriteringar?

Samma mönster följer nu när det gäller tiden innan skolstart. 2011 var det cirka 8 500 familjer som med hjälp av vårdnadsbidraget hade omsorgen om sina barn hemma. Inga larmsignaler har inkommit om att barnen farit illa, inga problem över huvud taget, men ändå ... det första regeringen S, V och MP gör är att föreslå att vårdnadsbidraget ska tas bort, för att försöka få in även dessa små barn under tre år i förskolan. En förskola som det larmas mycket ifrån ... angående problem med stora barngrupper, för lite personal, bullrig och stressig miljö. Var finns barnperspektivet i beslutet att ta bort vårdnadsbidraget?

Genomgående tycks det vara som att alternativen till skola och förskola upplevs som ett hot. Men var finns vinsten att få in alla barn i samma fålla, när barn är olika?

Vinsten för alla barn är ju helt självklart att just för att barn är olika - så ska man se till att erbjuda både många olika barnsomsorgsalternativ (även ett subventionerat hemmalternativ) men även erbjuda fler alternativ än skola - nämligen hemundervisning. Alldeles utomordentligt självklart. Varför ser inte politikerna det här? Eller varför väljer de att inte se det här?

Madeleine Lidman
Hemmaföräldrars nätverk

Läs också:

Den inkluderande skolan en hälsofara för barn med autism

Brottslig skola

Hemundervisning och socialen

Sandberg kör sin egen skola

Hemmasittarna ofta utbrända

Björklund tiger om lotteriartad hemundervisning

Namninsamling: Förändra de politiska ramarna så att föräldrar får valfrihet

Inga kommentarer: