söndag, juni 21, 2009

Vet hut Stockholm stad!

Vad är små barn värda i Sverige och vem bryr sig om hur de får växa upp och i vilken miljö de får tillbringa sina dagar? Det är skrämmande nog att förra (s) regeringen avvisade att förskolebarn och fritidsbarn skulle omfattas av en arbetsmiljölag. Men att nu de borgerliga fortsätter på samma linje samtidigt som barngrupperna bara blir större och personalen färre, är direkt farligt för de små skyddslösa förskolebarnen.

Här läser jag i DN hur några föräldrar (äntligen) ser vad som händer och agerar. De tiger inte och accepterar tyst att deras barn tappas bort, rymmer, lämnas ut till fel person eller brännskadar sig på dagis. Föräldrarna använder det enda som de har till buds - de kräver tillbaka förskoleavgiften. Äntligen ska det komma att kosta när barn far illa, när de nu inte går att stämma staden för att de bryter mot arbetsmiljölagen (eftersom barnen inte har skydd i en sådan lag).

Men vad händer?

Jo, då vägrar Stockholm stad att betala tillbaka förskoleavgiften till de utsatta barnen.

Det här är precis det vi på Hemmaföräldrar varnat för i alla år. Vi kämpar för att det ska finnas många barnomsorgsalternativ av hög kvalitet - där även hemmaalternativet ska ingå. Därför att valfrihet är bra. Är föräldrar missnöjda eller ser att barnen far illa, så ska de kunna byta till något annat eller välja att vara hemma. Men med alla i samma dagisfålla och det som det enda alternativet, går det som på räls för politikerna att sakta försämra det alternativet - för föräldrarna kan inte välja något annat. Eftersom dagmammorna i många kommuner sakta fasats ut och vårdnadsbidraget endast är upp till 3 år.

Det är inte roligt att få rätt men tack och lov så ser jag en gryende rörelse av medvetna dagisföräldrar som inte tar mer skit. Det är lovande, för vem ska skydda barnen om inte föräldrarna gör det?

Madeleine Lidman
hemmaforaldrar.se

Läs också:

Förskolebarn saknar skydd

Heja Gotlandsupproret

Dagisfröken fick hjärnblödning på grund av arbetsmiljön

Dagisgrupperna allt större i Stockholm

Bort med maxtaxan

93 % av förskolorna fick anmärkning av Arbetsmiljöverket

Dagisbarn mer sjuka och allergiska på grund av miljön

När dagmammorna fasas ut minskar valfriheten

Sahlin torgför betonmakt

BO: s årsrapport - Den psykiska ohälsan hos små barn ökar

Nedläggning av lekis - ytterligare ett hot mot dagmammorna?

Inga kommentarer: