torsdag, maj 21, 2009

Dagis ett nytt fenomen i mänsklighetens historia

Under mer än 160 000 år har små barn fått växa upp nära sina föräldrar under de första viktiga åren i barndomen. Ett framgångsrecept som gjort människan överlägsen andra djurarter. I ett mikro kort perspektiv i mänsklighetens historia har vi nu haft en annan lösning där vi ändrat på förutsättningarna. Istället placerar vi små barn i vård och omsorg hos främmande människor utan anknytning till barnet, när de är så små som 1 år. Och människan är verkligen liten när hon är 1 år jämfört med andra djurarter. Det är ju egentligen då hon skulle födas om det nu inte var för att barnets huvud är så stort att naturen ordnat det så att barnet "föds för tidigt" helt hjälplös och outvecklad.

Någon egentlig undersökning av hur den här tidiga separationen påverkar det lilla barnet har inte gjorts i Sverige ännu (men det finns många undersökningar gjorda i andra länder). Ändå fortsätter vi att separera små barn från föräldrarna.

Den 3 juni kan den som vill lära sig mer besöka ett seminarium anordnat av Haro. På detta seminarium kommer två tongivande internationella experter på området att berätta mer om hur barnen påverkas av en tidig separation:

Professor Jay Belsky, expert på utvecklingspsykologi och en av världens främsta förskoleforskare och initiativtagare till den stora amerikanska NICHD-studien. Dr. Gordon Neufeld, en banbrytande psykolog som utifrån 30 års klinisk erfarenhet av barn, ungdomar och familjer upptäckt anknytningsteorins tillämpning även på äldre barn. Gordon Neufeld har skrivit den internationellt uppmärksammade boken "Hold On To Your Kids – why parents need to matter more than peers" som kommer ut på svenska våren 2009.

Mer information hittar du här.

Jag hoppas att många tar den här chansen och kommer dit, så att den här viktiga informationen äntligen börjar spridas i vårt land. Med tanke på hur den psykiska ohälsan hos barn bara ökar är det dags att börja titta på orsakerna och arbeta förebyggande, istället för att bara prata om vad vi ska göra när problemen redan uppstått.

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Inga kommentarer: