fredag, januari 04, 2008

6 av 10 kvinnor känner stress i ekorrhjulet

Nästan 60 procent av kvinnorna i en undersökning som TCO tagit fram tycker att det är ganska eller mycket stressande att få ihop arbete och familjeliv. Frågan man bör ställa sig är om den familjepolitik vi har verkligen är den ultimata när siffrorna ser ut så.

Kvinnor tycker uppenbarligen att det är viktigt att investera tid i familjen och pressas hårt när de försöker hinna med både och.

Varför kan vi inte ha en familjepolitik som gör det möjligt för kvinnor att hitta en balans mellan arbete och familjeliv? Sluta straffa de kvinnor som väljer att arbeta deltid – se till att de får en lägre skatt och bättre trygghetssystem. De utför ett lika viktigt arbete när de ser till att de egna barnen mår bra som det arbete de utför i arbetslivet.

Men istället för att låta kvinnor bestämma själva och ge dem möjligheter att kombinera barn och familj så kommer naturligtvis socialdemokraternas gamla universallösning fram i den slutsats av undersökningen som Vårdförbundet tagit fram:

"Ta bort deltidsjobben och tvinga kvinnor att arbeta heltid".

För enligt socialdemokratisk synsätt så är det förstås deltidsjobbens fel att kvinnor investerar tid i sin familj. Om deltidsjobben försvinner så försvinner kvinnors valmöjligheter och därmed kan de inte välja familjen också. På så sätt slipper de vara så ”ojämställda” och ”gammaldags”.

Återigen så visar socialdemokraterna sin starka tilltro till att de hittat den bästa och enda lösningen för hur alla människor ska leva sina liv. Och de som ”inte förstår bättre” ska tvingas in i ekorrhjulet som alla andra och separeras från barnen.

Kanske är det dags för en undersökning som frågar vad kvinnorna själva faktiskt vill.

I mitt arbete som redaktör för nättidningen Hemmaföräldrar har jag daglig kontakt med kvinnor över hela landet och för mig är trenden helt tydlig – kvinnor vill inte att någon annan ska bestämma över hur de ska leva sina liv – vilka val som är ”rätt” eller ”fel”. Det är bristen på valfrihet och den starka politiska styrningen som skapar den största stressen och som visar sig i de ökade ohälsotalen hos kvinnor.

Ett tips till TCO är att göra en undersökning och fråga kvinnorna vad de själva vill, istället för att tala om vilken lösning som är bäst för dem.

Madeleine Lidman

Läs också:

TCO:s undersökning (pdf)

Tolkningen av undersökningen enligt TCO och Vårdförbundet

Fler länkar om kvinnors situation

Inga kommentarer: