fredag, januari 25, 2008

Berätta sanningen för föräldrarna

Inne på allombarn.se läser jag om hur lille Alex 1 år dog i en synnerligen vanligt förekommande dagissmitta - pneumokocker. Det gör mig så sorgsen att se vilket kort liv den här lilla krabaten fick - han och många andra som dör varje år i samma dagissmitta.

Vi vuxna har ett ansvar att skydda och ta hand om våra minsta i samhället. Om inte vi gör det, vem ska göra det då? Men föräldrar idag får inte veta att det finns många risker med att sätta små barn på dagis. De vet inte att ett barn som inte är moget för en separation, men ändå tvingas ifrån föräldrarna kan drabbas av anknytningsproblem - med psykisk ohälsa som följd.

De vet inte heller att det finns enormt många risker med att placera många små barn, som ännu inte har utvecklat ett fungerande immunförsvar, tätt, tätt tillsammans på en liten yta. De drabbas av ständiga infektioner som kräver många antibiotika kurer, med allt vad det leder till av problem.

Först när barnet är 3 år, så fungerar immunförsvaret bättre och det är också då som de allra flesta barn är mogna för att separeras från hemmet och föräldrarna. Två mycket viktiga faktorer som alla föräldrar borde känna till och som borde styra hur familjepolitiken är utformad.

Men i Sverige har vi inte utformat familjepolitiken efter barnens bästa - i Sverige tror vi att vi gör något bra när använder barnen som murbräcka för jämställdhet. Och därmed kommer vi heller aldrig tillrätta med de orättvisor som kvinnor faktiskt drabbas av många gånger. Läs mer under "så ser samhället ut idag".

Värst drabbas ändå barnen av dagens familjepolitik och här har politikerna och media en viktig uppgift. Fakta finns hur små barn drabbas av dagissmittor och hur farligt det är med alla dessa sjukdomar som frodas i dagismiljön. Det finns också mängder av undersökningar i länder som Kanada, England och USA som visar på att dagis för barn under 3 år inte alltid är så bra.

Frågan är nu bara om de som har till uppgift att se till att föräldrar får korrekt, objektiv och saklig information om riskerna med dagis, tänker ta sin uppgift på allvar och se till att alla föräldrar i Sverige får den information de behöver innan de fattar beslut om vilken barnomsorg de ska välja till sina barn och vid vilken ålder.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Vanliga dagissmittor
Mulitresistenta pneumokocker upptäckta i USA
Vaccination skulle rädda liv
SMI rekommenderar vaccination mot pneumokocker

9 kommentarer:

♥ Pernill@ sa...

Njaaa jag vill nog inte hålla med dig helt.
Barn utecklar sitt imunförsvar genom att utsättas för bakterier.
Om de lever i en skyddad miljö blir de sjukare den dan de ska ut och ut måste de ju tillslut.
De barn jag varit i kontakt med som inte fått dagis/dagmamma kontakt förrän de blivit tre år gammla är faktiskt mycket mer osociala än de barn jag känner som fått komma ut och skaffa sig vänner utan föräldrarna. Dessa barn har i min omgiving även visat sig bli mer sociala senare som i skola osv.
Nu vill jag påpeka att detta är MINA erfarenheter i MIN omgivning.
Jag tror fö att varje förälder gör vad de anser är bäst för sina barn. Om det är att vara hemma med föräldrar eller i förskola är upp till varje familj.
Sjukdomar är någonting som barn måste få gå igenom. Inte att dö ab pneumokocker självklart men sjuka måste de få vara och de måste få smittas för att bygga upp imunförsvaret.
mvh Pernilla 3 barns mamma + tre till

Faustina sa...

Sanningen är att människor är ett "flockdjur", dvs vi är gjorda för att vara tillsammans från första stund. Att tillbringa dagarna ensam hemma med mamma ger inte immunförsvaret något att jobba med.
Dessutom går det inte lika bra med "hemmabarn" som med "dagisbarn", vilket visas så sent som på gymnasienivå. Detta kan dock bero på att mödrar som låter barnen gå hemma har lägre utbildning. Det är ett fruktansvärt stort ansvar att inte låta barnet gå på dagis: hur ska de lära sig social intelligens? Det visas ofta att de inte gör det. Man kan försöka att romantisera familielivet, men i dagens samhälle har inte barn många mötesplatser utanför dagis.

Madeleine Lidman sa...

Om barn blir sociala av att gå på dagis så borde dagens skola vara en dröm, full av socialt kompetenta barn.... men riktigt så ser verkligheten inte ut det kan nog alla enas om, trots att en majoritet av dagens skolbarn gått på dagis.

Visst ska barn bygga upp immunförsvaret, men de ska ha infektioner i lagom mängd och varje gång ett barn går igenom en antiobiotika kur så slås ALLA bakterier ut, nyttiga som onyttiga. De senaste 20 åren har vi sett en explosionsartad utveckling av allergier hos barn och det finns undersökningar som visar på ett samband med hög antibiotika användning.

Sedan finns det övriga problem med att samla många barn tätt ihop. Virus och bakterier muterar, det i kombination med hög antibiotika användning som skapar resistens har lett till en helt ny problematik som föräldrar bör få kännedom om.

Madeleine Lidman sa...

Till Faustina: Visst är vi människor flockdjur men en flock består ofta av ett antal individer i olika åldrar som lär av varandra. Om barn lämnas för myckt ensamma, utan en vuxens överinseende, (vilket kan hända i dagens stora barngrupper med lite personal) så blir det lätt "flugornas herre" och mobbingbeteenden, bitbeteenden och andra beteendestörningar kan utvecklas.

Jag förstår inte riktigt den här fördomen med att hemmabarn är så ensamma. Föräldrar som väljer att vara hemma träffar andra hemmaföräldrar och barn, just för att vi är flockdjur. Det finns alltid en vuxen där som ser och bekräftar barnet/barnen. Syskon får växa upp tillsammans och de äldre lär de yngre, de vuxna är med och hjälper barnen med det sociala samspelet. Genom att få tröst när de slår sig eller det händer något så utvecklas barnens empatiska förmåga. Barnen får tillgång till den fantastiska vardagspedagogiken, de är med i det vardagliga livet.

När barnen är cirka tre år så börjar många med en aktivitet som deltidsförskola (kyrkis) eller annat. Många små har redan innan gått på öppna förskolan, barnsång eller andra aktiviteter.

Tyvärr bygger mycket av ditt resonemang på just de myter som jag vill ha bort. Föräldrar måste få mer objektiv och relevant information.

Det finns tyvärr inga belägg för att barn i förskola lyckas bättre i skolan. Det som avgör barns resultat är mammans utbildningsnivå. En annan undersökning visar att om mamma blir arbetslös så blir barnen bättre i skolan. Närvarande föräldrar som har tid att hjälpa barnen med läxor är det som avgör.

Läs gärna mer på länken:

http://www.hemmaforaldrar.se/svenska_barn_allt_samre_i_matematik.htm

Jag tycker att det är viktigt att alla föräldrar får välja typ av barnomsorg själva och jag förstår egentligen inte varför två svar på mitt inlägg om att föräldrar borde få mer objektiv information om dagis, kommer att handla om att man på olika sätt försöker misskreditera hemmabarn.

Det som är viktigt för mig är att skydda alla små barn och jag har därför också försökt få igenom att små barn ska omfattas av en arbetsmiljölag: http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_331278.svd

Det jag vill nu är att föräldrar istället för myter får korrekt fakta så att de kan bedöma vilken typ av barnomsorg som passar bäst för det egna barnet och när.

Marika sa...

Jag tycker det du skriver är jäkligt bra!!
Om det nu vore så att dagis från ett års ålder är så himla bra o fantastiskt och dom barnen blir så mycket klokare o mer kompetenta, hur i hela världen klarade sig då alla generationer före oss 70-talister...???
Det styrs av pengar, inte av nånting annat. Det styrs inte av vad som är bra för barnen o inte, det har ingenting med saken att göra och det är bra att du visar på det - TACK!!

Madeleine Lidman sa...

Till Cellenrebellen:

Tack :)
De svar jag fått från Mimmi och Faustina visar ju att det finns mycket att göra när det kommer till att ge föräldrar objektiv och korrekt information.

Och här har Folkhälsoinstitutet och Skolverket (som nu gett sig in i debatten om vårdnadsbidraget och är med och försöker stoppa det) mycket att göra. De har en skyldighet att berätta om fler undersökningar än de som de själva tagit fram. Det finns alldeles för mycket politik i det här men det är inte vad föräldrar behöver. De behöver seriösa fakta.

Kaos-Anna sa...

Jag håller med.
För mig kan det kännas jäkligt oansvarligt att låta ett infektionsbarn gå på dagis.
Jag ser många barn i min omgivning som skulle må bättre hemma.
Jag vet att alla inte har "råd" att vara hemma, men i många fall handlar det om att mamman och pappan är så inriktade på sig och sitt jobb att lillen glöms bort. Argumentet "de ska ha många infetioner" stillar föräldrarna samvete. Jag tycker dock att många borde stanna upp och tänka till.
Jag är själv hemmaförälder.
Här kan du läsa när jag i november slogs verbalt mot en feminist.

http://tjockalocka.blogspot.com/2007/11/lskade-dagis.html

Jag tycker detta är värt att komma ihåg:
Dagis är skapat för att tillfredställa de vuxnas behov - inte barnen.

Madeleine Lidman sa...

Till fru kaos:

Javisst är det intressant att se hur vissa glorifierar dagis. Problemet är bara att alla barn är olika och att alla dagis tyvärr inte håller samma kvalitet. Det visar sig i att den psykiska och fysiska ohälsan hos barn bara ökar.

Sedan tycker jag att situationen i skolan talar ett mycket tydligt språk i hur välfungerande och välmående dagens barn är.

Jag läste lite inne på feminist bloggen och såg er debatt. Nu vet jag inte vilken ålder det handlar om på barnen men självklart har större barn säkert glädje av aktiviteter. Det jag tycker är viktigt är att föräldrar får veta att dagis kanske inte alltid är den bästa lösningen för barn i åldern 1-3 år, något som förtigs i Sverige idag men en hel del risker som följd. Dödliga dagisinfektioner och psykisk ohälsa som exempel.

Det är grymt att inte låta föräldrar få kännedom om det, tycker jag.

Tack till dig och alla andra som kämpar på barnens sida och försöker få inte lite nya perspektiv. :)

Kaos-Anna sa...

Barnen i dagisdebatten är födda 2004 och 2006.
Samma år som mina.
/Anna